Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

F F E R N O L S L W C U S     

CWMNI THEATR BARA CAWS YN PIGO’U RHIFAU A CHROESI’U BYSEDD !!!

Mae cast a chriw drama ddiweddaraf Bara Caws – Ffernols Lwcus – addasiad Bryn Fôn o gomedi John Godber – ‘Lucky Sods’ – wedi dilyn arweiniad y cymeriadau’n y ddrama ac wedi mynd ati i brynu tocynnau loteri ar gyfer pob Nos Sadwrn y byddant yn teithio ledled Cymru gyda’r ddrama. Cyfaddefodd y cyfarwyddwr – Tony Llewelyn: ‘Yn bersonol dwi’n hanner gobeithio na ennilliwn ni, dwi’m yn meddwl y bydda’ criw o filiwnyddion newydd yn debyg o fod isio dal i deithio Cymru mewn Bws Mini hefo’r Bahamas yn galw…’.

Dilyna’r ddrama berthynas un cwpwl wrth iddynt ennill y loteri, nid unwaith ond dwy waith ac mae pedwar wyneb cyfarwydd yn chwarae’r rhannau. Mae Gwenno Elis Hodgkins a Wyn Bowen Harries yn r a gwraig eisoes fel y Gurkhas ar ‘Dipyn o Stad’, ond mae’n brofiad newydd i Eilir Jones sy’n adnabyddus fel Ffarmwr Ffowc i chwarae rhan gwr Catrin Fychan, sydd i’w gweld ar ‘Amdani’ ar S4C yn gyson.

Am fwy o fanylion o ddyddiadau’r daith a lleoliadau cysylltwch a LINDA BROWN 01286 676335. MAE LLUNIAU O’R CYNHYRCHIAD AR GAEL.


<hr>

THEATR BARA CAWS TOURS COMMUNITIES THROUGHOUT WALES WITH A NEW PRODUCTION:

‘FFERNOLS LWCUS’
an adaptation of John Godber’s play ‘Lucky Sods’

THEATRE COMPANY PICK THEIR NUMBERS AND CROSS THEIR FINGERS

The cast and crew of ‘Ffernols Lwcus’ a welsh adaptation by Bryn Fon of John Godber’s comedy ‘Lucky Sods’ have all entered into the spirit of the play by buying lottery tickets for the duration of they’re play’s
upcoming Welsh tour. Director Tony Llewelyn confessed:
‘Personally I’m hoping we don’t win, I’ve got the nasty feeling that newly made millionaires might not appreciate the joys of touring around Wales in a mini bus ..!!!

The play, following a couples’ relationship as it crumbles under the
pressure of not one, but two lottery wins, stars four well known t.v.
faces. Gwenno Hodgkins and Wyn Bowen Harries can be seen playing the Gurkhas in S4C’s ‘Tipyn o Stad’ and Eilir Jones, better known as his comic doppelganger Ffarmwr Ffowc plays along side
Catrin Fychan of ‘Admani’ fame.

For further details of tour and dates please ring LINDA BROWN
01286 676335. THERE ARE PRODUCTION PHOTOS AVAILABLE.

THE PRODUCTION TOURS FROM 5th APRIL – 30th April – opening
night at NEUADD BUDDUG BALA – 5TH April.

Bara Caws  
web site
:
Linda Brown
e-mail: tbaracaws@btconnect.com
Sunday, March 27, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk