Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Tesco yn ymddangos am y tro cyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru     

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn dathlu ei phen blwydd cyntaf gyda chyhoeddiad am gytundeb nawdd gyda’r manwerthwr pwysig, Tesco.

Yn ei gyfraniad unigol mwyaf sylweddol o nawdd i’r celfyddydau mae Tesco wedi cyhoeddi y bydd yn noddi Llwyfan y Cyntedd, a elwir nawr yn Lwyfan Tesco am o leiaf blwyddyn, gyda’r opsiwn o ymestyn am dair blynedd i gyd. Bydd hyn yn braeanu’r tir i 250,000 o bobl ymweld â’r Ganolfan dros y flwyddyn nesaf a mwynhau perfformiadau am ddim saith diwrnod yr wythnos – sy’n unigryw mewn unrhyw ganolfan gelfyddydol ym Mhrydain.

Ers agor y drysau yn hwyr yn 2004 mae uchafbwyntiau eraill yn cynnwys:
1. Roedd 98% o ymwelwyr tro cyntaf yn bwriadu ymweld â’r Ganolfan eto yn y dyfodol agos
2. Mae 320,000 o bobl wedi mynychu mwy na 250 o berfformiadau yn theatr Donald Gordon
3. Mae Canolfan Mileniwm Cymru eisoes wedi creu bas data o 90,000 o ymwelwyr gyda 5,000 o gwsmeriaid yn ymuno bob mis
4. Mae dros 6,000 o blant ysgol wedi ymweld â’r Ganolfan
5. Mae dros 15,000 o bobl wedi bod ar deithiau o gwmpas yr adeilad
6. Dros 500 o berfformiadau am ddim ar gyfer ymwelwyr achlysurol â’r Ganolfan
7. Mynychodd dros 100,000 o bobl Eisteddfod yr Urdd
8. Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer perfformiadau gan Bryn Terfel a Katherine Jenkins mewn tair wythnos
9. Bu dros 24,500 o bobl mewn 20 o berfformiaau gan gwmniau Ballet y Kirov ac Awstralia
10. Mae dros 16,000 o ddefnyddwyr busnes wedi cymryd rhan mewn 500 o gynadleddau a digwyddiadau

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi cael enw am ei rhaglennu amrywiol sy’n cynnwys amrywiaeth eang o ballet, opera, dawns gyfoes a sioeau cerdd poblogaidd.

Dywedodd Enfys Fox, Rheolwr Marchnata Tesco yng Nghymru: “Rydyn ni’n falch iawn o fod yn noddi Canolfan Mileniwm Cymru am y flwyddyn nesaf o leiaf. Rydyn ni’n gobeithio y bydd Llwyfan Tesco yn llwyddiant ac y bydd mwy a mwy o bobl yn mwynhau’r rhaglen ffantastig mae’r ganolfan yn ei chynnig.”

Yn gwneud sylw am y flwyddyn gyntaf weithredol, dywedodd Judith Isherwood, Prif Weithredwr Canolfan Mileniwm Cymru, “Pan agorodd y Ganolfan ym Mis Tachwedd 2004 fe wynebon ni nifer o sialensau ond ers hynny rydyn ni wedi gweithio’n galed i ddod â’n gweledigaeth gelfyddydol yn fyw; rydyn ni wedi creu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer ballet a ffurfiau celfyddydol eraill, wedi meithrin diwylliant a thalent Cymreig, wedi denu cynulleidfaoedd o weddill Cymru a’r DU, ac wedi llwyddo i gyflwyno pobl i amrywiaeth eang o raglennu o sioeau cerdd i dawns gyfoes.”

Yn ogystal â dod yn un o’r datblygiadau celfyddydol mwyaf bywiog yn y DU mae Canolfan Mileniwm Cymru bellach wedi datblygu’n symbol llwyddiannus o Gymru ac yn bwynt canolog ar gyfer y cyhoedd sy’n ymweld ag ardal Bae Caerdydd.

Aeth Judith Isherwood ymlaen i ddweud “Rydyn ni’n dod i ddiwedd ein blwyddyn gyntaf weithredol mewn sefyllfa gref ac ydyn ni’n cychwyn ar gyfnod o dwf a datblygiad yn y dyfodol, ac fe fydd nawdd Tesco yn tanlinellu hyn. Mae’n ymrwymiad parhaus o raglen hynod amrywiol o weithgaredd yn golygu ein bod yn cyflym ddatblygu’n symbol rhyngwladol i Gymru.”

Yn ogystal â’r cyfraniad sylweddol i’r celfyddydau a diwylliant dros y naw mis diwethaf, mae’r Ganolfan wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei chynllun eiconig a’i arwyddocad pensaerniol trwy ennill gwobrau megis Gwobr RIBA (Cymru) a’r Wobr MIPIM am Ragoriaeth.
Canolfan y Mileniwm  
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Thursday, November 24, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk