Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

‘Edsteddfod'     

‘Edsteddfod' Cyflwynir yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu diwrnod adolygol amserol o waith theatr, ffilm a theledu dyn sydd wedi cael ei enwi’n dramodydd gorau Cymru sydd yn fyw heddiw. Fe fydd yr Edsteddfod yn cynnal dilyniant dreigl o sgyrsiau, dadleuon, hanesynnau a chyfleoedd i weld ffilmiau Ed. Darperir y dramodydd-cyfarwyddwr ffocws y digwyddiad ymhlith confocasiwn o actorion, beirniaid, ymarferwyr ag ysgolheigion a fydd yn ystyried ac yn asesu pwysigrwydd gwaith Thomas mewn cyd-destun rhyngwladol, gan ar yr un pryd yn cyfeirio at ei gwmnïoedd Y Cwmni a Fiction Factory. Ceir trafodaethau sydd yn codi cwestiynau ynghlyn a Chymru a chelfyddyd yn y dyfodol.

Sesiynau cynwysedig:
a) Blynyddau cynnar o waith Ed Thomas a'R Cwmni
b) Drama a chyfarwyddiad Thomas i Fiction Factory a'R Cwmni yn y 90degau
c) Gwaith Ffilm a Theledu Thomas
ch) Gwaith perfformiad a drama arbrofol fwyaf diweddar Thomas

Cyfranogwyr a chyfranwyr: Sharon Morgan, (actores yn, a chyfieithwraig House of America, actores yn Adar Heb Adenydd), Richard Harrington (actor yn Gas Station Angel, House of America, Rain Dogs, Stone City Blue, Ffondue, Sex a Deinosors), Janek Alexander (Canolfan Chapter) Hazel Walford Davies (Prifysgol Morgannwg) Ruth McElroy (Prifysgol Morgannwg) Mike Pearson (Prifysgol Aberystwyth, Pearson/Brookes/Thomas) Mike Brookes (University of Aberystwyth, Pearson/Brookes/Thomas), David Ian Rabey, Roger Owen, Charmian Savill, Kate Woodward (Prifysgol Aberystwyth)

Y sgwrsio gydag ED THOMAS fel rhan o bob sesiwn.

Hefyd fe fydd sgrinio o berfformiadau archifol a gwaith hyrwyddol Y Cwmni a Fiction Factory, yn cynnwys drama-dogfennol awr o hyd Cwmgïedd, Columbia:Cartre?

A pherfformiad yn y nos (7:45) o Stone City Blue a gyfarwyddwyd gan David Ian Rabey, cynhyrchiad gan fyfyrwyr y drydedd flwyddyn Adran Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth.

£20/10 (Tocyn y symposium)
£7/5 (Tocyn Stone City Blue)
Gellir archebu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y symposium oddi wrth Lucy Chandler:
lyc@aber.ac.uk Argymhellir rhag archebu tocynnau ar gyfer Stone City Blue (sydd yn parhau tan 24 o Ionawr)
.
 
web site
: users.aber.ac.uk/nbs/edsteddfod/

e-mail: lyc@aber.ac.uk
Wednesday, January 16, 2008back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk