Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y Cymro John Owen-Jones yn camu i’r brif ran yn nhaith dathlu 25 mlynedd Les Misérables     

Y Cymro John Owen-Jones yn camu i’r brif ran yn nhaith dathlu 25 mlynedd Les Misérables Y Cymro John Owen-Jones yn camu i’r brif ran yn nhaith dathlu 25 mlynedd Les Misérables,
gyda chast yn cynnwys Gareth Gates ac Earl Carpenter

Mae’r cynhyrchydd theatr byd eang, Cameron Mackintosh wedi cyhoeddi mai’r Cymro John Owen-Jones, seren sioeau cerdd Broadway a’r West End fydd yn chwarae rhan Jean Valjean yng nghynhyrchiad dathlu 25 mlynedd Les Misérables.

Mae’r sioe gerdd yma wedi mwynhau’r cyfnod perfformio hiraf yn y byd, a bydd cynhyrchiad newydd sbon ohoni’n agor am fis o berfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 11 Rhagfyr 2009, cyn cychwyn ar daith fawr o amgylch y DU ac yn rhyngwladol. Pan aeth y sioe ar werth yng Nghaerdydd, torrodd pob record gyda nifer y tocynnau a werthwyd ar y diwrnod cyntaf.

Bydd y canwr ac actor o Borth Tywyn yn cael cwmni Gareth Gates ar y llwyfan i chwarae rhan Marius, gydag Earl Carpenter yn chwarae cymeriad Javert.

Bu’r New York Post yn canmol John Owen-Jones yn ddiweddar gan ddatgan mai ef yw’r Jean Valjean gorau ers Colm Wilkinson. Mae wedi serennu yn fersiynau’r West End a Broadway o’r sioe ac ef yw’r actor ieuengaf erioed i chwarae Valjean pan gafodd y rhan yn 26 oed. Yn 2006 enillodd bleidlais fel y Jean Valjean gorau erioed yn ogystal â’r perfformiwr Les Misérables gorau erioed gan ffans y sioe.

Dechreuodd John ei yrfa gyda Theatr Ieuenctid Llanelli, ac mae hefyd wedi ymddangos fel y Phantom yn The Phantom of the Opera yn Her Majesty’s Theatre, lle enillodd y record fel y Phantom sydd wedi perfformio am y cyfnod hiraf yn y West End. Mae John wedi perfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o’r blaen, yn 2007 bu’n perfformio yng nghyngerdd ‘Jones Jones Jones’.

Mae enw Gareth Gates yn gyfarwydd i bawb. Mae’r canwr pop wedi gwerthu miliynau ac mae un o’i senglau ef yn ail ar restr gwerthwyr gorau’r ddegawd yma. Yn fwy diweddar fodd bynnag, bu’n chwarae rhan Joseph yn y sioe gerdd Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat yn Theatr Adelphi y West End a chyrhaeddodd rownd gynderfynol y gyfres deledu Dancing on Ice yn 2008.

Mae Earl Carpenter, sy’n chwarae rhan Javert ar hyn o bryd yng nghynhyrchiad y West End o Les Misérables, hefyd wedi chwarae rhan y Phantom yn y West End yn ogystal â’r brif ran Darryl Van Horne yn The Witches of Eastwick yn theatr The Prince of Wales Theatre.

Bydd cynlluniau newydd, trawiadol yn y cynhyrchiad newydd, wedi’u hysbrydoli gan baentiadau Victor Hugo, awdur y llyfr mae’r sioe gerdd yn seiliedig arno. Mae sgôr odidog Les Misérables yn cynnwys y caneuon enwog I Dreamed a Dream, On My Own, Stars, Bring Him Home, Do You Hear the People Sing?, One Day More, Empty Chairs at Empty Tables, Master Of The House a llawer mwy.

Yn wreiddiol, agorodd Les Misérables yn theatr y Barbican yn Llundain ar 8 Hydref 1985, symudodd i’r Palace Theatre ar 4 Rhagfyr 1985 cyn symud i’w chartref presennol yn y Queen’s Theatre ar 3 Ebrill 2004 lle mae’n parhau i ddenu cynulleidfaoedd sy’n llenwi’r t_. Wrth i sioe Les Misérables ddathlu ei phen-blwydd yn 21ain yn Llundain nôl ar y 8 Hydref 2006, hi oedd y sioe gerdd gyda’r cyfnod perfformio hiraf yn y byd, gan guro record Cats yn y West End, Llundain.

Mae mwy na 56 miliwn o bobl ledled y byd, mewn 42 o wledydd ac mewn 21 iaith wedi gweld Les Misérables ac, heb os nac oni bai, dyma un o’r sioeau cerdd mwyaf poblogaidd erioed gyda chynyrchiadau newydd yn agor ym mhob cwr o’r byd o hyd. Cafwyd perfformiad llwyddiannus tu hwnt o Les Misérables gan Gwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd ar y prif lwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2005. Mae 34 recordiad cast Les Misérables, yn cynnwys y recordiad a werthodd yn blatinwm sawl gwaith gyda chast Llundain a’r cast o Broadway enillodd wobr Grammy, ac albymau symffonig cyflawn. Mae bron i ddwy filiwn o gopïau o fideo cyngerdd gala’r 10fed Pen-blwydd yn Neuadd Albert wedi’u gwerthu’n rhyngwladol, sy’n golygu mai dyma’r fideos sioe gerdd sydd wedi gwerthu orau erioed yn y DU. Mae mwy na 2,000 cynhyrchiad o fersiwn ysgolion Les Misérables wedi’i raglennu neu’n cael eu perfformio gan fwy na 100,000 o blant yn y DU, UDA ac Awstralia sy’n golygu mai dyma’r sioe gerdd fwyaf poblogaidd i gael ei chynhyrchu mewn ysgolion.

Alain Boublil a Claude-Michel Schönberg sydd wedi ysgrifennu cynhyrchiad Cameron Mackintosh o Les Misérables ac mae’n seiliedig ar y nofel gan Victor Hugo. Mae’r gerddoriaeth gan Claude-Michel Schönberg, geiriau gan Herbert Kretzmer, testun gwreiddiol Ffrangeg gan Alain Boublil a Jean-Marc Natel a deunydd ychwanegol gan James Fenton. Addaswyd a chyfarwyddwyd cynhyrchiad gwreiddiol Les Misérables yn Llundain gan Trevor Nunn a John Caird.

Laurence Connor a James Powell fydd yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad newydd yma, gyda gwaith cynllunio Matt Kinley wedi’i ysbrydoli gan weithiau Victor Hugo a John Napier. Bydd gwisgoedd gwreiddiol gan Andreane Neofitou, goleuo gan Paule Constable a sain gan Mick Potter.

Bydd Les Misérables yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o 11 Rhagfyr 2009 tan 16 Ionawr 2010. I archebu eich tocynnau ffoniwch y Ganolfan ar 08700 40 2000 neu ewch i’r gwefan www.wmc.org.uk
 
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Monday, July 6, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk