Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

TYNER YWR LLEUAD HENO     

TYNER YWR LLEUAD HENO Bydd dramodydd cynhyrchiol o Gaerdydd, ond sy’n dwyn llawer o’i ysbrydoliaeth o’i wreiddiau teuluol yn Eryri, hefyd yn cynhyrchu ei waith diweddaraf fydd yn teithio prif theatrau Cymru fis nesaf.

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru yw ‘Tyner yw’r Lleuad Heno’ – comedi ddu gan Meic Povey sy’n edrych ar y gwrthdaro emosiynol all ddeillio o gyfarfod rhwng pobl y ddinas a thrigolion cefn gwlad.

“Er i mi gartrefu yng Nghaerdydd ers bron i 40 mlynedd rwy’n mynnu dychwelyd at fy magwraeth yn Nant Gwynant ger Beddgelert am syniadau,” meddai Meic Povey, sy’n un o’n dramodwtr a scritiwr amlycaf ar gyfer radio, theledu a’r theatr.
“Ac nid yw ‘Tyner yw’r Lleuad Heno’ yn eithriad,” ychwanegodd.

Yn y ddrama mae llanc ifanc sy’n byw yn Nghaerdydd yn fynychwr cyson tafarndai a chlybiau’r ddinas gan hiraethu am ei gartref a chysylltiadau yn Eryri. Ond wrth dychwelyd ar gyfer dathliad teuluol mae’n darganfod cyfrinach sy’n chwalu ei ramantu ac yn datgelu gwirionedd erchyll amdano’i hun.

“Mae elfennau o’r ddrama sy’n brudd a sinistr,” ychwanegodd Meic Povey sy’n awdur dramâu fel ‘Yn Debyg Iawn i Ti a Fi’ a ‘Ryan a Ronnie’ yn ogystal â sgriptiau teledu cofiadwy fel ‘Sul Y Blodau’.
“Ond mae llawr iawn o ddigrifwch ynddi hefyd gan fod trasiedi a chomedi’n agos iawn i’w gilydd mewn drama fel mewn bywyd yn gyffredinol,” meddai.

Mae’r saith aelod o gast ‘Tyner yw’r Lleuad Heno” cyn cynnwys actorion amlwg yn y theatr ac ar y teledu Owen Arwyn, Ffion Dafis, Owen Garmon, Arwyn Jones, Merfyn Pierce Jones, Tonya Smith a chwar Meic Povey, Buddug Povey. Cynlluniwyd y set ar gyfer y cynhyrchiad Gwyn Eiddior Parry, y goleuo gan Nick Mumford a chyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Osian Gwynedd.

“Rwy’n edrych ymlaen yn arw i ddod â’r elfennau yma i gyd at ei gilydd a chreu yn hyn rwy;’n obeithio fydd yn brofiad theatrig cofiadwy,” ychwaneodd Meic Povey.

Bydd “Tyner yw’r Lleuad Heno” yn cychwyn ar daith yn Theatr Sherman Caerdydd (029 2064 6900) ar nosweithiau Iau, Gwener a Sadwrn, Hydref 8-10, 2009, cyn mynd ymlaen i:
· Theatr Harlech, Harlech (01766 780667) ar nosweithau Mercher, Iau a Gwener, Hydref 14-16, 2009;
· Canolfan Celfyddydau (01970 623232) ar nosweithiau Mercher a Iau, Hydref 21-22, 2009;
· Theatr Hafren, Y Drenewydd (01686 625007) ar nos Fawrth, Hydref 30, 2009;
· Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (0845 330 3565) ar nosweithiau Mercher a Iau, Tachwedd 4-5, 2009;
· Theatr Mwldan, Aberteifi (01239 621200) on nosweithiau Mercher, Iau a Gwener, Tachwedd 11-13, 2009.

Gall aelodau safleoedd rhwydweithiau cymdeithasol ar y we ddilyn hynt a hefynt y daith wrth i aelodau o’r cast ac eraill sy’n ymwneud â’r cynhyrchiad we gyfrannu eu barn a’u profiadau ar Twitter (TheatrGenCymru) Facebook.

“Bydd ymateb y gynulleidfa wrth i’r dath fynd rhagdddi hefyd yn hynod ddiddorol i’w dderbyn,” meddai Swyddog Marchnata Theatr Genedlaethol Cymru, Elen Jones.
“Bydd negeseuon fel hyn yn rhoi mewnwelediad i'n dilynwyr o'r broses cynhyrchu a theithio ac yn caniatau ini ryngweithio gyda'n gynulleidfa trwy gydol yr amser,” ychwanegodd.

Cefnogir Theatr Genedlaethol Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Theatr Genedlaethol Cymru  
web site
: www.theatr.com

e-mail:
Tuesday, September 15, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk