Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Lliwiau Rhyddid     

Yn ystod mis Hydref bydd cyfle arall i weld cynhyrchiad LLIWIAU RHYDDID. Mae’r cwmni eisoes wedi ei llwyfannu mewn canolfannau yn y Gogledd ond y tro hwn byddwn yn ymweld ag Aberystwyth, Dyffryn Banw, Cefneithin, Caerdydd a Llangadog,
gydag un noson yng Nghaernarfon ar y ll o Hydref.

Mae’r afal yn goch, mae’r ddeilen yn wyrdd. Ond beth yw lliw go iawn, rhywbeth solet ynteu rhith prismatig, dyfais natur?

“Mae lliwiau yn llywio’n emosiynau ac yn lliwio’n byd. Hebddynt mi fuasai ein bywydau yn dlotach o lawer”.

Sioe am gyfoeth y synhwyrau yw ‘Lliwiau Rhyddid; geiriau i’w blasu a’i sawru, celf i’w weld, cerddoriaeth i’w chlywed a chyffyrddiad beirdd yn fyw ar lwyfan.

Sioe aml-gyfryngol gyffrous ydyw; cyflwyniad hudolus o waith dau o feirdd mwyaf blaenllaw Cymru, Ifor ap Glyn ac Elinor Wyn Reynolds ar y cyd â’r cyfansoddwr Pwyll ap Siôn a’r artist Elfyn Lewis.

Fe fydd y farddoniaeth, y gerddoriaeth a’r ddelweddaeth yn asio i greu noson wefreiddiol o theatr farddonol.

Mae cyfrol yn cynnwys y gair a’r gweledol wedi ei chyhoeddi i gyd fynd â’r daith, gyda rhagarweiniad gan Rian Evans, cyn-olygydd
y Celfyddydau, Western Mail.

<b>YR ARTISTIAID:</b>

IFOR AP GLYN - enillydd y goron yn Eisteddfod Genedlaethol Llangefni a thair gwobr yng ngw^yl farddoniaeth ryngwladol Dun Laoghaire. Volvo ar werth!

ELFYN LEWIS - mae ei waith ar silffoedd CD&#8217;s ledled y byd am fod
ei luniau ar gloriau Catatonia a Big Leaves. Un o&#8217;n hartistiaid mwyaf cynhyrfus. Mae&#8217;n eironig ystyried er bod ei waith llawn lliw, mae ef ei hun yn ddall o liw!!

ELINOR WYN REYNOLDS - bardd y tonfeddi!! Hi oedd bardd rhaglenni Roy Noble a Hywel Gwynfryn. Mae&#8217;n berfformwraig o fri, mae wedi darllen ei cherddi ar lwyfan &#8220;ar ei thraed a phen ei waered&#8221;, mewn gerddi, capeli, a than ddaear mewn chwarel lechi!!

PWYLL AP SIÔN - cyfansoddwr a cherddor clasurol a chyfoes ydyw.
Mae ei ystod eang o waith yn cynnwys allweddellau gyda Steve Eaves a chyfansoddwr teyrnged i R. S. Thomas ar y cyd â Menna Elfyn, a berfformiwyd yng Ngw^yl Ty^ Newydd eleni.


Fe wireddwyd y prosiect gyda chymorth ariannol gan yr Academi, Cywaith Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cynghorau Sir Gwynedd, Môn a Chonwy, Cynghorau Cymuned ac Uned Loteri, C.C.C.

AM FWY O FANYLION CYSYLLTWCH Â LINDA BROWN, BARA CAWS, UNED A1, CIBYN, CAERNARFON (01286) 676335
Bara Caws  
web site
:
Linda Brown
e-mail: tbaracaws@btconnect.com
Thursday, October 04, 2001back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk