Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Catrin Finch & Cimarrón Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre IONAWR 29 JANUARY     

Catrin Finch & Cimarrón

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
IONAWR 29 JANUARY Bydd y delynores Gymreig ryngwladol enwog Catrin Finch yn perfformio unwaith eto gyda Cimarrón, y band joropo clodfawr o Golombia, ar gyfer taith o gwmpas y DU ym mis Ionawr a mis Chwefror, gan alw yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar y 29ain o Ionawr.

Cafodd y delyn ei chyflwyno gan wladychwyr o Sbaen, ac mae wedi gwreiddio'n ddwfn yng ngherddoriaeth werin America Ladin, gan ymddangos yn flaenllaw yn y grŵp saith darn o Golombia, Cimarrón, sy'n aduno gyda Catrin Finch yr antures delyn o Gymru, degawd ar ôl eu cydweithrediad clodwiw yn 2007-10. Yn debyg i weithrediad llwyddiannus, gwobrwyedig Finch â’r chwaraewr kora Seckou Keita o Senegal, mae'r prosiect hwn yn cynnwys deialog wefreiddiol, cwbl ddwyochrog o draddodiadau, arddulliau a deunydd: meistri yn ymhyfrydu yn yr hyn sy’n gyffredin a’r hyn sy’n cyferbynnu. Dan arweiniad y telynor/cyfansoddwr Carlos Rojas, mae Cimarrón, sydd wedi eu henwebu am Grammy, yn chwarae cerddoriaeth joropo a llanera gwyllt, hynod rythmig o wastadeddau Orinoco, a esblygodd o ffynonellau Andalwsaidd, Affricanaidd a brodorol.

Mae Catrin Finch yn artist rhyfeddol a gwrol, un o chwaraewyr telyn arweiniol y byd, ac mae ei gyrfa wedi cynnwys perfformiadau unigol gyda cherddorfeydd gorau'r byd ac, yn fwy diweddar, cydweithrediadau ag artistiaid cerdd blaenllaw'r byd, gan gynnwys Toumani Diabate ac, yn fwyaf llwyddiannus, y chwaraewr kora o Senegal, Seckou Keita. Gydag ef, mae hi'n ffurfio “un o actau cerddoriaeth byd mwyaf poblogaidd y degawd hwn” (Tim Cumming, Songlines).

Mae Cimarrón, grŵp 6 darn a enwebir am Grammy yn perfformio cerddoriaeth ddawns joropo o wastatiroedd magu gwartheg yr Orinoco, yn wreiddiedig yn ddwfn mewn traddodiad a ddiffinnir gan etifeddiaeth gymysg mestizo o Affrica, Sbaen a diwylliannau brodorol. Wedi ei arwain gan y telynor a’r cyfansoddwr Carlos Rojas, mae Cimarrón yn creu cerddoriaeth wyllt, anystywallt sy’n cynnal yr ysbryd o ryddid sydd i’w ganfod yn un o ardaloedd mwyaf naturiol y byd. Yn sionc ac yn rymus, dyma i chi gerddoriaeth sy’n cynnwys canu angerddol, dawnsio stomp rhyfeddol a meistrolaeth offerynnol danbaid y llinynnau ac offerynnau taro.

Mae tocynnau ar gael nawr o swyddfa docynnau y Ganolfan, ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


Internationally renowned Welsh harpist Catrin Finch will perform once again with the award-winning Colombian joropo band Cimarrón for a tour across the UK this January and February, calling at Aberystwyth Arts Centre on January 29th.

Introduced by Spanish colonists, the harp is deeply embedded in Latin American folk music, featuring centre stage in the Colombian seven-piece Cimarrón, who reunite here with Welsh harp adventuress Catrin Finch a decade on from their acclaimed collaboration of 2007-10. As in Finch’s multi-award-winning partnership with Senegalese kora player Seckou Keita, the project comprises a thrillingly dynamic, fully reciprocal dialogue of traditions, styles and material: virtuosos revelling in commonality and contrast. Led by harpist/ composer Carlos Rojas, Grammy nominees Cimarrón play the wild, fiercely rhythmic joropo and llanera music of the vast Orinoco plains, evolved from Andalusian, African and indigenous sources.

Catrin Finch is a remarkable and fearless artist, one of the world’s leading harp players, whose career has featured both solo performances with the world’s top orchestras and, more recently, collaborations with leading world music artists, including Toumani Diabate and, most successfully, Senegalese kora player Seckou Keita, with whom she forms “one of the most popular world music acts of this decade” (Tim Cumming, Songlines).

The 6-piece Grammy-nominated Cimarrón perform joropo dance music from the cattle-rearing plains of the Orinoco, rooted in a deep tradition defined by the mestizo mixed heritage of African, Spanish and indigenous cultures, and led by harpist and composer Carlos Rojas. Cimarrón make wild, untamed music that preserves the spirit of freedom found in one of the world’s most untouched regions. Fast paced and powerful, it’s music, with impetuous singing, amazing stomp dancing and fierce instrumental virtuosity of strings and percussion.

Tickets are available now from the Arts Centre box office, on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, January 08, 2020back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk