Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Material Men redux Shobana Jeyasingh Dance     

Material Men redux
Shobana Jeyasingh Dance
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
CHWEFROR 6 FEBRUARY
Ar 6ed Chwefror mae cwmni ddawns Shobana Jeyasingh yn dod i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth gyda’r perfformiad arobryn Material Men redux.

Darn meistrolgar hyd llawn yw Material Men redux a gyflwynir gan ddau berfformiwr disglair ar thema alltudiaeth Indiaidd. Mae'r dulliau dawns a ddewisir gan y ddau yn gwbl wahanol: dawns glasurol Indiaidd a hip hop. Fodd bynnag, mae’r meistri sy'n dawnsio, Sooraj Subramaniam (Indiaidd clasurol) a Shailesh Bahoran (hip hop), yn rhannu hanes sydd â'i wreiddiau'n nwfn yn realiti tywyll ymfudo trefedigol a llafur ar blanhigfa.

Mae Material Men redux yn astudiaeth ddeinamig a theimladwy o ffyrnigrwydd colled ac o greu ffyrdd newydd o berthyn, gyda sgôr gan y gyfansoddwraig glodfawr o Awstralia Elena Kats-Chernin, wedi’i recordio gan The Smith Quartet. Mae dylunio sain ychwanegol gan Leafcutter John.

Mae tocynnau ar gael nawr o swyddfa docynnau’r Ganolfan ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk a www.aberystwythartscentre.co.uk.On February 6th the Shobana Jeyasingh Dance company comes to Aberystwyth Arts Centre with the critically acclaimed production, Material Men redux.

Material Men redux is a full-length virtuoso piece for two dazzling performers of the Indian diaspora. Their chosen dance styles could not be more different – classical Indian and hip hop. The virtuoso dancers Sooraj Subramaniam (classical Indian) and Shailesh Bahoran (hip hop) share a history rooted in the dark realities of colonial migration and plantation labour.

Material Men redux is a dynamic and moving exploration of the violence of loss and the creation of new ways of belonging, featuring a score by acclaimed Australian composer Elena Kats-Chernin, recorded by The Smith Quartet. Additional sound design is by Leafcutter John.

Tickets are available now from the Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk and www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, January 08, 2020back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk