Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cicio'r Bar Gwilym Bowen Rhys & Mari George Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre CHWEFROR 7 FEBRUARY     

Cicio'r Bar
Gwilym Bowen Rhys & Mari George
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
CHWEFROR 7 FEBRUARY Dewch i fwynhau noson o farddoniaeth a cherddoriaeth fyw yng nghwmni un o gantorion gwerin gorau Cymru, Gwilym Bowen Rhys, a'r bardd o fri o Ben-y-bont ar Ogwr, Mari George. Llywir y noson ar Chwefror 7fed yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth gan ddau o feirdd amlycaf y dref, Eurig Salisbury a Hywel Griffiths.

Ganed Mari George ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac astudiodd ym Mhrifysgol Abertawe, lle enillodd gradd BA yn y Gymraeg gan fynd ymlaen i astudio gradd MA ar y bardd Wil Ifan. Enillodd Fedal Lenyddiaeth a Chadair Eisteddfod yr Urdd yn ogystal â chadeiriau eraill mewn eisteddfodau lleol. Cyhoeddodd nifer o gerddi mewn cylchgronau fel Taliesin a Barddas a chyfrolau cymysg yn ogystal ag Y Nos yn Dal yn fy Ngwallt, ei chyfrol unigol cyntaf. Mae'n wyneb adnabyddus yn nosweithiau Stomp yr Eisteddfod ac yn llais cyfarwydd ar Talwrn y Beirdd ar Radio Cymru.

Cerddor o Fethel yn Arfon ydi Gwilym Bowen Rhys. Mae wedi bod yn hogi ei grefft ar lwyfannau ers ei arddegau a bellach mae’n un o gantorion gwerin amlycaf Cymru. Mae ei gerddoriaeth yn gymysgedd o’r hen a’r newydd, yn arbrofi gyda hen eiriau ac alawon ac yn eu cymysgu gyda’i gerddoriaeth ffres ac egnïol ei hun. Fe enillodd y wobr am yr ‘artist unigol gorau’ yng Ngwobrau gwerin Cymru yn 2019 ac mae wedi perfformio ei gerddoriaeth dros y byd.

Mae tocynnau ar gael nawr o swyddfa docynnau’r Ganolfan ar 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk neu www.aberystwythartscentre.co.uk.


Enjoy live poetry and music from one of Wales's leading folk singers, Gwilym Bowen Rhys, and the brilliant poet from Bridgend, Mari George. The evening is hosted at Aberystwyth Arts Centre on February 7th by two of the town’s foremost poets, Eurig Salisbury and Hywel Griffiths.

Mari George was born in Bridgend and studied at Swansea University, where she gained a BA in Welsh and went on to study a Masters on the poet Wil Ifan. She won the Literature Medal and the Urdd Eisteddfod Chair as well as other chairs at local eisteddfodau. She has published a number of poems in magazines such as Taliesin and Barddas as well as in mixed volumes, and her first solo volume of poetry, Y Nos yn Dal yn Fy Ngwallt. She is a well-known face at the Eisteddfod Stomp nights and is a familiar voice on Radio Cymru’s Talwrn y Beirdd.

Gwilym Bowen Rhys hails from the village of Bethel at the foot of mount Snowdon in North West Wales. He has been singing in his native Welsh language since he can remember and has developed a deep connection with the traditional songs and music of his land. His music is a mix of old and new, bringing to life ancient Welsh lyrics and melodies with his own progressive musical approach. In 2019 he won the award for ‘best solo artist’ at the Welsh folk awards and has performed his music around the world.

Tickets are available now from the Arts Centre box office on 01970 623232, artstaff@aber.ac.uk or www.aberystwythartscentre.co.uk.
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: https://www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Thursday, January 9, 2020back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk