Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

MUCKERS Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre CHWEFROR 21 & 22 FEBRUARY     

MUCKERS

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
CHWEFROR 21 & 22 FEBRUARY Mae Theatr Iolo yn dod â'i sioe theatr ddiweddaraf i blant yn yr iaith Saesneg i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 21 & 22 Chwefror.

Mae Muckers yn enghraifft o'r gwaith amrywiol y mae Theatr Iolo yn cynhyrchu, yn cyflwyno ac yn creu yng Nghymru, ac mae'n nodi dechrau blwyddyn gyntaf lawn y Cyfarwyddwr Artistig Lee Lyford gyda'r cwmni.

Yn cael ei chyflwyno gan yr egg, Oxford Playhouse, Theatr Iolo a Conde Duque, datblygwyd y sioe Muckers yn wreiddiol yn yr egg yng Nghaerfaddon, ac mi fydd yn teithio i saith o ganolfannau yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth. Wedi'i hysgrifennu a'i pherfformio gan Caroline Horton a'i chreu gydag ensemble rhyngwladol, mae Muckers yn chwilio am hunan-dderbyniad, gyda chaneuon gwreiddiol.

Mewn stori a fydd yn apelio at blant ac oedolion fel ei gilydd, mae Muckers yn adrodd hanes dwy ferch o'r enw Paloma a Pichón sydd bob amser wedi mwynhau chwarae yng nghwmni ei gilydd. Maent yn gwisgo i fyny fel teigrod, dawnswyr fflamenco, breninesau, brenhinoedd, cwningod a Lady Gaga. Mae bywyd yn hwyl ac yn ddoniol ac ychydig bach yn wirion. Ond un dydd mae golau gwyn llachar yn disgyn ar Paloma. Yn teimlo'n chwithig ac wedi'i drysu, ymddengys bod ei dyddiau o wisgo i fyny, rhedeg yn wyllt a chwarae yng nghwmni Pichón drosodd …

“Mae Muckers yn ddathliad gwych o blentyndod ac yn galw ar bobl ifanc i weithredu i'r eithaf i fanteisio ar y cyfnod gwerthfawr hwn yn eu bywydau.” - Lee Lyford, Cyfarwyddwr Artistig.

Mae tocynnau ar gyfer Muckers yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gael 'nawr o'r swyddfa docynnau ar 01970 623232. Peidiwch â'i methu!


Theatr Iolo brings its latest English-language theatre show for children to Aberystwyth Arts Centre this 21 & 22 February.

Muckers is an example of the varied work that Theatr Iolo produces, presents and creates in Wales, and marks the start of Artistic Director Lee Lyford’s first full year of work for the company.

Presented by the egg, Oxford Playhouse, Theatr Iolo and Conde Duque, Muckers was first developed at the egg in Bath, and is now set for a seven-venue tour in February and March. Written and performed by Caroline Horton and created with an international ensemble, Muckers is a quest for self-acceptance, with original songs.

In a story that will resonate with children and adults alike, Muckers tells the tale of two girls called Paloma and Pichón who have always mucked around together. They dress up like tigers, flamenco dancers, queens, kings, rabbits and Lady Gaga. Life is fun and funny and a little bit loopy. Until one day a blinding white light lands on Paloma. Embarrassed and confused, her days of dressing up, running wild, and mucking about with Pichón seem to be over…

“Muckers is a wonderful celebration of childhood and a call to action for young people to make the most of this precious time in their lives.” - Lee Lyford, Artistic Director

Tickets to see Muckers at Aberystwyth Arts Centre are available to buy now from the box office on 01970 623232. Don’t miss it!
Aberystwyth Arts Centre  
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk
Marketing Dept. Aberystwyth Arts Centre
e-mail: artscentre-marketing@aber.ac.uk
Wednesday, February 12, 2020back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk