Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

JOIN WALES MILLENNIUM CENTRE FOR SPECIAL CELEBRATIONS THIS ST. DAVIDíS DAY     

JOIN WALES MILLENNIUM CENTRE FOR SPECIAL CELEBRATIONS THIS ST. DAVIDíS DAY WALES MILLENNIUM CENTRE, SUNDAY 1 MARCH 2020
To mark St. David’s Day 2020 on Sunday 1 March, Wales Millennium Centre will present Dy Gymru/ Your Wales on its iconic Donald Gordon Theatre stage. Free and open to all, Dy Gymru/Your Wales will showcase different Welsh identities and explore what it means to be Welsh.
Hosted bilingually by youth-led Radio Platfform, the event will give audiences a rare opportunity to see the freshest talents and grassroots artists from across Wales perform a multilingual variety of performances on a spectacular stage. The line-up will include Sing Proud Cymru; Quaynotes; Barracwda; Jukebox Collective; Wales Tamil Sangam Dancers; Together Stronger’s Glee Club and more.
Performances will take place 3pm-8pm and audiences will be able to drop in and out throughout the day or stay as long as they like. There will be special offers on refreshments available at the Centre’s own coffee shop, Caffi, all day.
More information can be found, and free tickets can be reserved .
YMUNWCH Â CHANOLFAN MILENIWM CYMRU AR GYFER DATHLIADAU DYDD GŴYL DEWI ARBENNIG
CANOLFAN MILENIWM CYMRU, DYDD SUL 1 MAWRTH 2020

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno Dy Gymru / Your Wales ar ddydd Sul 1 Mawrth, ar lwyfan eiconig Theatr Donald Gordon. Bydd y digwyddiad yma am ddim yma’n agored i bawb ac yn arddangos hunaniaethau Cymreig gwahanol ac yn archwilio’r hyn y mae’n meddwl i fod yn Gymraeg.

Wedi’i gyflwyno gan Radio Platfform, yr orsaf radio sydd dan arweiniadpobl ifanc, bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle prin i gynulleidfaoedd weld talent newydd ac artistiaid o lawr gwlad Cymru yn perfformio amrywiaeth amlieithog o berfformiadau ar lwyfan wefreiddiol. Bydd y perfformwyr yn cynnwys Sing Proud Cymru; Quaynotes; Barracwda; Jukebox Collective; Wales Tamil Sangam Dancers; Together Stronger’s Glee Club a mwy.

Bydd y perfformiadau’n digwydd rhwng 3pm- 8pm a chaiff gynulleidfaoedd alw i mewn ac allan o’r theatr trwy’r dydd neu aros am gyhyd a dymunant. Bydd yna gynigion arbennig ar fwyd a diod yn siop goffi’r Ganolfan, Caffi, trwy’r dydd.


Wales Millennium Centre  
web site
: www.wmc.org.uk
Amy Deering
e-mail: amy.deering@wmc.org.uk
Thursday, February 13, 2020back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk