Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Theatr Iolo + Kitsch & Sync present HOOF! A magical adventure into the limelight     

Theatr Iolo + Kitsch & Sync present
HOOF!
A magical adventure into the limelight What to my wondering eyes should appear, but a stage full of lights and three tap-dancing reindeer?!

Three little reindeer make an unexpected discovery when they stumble across an old abandoned theatre in the woods. Investigating their new find, this cheeky trio quickly find themselves in the spotlight and treading the boards for the very first time! Will the toe-tapping friends be able to bring the long-forgotten theatre back to life? Or will the lights be turned off forever?

Join Theatr Iolo this winter as we transform Chapter Arts Centre and Llanrumney Hall into a magical outdoor stage with our brand-new travelling theatre. As stages in Cardiff remain dark this festive season, Hoof! is set to bring a little light back to the hearts of Cardiff’s local community.

HOOF! has been made possible by the kind support of Chapter and Llanrumney Hall

Age Guide: 4+ years and suitable for all the family

HOOF!
15 - 18 December 2020
Chapter, Cardiff

19 - 23 December 2020
Llanrumney Hall, Cardiff*

*Please note that tickets for Llanrumney Hall are not available to purchase, but are being given to families living in the local area. If you'd like to find out more please ring Llanrumney Hall on 02920 001441

Theatr Iolo a Kitsch & Sync yn cyflwyno
HOOF!
Antur hudol i’r goleuadau mawr

Ac o flaen fy llygaid - wel, tawn i’n marw! - llwyfan llawn golau ac un, dau, tri charw! yn dod i’r golwg chwipyn, chwap, ac ar ben hynny’n dawnsio tap!!

Mae tri charw bach yn dod ar draws rhywbeth annisgwyl pan drawan nhw ar hen theatr anghyfannedd yn y goedwig. Mae’r tri sosi’n snwfflian o gwmpas eu darganfyddiad newydd a buan yn eu cael eu hunain yn y goleuadau mawr ac ar lwyfan am y tro cynta un! Fydd tapio carnau’r ffrindiau’n ddigon i roi bywyd o’r newydd i’r hen theatr angof? Ynte gaiff y goleuadau’u diffodd am byth?

Dewch at Theatr Iolo dros y gaea a ninnau’n gweddnewid y man o flaen Chapter a Neuadd Llanrhymni yn llwyfan awyr agored hudol â’n theatr deithiol newydd sbon danlli grai. A llwyfannau yng Nghaerdydd yn dal i fod yn dywyll dros y Dolig eleni, does dim dau na fydd Hoof! yn dod â mymryn o oleuni’n ôl i galon eich cymuned leol.


Gwnaed HOOF! yn bosib diolch i gefnogaeth garedig Chapter a Neuadd Llanrhymni

Canllaw oedran: pedair oed a throsodd ond yn addas i’r teulu i gyd

HOOF!
15 - 18 Rhagfyr 2020
Chapter, Caerdydd

19 - 23 Rhagfyr 2020
Neuadd Llanrhymni, Caerdydd*

*Cofiwch na dydi tocynnau i Neuadd Llanrhymni ddim ar gael i’w prynu, ond fe’u rhoddir i deuluoedd sy’n byw yn y cyffiniau. Os ydych am gael gwybod rhagor rhowch ganiad i Neuadd Llanrhymni ar 02920 001441

Theatre Iolo  
web site
: www.theatriolo.com
Theatre Iolo
e-mail: hello@theatriolo.com
Thursday, December 10, 2020back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk