Theatre in Wales

Actors dancers and other performers in Wales

Performers in Wales

Category: Actor
Mared Elliw Huws

Llangefni

to Mared Elliw Huws
Mared Elliw's web site: www.shimli.com
Actores hyblyg. Tiwtor Drama Brofiadol. Sgriptiwraig.

CV
Theatr
Trip Trap Shimli, Cwmni Theatr Mewn Addysg
Bus Stop Shimli, Cwmni Theatr Mewn Addysg
Cofia Monswn / Cyngor Mưn
Pry Ar Y Wal Monswn
Dewis Dewis Theatr Bara Caws

Teledu
Gwyl y Yo Boomerang
Lawr Y Lon Goch Monswn
Tri Tan Y Manod Teledu Salem

Gwaith Arall
Tiwtor Drama gyda Theatr Ieuenctid Mưn, Egwyl Bach Niwbwrch, ysgolion cynradd ac uwchradd. Cyd-weithio gyda chwmnưau megi Gyrfa Cymru a Bwrdd yr Iaith.

Un hanner o gwmni Theatr Mewn Addysg Shimli sy'n cynnig adnodd newydd a fydd yn galluogi awdurdodau a mudiadau yng Ngogledd Cymru drosglwyddo eu neges mewn ffordd greadigol i blant a phobl ifanc.

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk