Theatre in Wales

Plays and dance productions in Wales since 1982...

Aled Jones Williams

 

We have information on 10 plays by Aled Jones Williams . Click on the play name to access any reviews in out archive. Click on the company's name to read their details on this web site

 

Lush First presented in 2004
by Bara Caws

synopsis:
‘Lysh’ gan Aled Jones Williams yw drama gomisiwn yr Eisteddfod Genedlaethol 2004 sy’n cael ei chyflwyno gan gwmni Theatr Bara Caws.  Yn dilyn’Sundance’ a ‘Beth Oedd Enw Ci Tin Tin?’ mae ‘Lysh’ yn parhau y berthynas arbennig sydd gan y
dramodydd unigryw yma â’r cwmni.

Unwaith eto mae Aled wedi ysgrifennu drama sy’n edrych yn ddisyfyd i friw agored y ddynoliaeth.  Alcohol yw’r gwenwyn melys sy’n cynnal a chaethiwo’r pedwar cymeriad, a datgymaliad o’u perthynas gymhleth a chreulon gyda’r gwenwyn hwnnw yw craidd y ddrama.  Yn seiliedig ar brofiadau’r awdur yn ymgiprys a’i gythreuliaid personol mae ‘Lysh’ yn daith eirwir, huawdl ac anodd drwy gysgodion sydd yn disgyn ar draws llwybr sawl un ohonom.  Fel yng ngwaith Aled i gyd mae’r ysfa am atebion cadarn mewn byd simsan yn cymeryd sawl ffurf, yn ‘Lysh’ daw’r dadrithiad nad yw’r ateb i’w gael yng ngwaelod potel, ond daw hefyd y gobaith a’r sicrwydd ei bod yn dal yn werth chwilio.

Cyfarwyddwr:  Valmai Jones  Actorion:  Betsan Llwyd, Maldwyn John, Rhodri Meilir + un actor arall i’w gastio      

Perfformir y ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd Awst 2-6 yn Theatr Dolman, Casnewydd


‘Lysh’ by Aled Jones Williams won 2004's National Eisteddfod drama commission for Theatr Bara Caws.  Following in the trail of ‘Sundance’ and ‘Beth Oedd Enw Ci Tin Tin?’ ‘Lysh’ maintains the special relationship linking this unique prize winning author with Wales’ foremost community theatre company.

Once again, Aled’s latest work stares unflinchingly into one of humanities open sores.

Alcohol is the sweet poison that props up and imprisons the play’s inmates, and it is their special relationship with that wet curse that forms the backbone of this play.  Based on the author’s own struggle with his demons ‘Lysh’ is an honest, often funny but harrowing journey through shadows that can so easily cross all our paths.  As in all Aled’s work the search for certainties in a shifting world can take many forms, in ‘Lysh’ Aled shows us that those certainties can’t be found in the bottom of a bottle, but he also shows us that the last thing we should do is stop searching.

Be' oedd enw ci Tin Tin? First presented in 2003
by Bara Caws

synopsis:
“Pwy? Sut? Pam?  Y tri chwestiwn cyntaf yn litani’r heddwas.  Tri chwestiwn all agor llifddorau môr o atebion.  Mae hen wraig wedi ei
llofruddio a’i merch sengl ganol oed, Anna, sydd dan amheuaeth o’i lladd.  Wrth gwrs mae’r heddlu’n gweithio’n ddygn, ond yn nrama gref Aled Jones Williams mae pawb yn euog o rywbeth, a phawb angen cuddio’r gwir…..”
Unwaith eto mae Aled Jones Williams yn ein harwain i fannau dyrys bywyd i ardal lwyd a chignoeth lle nad oes atebion hawdd, ac unwaith eto mae’n gwneud hynny mewn ffordd theatrig unigryw yn llawn crio, chwant a chwerthin.

Be' oedd enw ci Tin Tin? First presented in 2003
by Bara Caws

synopsis:
“Pwy? Sut? Pam?  Y tri chwestiwn cyntaf yn litani’r heddwas.  Tri chwestiwn all agor llifddorau môr o atebion.  Mae hen wraig wedi ei
llofruddio a’i merch sengl ganol oed, Anna, sydd dan amheuaeth o’i lladd.  Wrth gwrs mae’r heddlu’n gweithio’n ddygn, ond yn nrama gref Aled Jones Williams mae pawb yn euog o rywbeth, a phawb angen cuddio’r gwir…..”
Unwaith eto mae Aled Jones Williams yn ein harwain i fannau dyrys bywyd i ardal lwyd a chignoeth lle nad oes atebion hawdd, ac unwaith eto mae’n gwneud hynny mewn ffordd theatrig unigryw yn llawn crio, chwant a chwerthin.

Ta-Ra Teresa First presented in 2002
by Cwmni Theatr Gwynedd

synopsis:
Ta-Ra Teresa - the first bilingual production at Theatr Gwynedd in Bangor - focuses on the protests over "incomers" settling in North Wales.

Written by Aled Jones Williams, it tells the story of Johnny who moves to Blaenau Ffestiniog from Liverpool with his three-year-old daughter.

While the little girl soon becomes absorbed in the Welsh language and culture and making new friends, her father finds it difficult to settle.

The production is presented in both the Welsh and English languages but simultaneous translation techniques are used.

Tiwlips First presented in 2001
by Cwmni Theatr Gwynedd
Wal First presented in 2001
by Cwmni Theatr Gwynedd
Sundance First presented in 1999
by Bara Caws
Wal First presented in 1999
by Cwmni Theatr Gwynedd
Pel Goch First presented in 1998
by Cwmni Theatr Gwynedd
Cnawd First presented in 1997
by Dalier Sylw

synopsis:
cyfarwyddwr / director: Bethan Jones, Tim Baker , Geinor Jones
cynllun / design:  Ceri James

cast:  Rhys Bleddyn , Sara Harris-Davies , Manon Eames, Gwyn Vaughan Jones, Llion Williams

An uncompromising and raw piece of theatre which will no doubt cause offence to sime people. It is a sad and squalid piece taking the lid off the tragic world of the alcoholic and the purveyor of cheap sexual fantasies via the telephone.

Beneath the decadence and the corruption and obsceneties there is the authentic voice of a writer who has experienced this degenerate twilight world at first hand.

Both Gwyn Vaughan Jones and Sara Harris Davies are superb in probing and giving voice to the inner selves of these grossly damaged man and woman"
Bob Roberts, Western Mail 9/8/97

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk