Theatre in Wales

Plays and dance productions in Wales since 1982...

 
Bag Ddawns
First presented in 2007 by Spectacle Theatre
cast size:2
synopsis:
Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol mae Theatr Spectacle, Theatr Iolo a Theatr Gwent yn cyd-weithio ar gynhyrchiad ar gyfer ysgolion yn eu hardaloedd nhw. Theatr Spectacle sydd yn ymgymeryd ar cynhyrchiad hwn a byddant yn teithio Ysgolion Cymraeg Caerdydd ar Fro, Caerffili, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd a Phenybont ar Ogwr

Cyfieithiad Enid Gruffudd o ddrama boblogaidd Mike Kenny yw Bag Ddawns, un or dramau i bobl ifanc a berfformwyd yn amlach nac unrhyw gynhyrchiad arall. Maen ddrama ddi-amser, llawn hiwmor a dwyster. Ceir ynddi hanes Imelda a Neville - y naill yn crwydron ddi-baid ar llall heb unman i fynd. Fel maer ddraman datblygu datgelir eu profiadau, drwg a da, ar effaith gaiff eu hatgofion ar eu bywydau. Trwy ddarganfyddiad ac empathi cawn ein denu i mewn iw byd nhw.neu ein byd ni?

Prosiect ar gyfer oedran 10 -13 blynyddoedd 6,7, ac 8 ydy
Bag Ddawns. Y nod yw anog trafodaeth ar bynciau syn berthnasol ir gynulleidfa gan ystyried teimladau pobl eraill, ymddiried mewn cyfeillgarwch a chynefino sefyllfaoedd newydd, ffydd mewn hunan werth ar hyder i symud ymlaen.

Cyfarwyddwr y ddrama yw Steve Davis, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Spectacle ar Rheolwr Llwyfan yw Becky Poxon. Matt Lloyd ywr Cynllunydd a Sammy Gray syn gofalu am y props ar pecyn adnoddau. Yn y llun gwelir yr actorion Carys Parry a Gwion Huw wrthin ymarfer.
 

Back to the comprehensive list of productions in wales go back to the list of plays

We don't yet have a review of Spectacle Theatre's Bag Ddawns in our archive.

If you know of any existing review, or if you have any more information on Bag Ddawns, (perhaps you were in the production or were the author or director) then please use the form below to send us the details

Add your comments or amendments to our information on Bag Ddawns
your name
e-mail address
What colour is this block?

orange


this helps us fight spam messages . You have to fill in the box for your message to be sent!
 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk