Theatre in Wales

Plays and dance productions in Wales since 1982...

 
Be' oedd enw ci Tin Tin? by Aled Jones Williams
First presented in 2003 by Bara Caws
cast size:4
synopsis:
“Pwy? Sut? Pam?  Y tri chwestiwn cyntaf yn litani’r heddwas.  Tri chwestiwn all agor llifddorau môr o atebion.  Mae hen wraig wedi ei
llofruddio a’i merch sengl ganol oed, Anna, sydd dan amheuaeth o’i lladd.  Wrth gwrs mae’r heddlu’n gweithio’n ddygn, ond yn nrama gref Aled Jones Williams mae pawb yn euog o rywbeth, a phawb angen cuddio’r gwir…..”
Unwaith eto mae Aled Jones Williams yn ein harwain i fannau dyrys bywyd i ardal lwyd a chignoeth lle nad oes atebion hawdd, ac unwaith eto mae’n gwneud hynny mewn ffordd theatrig unigryw yn llawn crio, chwant a chwerthin.
 

Back to the comprehensive list of productions in wales go back to the list of plays

We don't yet have a review of Bara Caws's Be' oedd enw ci Tin Tin? in our archive.

If you know of any existing review, or if you have any more information on Be' oedd enw ci Tin Tin?, (perhaps you were in the production or were the author or director) then please use the form below to send us the details

Add your comments or amendments to our information on Be' oedd enw ci Tin Tin?
your name
e-mail address
What colour is this block?

orange


this helps us fight spam messages . You have to fill in the box for your message to be sent!
 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk