Theatre in Wales

Plays and dance productions in Wales since 1982...

 
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn by Adam Strickson
First presented in 2006 by Llwyfan Gogledd Cymru
cast size:5
synopsis:
Imagine . . .  It’s twenty years in the future, 2026.  The UK is involved in an endless on-off war with  Middle Eastern states.  Here, security is tight and everything that is said may be heard,  everything that is done may be filmed.  Britain has begun to disintegrate under its own contradictions and the borders being  closed down . . .     'Raining Old Women and Sticks' explores racial and linguistic identity and question notions  of ‘self’ in an ever changing Britain.  The production brings together different communities,  by fusing Welsh myth and history with Asian stories and the landscapes of Snowdonia with  inner city Bradford.       The English, Mirpuri and Welsh language will be used in performance to weave together  three different cultures, to delight, illuminate and challenge audiences from the city of  Bradford and the towns of Wales.    Artistic Director, Iain Bloomfield commented:     "This play is home-grown, inspired by the many cultures who live in Bradford and  the perceptions the outside world has of this city, it explores what we mean when we use  the term “British”.  This play challenges us, looking at what both divides and unites  communities.  

'Raining Old Women and Sticks' dares to engage with political realities and explores  possible futures." Iain continued: “The play raises many questions; What does it mean to  be non white and English? Does a sense of 'British-ness' exist?    Historically, Britain has always been a multi languaged Island, “Raining Old Women and  Sticks” delves into language as a cultural reference point and asks: if certain words are  untranslatable from one language to another, are thoughts? And if we lose our mother  tongue do we also lose a way of thinking?”    Five actors (Welsh and British Asian), with the help of video projections, masks, food and  music, will lead audiences throughout this theatrical first, promised to be 'a darkly  atmospheric journey of trans-cultural discovery . . .’    


IAIN BLOOMFIELD   ARTISTIC DIRECTOR, THEATRE IN THE MILL    ‘Raining Old Women and Sticks’ attempts to explore commonality through difference. This  play is home-grown, inspired by the many cultures who live in Bradford and the  perceptions the outside world has of this city, it explores what we mean when we use the  term “British”.      This play challenges us, looking at what both divides and unites communities, 'Raining Old  Women and Sticks' dares to engage with political realities and explores possible futures.  The play raises many questions; What does it mean to be non white and English? Does a  sense of Britishness exist?  Historically the Britain has always been a multi languaged  Island, “Raining Old Women and Sticks” delves into language as a cultural reference point  and asks: if certain words are untranslatable from one language to another, are thoughts?  And if we lose our mother tongue do we also lose a way of thinking?”    Throughout the making of this play, it is has been clear from our actors, writers and  directors  - of Welsh and British Asian origin - how language and culture are central to a  sense of identity, and this place in which we live has always been a multi-cultural/multilanguage environment.     An audience may not understand every word spoken but they will understand and identify  every action and emotion.  In this lies a truth.  That which divides us - ethnicity, colour,  language, religion, politics is quickly and easily apparent but it only take the shortest of  looks beyond that and our common bonds of humanity are clear and overwhelming.    IAN ROWLANDS   ARTISTIC DIRECTOR, NORTH WALES STAGE     There is a tendency by some Welsh people to be narrow-minded about race. However  within the devolved Britain of today, we’re not the only minority fighting for its identity. We  should therefore put aside old prejudices and initiate dialogues with all the peoples of  these Islands in order to develop a deeper and more meaningful understanding of each  other.  
 

   There is 1 review of Llwyfan Gogledd Cymru's Bwrw Hen Wragedd a Ffyn in our database:
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn by Adam Strickson
[print]Print this review  now
venue
ar daith / on tour
March-01-06
Adolygiad Lowri Johnston o Bwrw Hen Wragedd a Ffyn gan Adam Strickson, Gwyneth Glyn ac M. Y. Alam. Cyd-gynhyrchiad rhwng Llwyfan Gogledd Cymru a Theatre in the Mill, Bradford.

Tair iaith ar un llwyfan a'r perfformiad yn cael ei lwyfannu mewn dwy wlad gyda chast o Gymry ac Asiad Prydeinig.

Chwilfrydedd pur a'm denodd at gynhyrchiad diweddaraf Llwyfan Gogledd Cymru - sut yn y byd oedd hyn am weithio?

Tawelwch
Cyn mynd i sôn am gefndir y ddrama rhaid cyfaddef mai'r ddrama hon sydd wedi creu y benbleth a'r gwewyr meddwl mwyaf imi ers tro.

Dwi o hyd yn dweud bod cynulleidfa dawel ar ôl i ddrama ddod i ben yn arwydd o ddrama dda - drama gref ta beth - a dyma'n union ddigwyddodd gyda hon.

Mae'r ddrama wedi ei seilio yng Nghymru 2026 pryd mae Prydain yng nghanol rhyfel ddiddiwedd gyda thaleithiau'r Dwyrain Canol.

Rhoddodd y rhaglen lawer o wybodaeth am gefndir y ddrama na chafodd ei chynnwys yn glir yn y ddrama ei hunan felly byddai'n werth darllen hon cyn gweld y ddrama.

Pum cymeriad oedd ynddi, tri o Gymru a dau Asiad Prydeinig yn siarad Mirpuri yn ogystal â'r Gymraeg a Saesneg.

Dydw i ddim yn sicr sut byddwn i wedi ymdopi â'r ddrama pe na bawn yn siarad Cymraeg.

Mae'n debyg y byddwn wedi deall i raddau yr hyn oedd yn digwydd ond anodd gwybod a fuaswn wedi deall y cyfan.

Wedi'r cwbl, roeddwn i'n teimlo ar goll braidd a minnau yn deall Cymraeg!

Ond roedd y sgript yn llifo'n naturiol rhwng y tair iaith - er bod llawer llai o Mirpuri yn y ddrama nag a ddisgwyliwn.

Goleuo medrus
Roedd y llwyfan syml yn cael ei ddefnyddio i'r eithaf gyda goleuo medrus, bwyd, cerddoriaeth a thaflunwyr fideo.

Cydweithiai'r pum actor yn dda, a chafwyd perfformiad grymus gan Wyn Bowen Harries yn actio cymeriad cymhleth Geraint 'Bwbach'.

Byddai'r ddrama wedi bod yn llawer rhy ddwfn heb gymeriadau'r ddwy ferch ifanc, (Catrin Roberts a Lleuwen Steffan).

Daeth llais Gwyneth Glyn i'r amlwg trwy gyfrwng y ddwy ferch - yn enwedig pan cawsom ein cyflwyno iddynt am y tro cyntaf - ac roedd yr elfennau o hiwmor yn chwa o awyr iach mewn sefyllfa mor sensitif.

Rhy ddwys
Dyma ddrama rymus, drom, yn archwilio hunaniaeth hiliol a ieithyddol, ond drama a oedd ar adegau braidd yn rhy ddwys yn fy marn i.

Er mai dim ond ychydig dros awr barodd y perfformiad roedd hynny'n amseriad perffaith a digon posib y byddai'r gynulleidfa wedi diflasu ar ôl hynny.

Llwyddodd i gadw fy sylw am yr awr gyfan a phrin imi dynnu fy llygaid oddi ar y llwyfan a llwyddodd yr actorion i ddal y tensiwn ynghlwm tan yr eiliad olaf.

Roeddwn i'n teimlo'n reit flinedig yn gadael y theatr wedi'r holl ganolbwyntio!

Doedd hi ddim yn ddrama hawdd dod i farn ynglyˆn â hi ac ni allaf ddweud imi ei mwynhau hi - doedd y profiad o'i gwylio ddim yn un pleserus - ond ai dyma oedd bwriad y ddrama beth bynnag?

Ond yr oedd yn ddrama a fydd yn gwneud i chi feddwl ac ystyried ein hunaniaeth yn y byd ehangach.

Hiliaeth a rhyfel
Dyw hiliaeth, rhyfel a gwleidyddiaeth ddim yn bynciau ysgafn fel y cyfryw ac o ran hynny ni allaf ddweud imi gael mwynhad.

Ar y llaw arall gallaf werthfawrogi'r ffaith iddi gael ei llunio yn fedrus ac yr oedd y sgript yn llifo'n rhwydd gyda chriw o actorion dawnus.

Llwyddo i bigo'r cydwybod oedd ei phrif rinwedd a gwneud i'r gynulleidfa feddwl.

Yn ansicr
Ond rwy'n dal yn ansicr a gafodd problemau hiliaeth a hunaniaeth eu trin a'u harddangos yn y ffordd gywir a theimlwn ar adegau fod yma ymdrech i geisio bod yn rhy glyfar a mynd yn rhy ddwfn.


Gair o rybudd gyda llaw: doedd y rhaglen ddim yn sôn bod y perfformiad yn anaddas i blant ond rhaid dweud mai dyna fy nheimlad i, yn enwedig gyda'i themâu dwys, gwaed, iaith grefa gynnau'n cael eu tanio. Meddyliwch ddwywaith cyn mynd â phlant ifanc i'w gweld!
reviewer:
Lowri Johnston - BBC Cymru

If you know of any other existing review, or if you have any more information on Bwrw Hen Wragedd a Ffyn, (perhaps you were in the production or were the author or director) then please use the form below to send us the details
Add your comments or amendments to our information on Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
your name
e-mail address
What colour is this block?

orange


this helps us fight spam messages . You have to fill in the box for your message to be sent!
 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk