Theatre in Wales

Plays and dance productions in Wales since 1982...

 
Byth Rhy Hwyr by Sera Moore Williams
First presented by Y Gymraes

synopsis:
Crochan o straeon oedd drama Y Gymraes, Byth Rhy Hwyr, wedi'w cyflwyno gan
dair menyw ar ffurf cabaret Cymreig. Roedd y perfformiad yn un llonydd a'r
symud wedi'w gyfyngu mewn gwirionedd i dair cadair lle y byddai tair
Cymraes yn cyfyngu eu straeon. Ond straeon oedd y rhain a wibiai o wlad i
wlad ac o brofiad i brofiad, ac a liwiwyd gan 'stumio a phatrymau iaith
confensiynnol.
 

   There is 1 review of Y Gymraes's Byth Rhy Hwyr in our database:
Crochan o straeon
Byth Rhy Hwyr by Sera Moore Williams
[print]Print this review  now
venue
Neuadd Talybont
August-10-92
Crochan o straeon oedd drama Y Gymraes, Byth Rhy Hwyr, wedi'w cyflwyno gan
dair menyw ar ffurf cabaret Cymreig. Roedd y perfformiad yn un llonydd a'r
symud wedi'w gyfyngu mewn gwirionedd i dair cadair lle y byddai tair
Cymraes yn cyfyngu eu straeon. Ond straeon oedd y rhain a wibiai o wlad i
wlad ac o brofiad i brofiad, ac a liwiwyd gan 'stumio a phatrymau iaith
confensiynnol.
Mae adrodd stori yn weithred eithafol i'r tair yma; mae'r staraeon yn
deillio o'u 'hymchwil' ar dair menyw wahanol, a'u hargyhoeddiad wrth
draethu'r stori yn troi eu hwynebau a'u mynegiant yn beth grotesg ar
brydiau, yn ddychan ar y straeon eu hunain weithiau.
Gwelwn straeon yn cael eu llunio, eu cyfathrebu, eu torri i fyny, eu dal
yn ol, a'r effaith yn gyffredinol oedd bod y gynulleidfa'n cael ei thynnu
i mewn i wead stori bersonol ac yna'i gwthio allan i sylwi ar y modd y
cafodd honno ei chyfathrebu. Cwestiynwyd ffyrdd derbyniol o dderbyn a
deall gwybodaeth a heriwyd y difrifol cydnabyddiedig; trafodwyd sawl mater
difrifol yn goeglyd fel stori ysgafn neu joc gan ddieithrio'n hymateb
naturiol a gwneud i ni sylwi ar y cynnwys o'r newydd.
Fe gododd y cyflwyniad sawl stereoteip benywaidd a'u dryllio'n syth gan
eironi'r cyflwyno. Ond un peth anochel a gafodd ei ddangos oedd bod
cyflwyno heb uniaethu'n emosiynol yn dasg anodd yn y pendraw, er waetha'r
ysfa'r tair i aros yn oeraidd beiriannol a pheidio ag ymyrryd ym mywydau
eu 'hymchwil'.
gwelwyd hefyd bod cynulleidfa'n mynd i ffurfio ystyr ac arwyddocad allan o
gyfres o straeon sydd heb fod yn llwyr berthnasol i'e gilydd. Dangosodd y
ddrama bod yr ystyr hwnnw yn rhannol berthyn i gonfensiwn ac ymadrodd y
geiriau eu hunain.
Fe gafodd y llinyn storiol ei ddatblygu'n raddol o'r amryw gyfeiriadau a'r
traethu miniog ar y Pethe. Y Pethe i'r tair yma yw rhyfel, y trydydd byd,
ynni niwcliar (ac amryw bynciau llosg tebyg), bod yn fam, siocled a rhyw
ac ymateb yn dderbynniol.
A'i dyma'r cyfarwydd benywaidd ar ei newydd wedd?
reviewer:
Lisa Lewis

If you know of any other existing review, or if you have any more information on Byth Rhy Hwyr, (perhaps you were in the production or were the author or director) then please use the form below to send us the details
Add your comments or amendments to our information on Byth Rhy Hwyr
your name
e-mail address
What colour is this block?

orange


this helps us fight spam messages . You have to fill in the box for your message to be sent!
 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk