Theatre in Wales

Plays and dance productions in Wales since 1982...

 
Gwrthryfel by devised by the company
First presented in 1997 by Theatr Iolo
cast size:4
 

   There is 1 review of Theatr Iolo's Gwrthryfel in our database:
Gwrthryfel by devised by the company
[print]Print this review  now
venue
June-26-97
Mae Theatr lolo a Theatr Gwent yn parhau a'r daith o gwmpas ysgolion Cymraeg de Cymru gyda'i drama diweddaraf Gwrthryfel.
Agorodd y sioe y mis diwethaf ym mhabell Torn Gwent yn Eisteddfod yr Urdd Bro Isiwyn, a bydd y daith yn gorffen ddiwedd wythnos yma gyda dau berfformiad fin nos er mwyn i'r cyhoedd gael profi gwaith sydd wedi ei lunio ar gyfer ysgolion yn y lie cyntaf.
Mae Theatr lolo a Theatr Gwent yn mynd a theatr fyw i ysgolion a chynulleidfaoedd cymuned led-led y de-ddwyrain.
Mae Gwrthryfel yn edrych ar y berthynas rhwng mudiad cyfrinachol Y Scotch Cattle a Gwrthryfel y Siartiaid yng Nghasnewydd yn 1839.
Cododd miloedd o weithwyr Sir Fynwy yn 1839 i ymladd dros siarter y Werin er mwyn sicrhau pleidlais i bob dyn. Nid protest heddychlon oedd hon, ond gwrthryfel yn erbyn y meistri, yr ucheiwyr a'r frenhines.
Awgrymir bod y Scotch Cattle wedi cipio'r ymgyrch dros Siarter y BobI er mwyn creu awyrgylch chwyidroadol yn Sir Fynwy cyn ymosod ar yr Awdurdodau a chreu gweriniaeth yng Ngwent.
Dyfeiswyd Gwrthryfel gan y Cwmniau i bortreadu y stori unigryw hon mewn geiriau a chaneuon.
Bydd y perfformiadau cyhoeddus yn neuadd Llanofer, Treganna Caerdydd heno am saith yr hwyr a nos lau yn Ysgol Bontfaen, Bro Morgannwg.
reviewer:
Y Cymro

If you know of any other existing review, or if you have any more information on Gwrthryfel, (perhaps you were in the production or were the author or director) then please use the form below to send us the details
Add your comments or amendments to our information on Gwrthryfel
your name
e-mail address
What colour is this block?

orange


this helps us fight spam messages . You have to fill in the box for your message to be sent!
 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk