Theatre in Wales

Amateur theatre and drama groups in Wales

 

placeholder graphic

Cwmni Drama Gwreiddiau'r Gwrych

Abergele
phone 01745 824897
contact person Marian Davies
e-mail ycadnococh@tesco.net
artistic policy Sefydlwyd 2001

Ein cyfarwyddwr yw BRIAN MORRIS

Nos Fawrth 10.05.05, Nos fercher 11.05.05 a Nos Iau 12.05.05 yn cyflwynno

2 ddrama fer - 'Dyrchafiad Jonathon' a 'Pawen y Mwnci', yn yr Hen Gapel,
Mynydd Seion, Abergele. Rhagor o fanylion gan M Davies 01745 824897


Ein perfformiadau nesaf yw:
Mai 10fed, Mai 11fed, a Mai 12fed
Cwmni Drama Gwreiddiau'r Gwrych yn cyflwyno 2 ddrama fer, sef 'Dyrchafiad Jonathan' a 'Pawen y Mwnci' yn yr Hen Gapel, Mynydd Seion, Abergele am 7.00 o'r gloch
Mynediad 3 (trwy docyn yn unig - cysylltwch a 01745 824897)

 

 

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapperr web deisgns / keith@artx.co.uk