Theatre in Wales

Welcome to the only comprehensive welsh theatre and performance web site

 

News Headlines

- A Socialist Love StoryThe play exploring the intimate story of NHS founder Aneurin Bevan and Jennie Lee goes on UK tour
- A Wales Millennium Centre and Wiltshire Creative Production THE MIRROR CRACK’D by Agatha Christie adapted for the stage by Rachel Wagstaff
- Cynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Wiltshire Creative THE MIRROR CRACK'D
- Bad Wolf's Natasha Hale Joins RWCMD Board of Directors
- Jack Thorne play to be the debut outing of new Welsh theatre company OtherLife at Cardiff’s pub theatre The Other Room
- TURN OF THE SCREW, THE ORIGINAL GHOST STORY THAT INSPIRED THE WOMAN IN BLACK, COMES TO CARDIFF
- FESTIVAL OF VOICE PRESENTS ‘EPILOG’ SONGS FROM THE WELSH LANGUAGE ROCK OPERAS OF THE 70s and 80s
- NATIONAL THEATRE WALES & QUARANTINE CREATE NEW SHOW EXPLORING MULTILINGUALISM AND IDENTITY

Latest Reviews

- Nightfall
- Mydidae
- Sugar Baby
- RWCMD Musical Theatre Showcase
- A Streetcar Named Desire
- Lightspeed From Pembroke Dock
- Land of My Fathers
- Cinderella
- Belonging
- AWFUL AUNTIE

Latest jobs and other adverts

Want to advertise here? Contact adverts@theatre-wales.co.uk for more details

banner advert for New Welsh Review - the best of welsh writing in English

A Socialist Love StoryThe play exploring the intimate story of NHS founder Aneurin Bevan and Jennie Lee goes on UK tour

news imageAward-winning Welsh theatre company, Theatr na nÓg (TOM, Eye of the Storm) have announced a UK-wide tour of their acclaimed political love story Nye & Jennie this autumn.

Aneurin Bevan, better known as ‘Nye’, and his wife Jennie Lee fought together for a new way of life for the people of Britain; he the Welsh Valleys’ firebrand on the Labour backbenches, who rose to become one of the greatest politicians this country has ever seen, and she the miner’s daughter from Fife who became a Socialist MP before she was old enough to vote. Together they navigated the turbulent world of politics to set up great British Institutions for the benefit of all - the National Health Service and the Open University.

This intimate and poetic play offers a fascinating insight on the marriage of one of the most outstanding political partnerships of the 20th Century and saw writer Meredydd Barker nominated for Best Playwright at the Welsh Theatre Awards 2017. A notable cast features Gareth John Bale as Aneurin Bevan, who has recently returned from New York performing his celebrated role in Torch Theatre’s one-man show Grav, and fresh from touring with the Royal Shakespeare Company, Louise Collins as Jennie Lee. This is Theatr na nÓg’s first co-production with Aneurin Leisure Trust, a natural partner for a play about their local hero.

Director of Nye & Jennie, and Theatr na nÓg Artistic Director Geinor Styles said;

"The running theme through all of our work as a company is to tell stories of inspirational characters, whether it be a large scale musical, show for schools or main stage drama. We wanted to tell the story of two extraordinary individuals, who both from humble origins succeeded in changing the lives of generations of ordinary people.”

The tour coincides with the 70th anniversary of the founding of the NHS in 1948, a year in which reflection on the NHS and its founding ideals have inevitably been making the news, and Bevan’s achievement recognised and celebrated across the country.

Tickets are already on sale at some venues, and the full UK tour will be announced shortly at nyeandjennie.com


Stori Garu Sosialaidd
Y ddrama sy’n archwilio stori bersonol sylfaenydd y GIG Aneurin Bevan a Jennie Lee yn mynd ar daith yn y DU
Mae’r cwmni theatr Gymreig arobryn, Theatr na nÓg (TOM, Eye of the Storm) wedi cyhoeddi taith o’r DU o Nye & Jennie, ei stori garu wleidyddol o fri yr hydref hwn.
Bu Aneurin Bevan, a adwaenir yn well fel 'Nye', a’i wraig Jennie Lee yn brwydro gyda'i gilydd am ffordd newydd o fyw i bobl Prydain; ef oedd llais tanbaid cymoedd Cymru ar feinciau cefn Llafur, a ddaeth yn un o’r gwleidyddion enwocaf a welodd y wlad hon erioed, a hithau yn ferch i löwr o Fife a ddaeth yn AS Sosialaidd cyn iddi fod yn ddigon hen i bleidleisio. Gyda'i gilydd teithiodd y ddau trwy fyd tymhestlog gwleidyddiaeth i sefydlu sefydliadau Prydeinig gwych er budd pawb - y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a'r Brifysgol Agored.
Mae’r ddrama bersonol a barddol hon yn cynnig golwg hynod ddifyr ar briodas un o bartneriaethau gwleidyddol mwyaf nodedig yr 20fed Ganrif, a chafodd yr awdur Meredydd Barker ei enwebu ar gyfer y Dramodydd Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017. Mae cast nodedig yn cynnwys Gareth John Bale fel Aneurin Bevan, sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o Efrog Newydd yn perfformio ei rôl arbennig yn sioe un dyn Theatr y Torch, Grav, ac yn dilyn teithio gyda’r Royal Shakespeare Company, Louise Collins fel Jennie Lee. Dyma gyd-gynhyrchiad cyntaf Theatr na nÓg gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin, partner naturiol ar gyfer drama am eu harwr lleol.
Dywedodd cyfarwyddwr Nye & Jennie, a chyfarwyddwr artistig Theatr na nÓg Geinor Styles;
"Y thema barhaus yn ein holl waith fel cwmni yw i adrodd straeon am gymeriadau ysbrydoledig, boed hynny yn sioe gerdd fawr, yn sioeau ar gyfer ysgolion neu’n ddrama prif lwyfan. Roeddem am adrodd stori dau unigolyn rhyfeddol, ill dau o gefndiroedd di-nod a lwyddodd i newid bywydau cenedlaethau o bobl gyffredin."
Mae’r daith yn cyd-daro â 70 mlwyddiant sefydlu'r GIG yn 1948, blwyddyn lle mae myfyrio ar y GIG a’i ddelfrydau sylfaenol yn anochel wedi bod yn y newyddion, gyda chyflawniad Bevan yn cael ei gydnabod a’i ddathlu ledled y wlad.
Mae tocynnau eisoes ar werth mewn rhai lleoliadau yng Nghymru, a chaiff taith lawn y DU ei chyhoeddi’n fuan yn nyeandjennie.com

image

image to accompany the second news item

 

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk