Theatre in Wales

Welcome to the only comprehensive welsh theatre and performance web site

 

News Headlines

- TARZANNA Gan | By The Gramophones Theatre Company Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre EBRILL 15 APRIL
- How To Be Brave - the new one-woman show from Welsh new writing theatre company Dirty Protest - tours Wales following success in Cardiff
- COSフ FAN TUTTE: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centreby / gan Opera Dinas Abertawe | Swansea City Opera
- ABERYSTWYTH ARTS CENTRE THE GINGERBREAD MAN gan gwmni theatr Stuff & Nonsense | by Stuff & Nonsense theatre company Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre MAWRTH 31 MARCH
- ABERWYTH ARTS CENTRE Clwb Ifor Bach yn cyflwyno | present MR. Mark Roberts (Catatonia, Y Cyrff) + band Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Mawrth 29 March

Latest Reviews

- Agor Drysau/ Opening Doors
- Eleven Years A Reviewer
- Theatre in Wales: Comment
- Peeling
- Theatre in Wales: Comment
- Romeo and Juliet
- The Taming of the Shrew
- Tosca
- Arts Policy Report
- AWAKENING

Latest jobs and other adverts

Want to advertise here? Contact adverts@theatre-wales.co.uk for more details

banner advert for New Welsh Review - the best of welsh writing in English

TARZANNA Gan | By The Gramophones Theatre Company Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre EBRILL 15 APRIL

news imageNid yw Anna yn hoffi blerwch, mae hi地 licio pethau i fod mewn trefn. Mae ei byd taclus yn cael ei droi wyneb i waered pan mae hi地 cael ei chludo trwy hud i池 fforest law ac yn darganfod bob math o ryfeddodau newydd. Mae creaduriaid gwyllt yn ymddangos ac yn dawnsio o段 blaen wrth iddi siglo trwy jyngl ei breuddwydion. Pan mae ei chartref newydd yn cael ei fygwth, a fydd hi地 gallu newid ei ffyrdd a throi地 Tarzanna wyllt er mwyn achub ei chyfeillion newydd?
Anna doesn稚 like mess and prefers all things to be in order. Her neat and tidy world is turned upside down when she is magically transported to the rainforest and discovers wonders she痴 never seen before. Wild creatures appear and dance before her as she swings through the jungle of her dreams. When her new home is put in danger, she realises she can she let go of her need for tidiness and become the wild Tarzanna, facing her fears in order to save her newfound animal friends.
Yn l ymchwil wedi段 gyhoeddi yn y gyfrol Americanaidd Science, erbyn iddynt gyrraedd chwe blwydd oed, mae merched yn meddwl yn barod eu bod nhw地 llai galluog na bechgyn. Creodd The Gramophones Tarzanna er mwyn adrodd hanes o fodel rl fenywaidd amgen sy地 arwr, gyda rheolaeth ar ei ffawd ei hun a gyda池 pŵer i greu newid.
According to a study published in the American periodical Science , by the time they are six, girls already think that they are less capable than boys. The Gramophones created Tarzanna to tell the story of an alternative female role model who is the hero, in charge of her own destiny and with the power to make change.

展e were sick of seeing role models that were princesses in towers waiting to be rescued, always the second string to a male protagonist. We thought how refreshing would It be to have a female hero who is physically strong and has to save everyone else! - Hannah Stone, Gramophones Co-Artistic Director


Mae Tarzanna yn gwahodd plant i gyd i feddwl yn wahanol am rl marched a置 pŵer a photensial i newid y byd. Mae池 sioe地 ddi-eiriau ac felly地 addas ar gyfer gynulleidfaoedd B/byddar a chynulleidfaoedd sydd ddim yn siarad Saesneg. Mae池 sioe地 swyno cynulleidfaoedd ifanc wrth iddynt gael eu hebrwng ar daith i fyd hudolus drwy adrodd stori awyrol chwareus, cerddoriaeth wreiddiol, momentau o hwyl ryngweithiol, pypedau a gwychder acrobatig.
Tarzanna invites all children to think differently about the role of girls and their power and potential to change the world. The show is non-verbal and is therefore suitable for D/deaf audiences and audiences who do not speak English. The show delights young audiences as they are taken on a journey into a magical world through playful aerial storytelling, original music, moments of interactive fun, puppetry and acrobatic brilliance.


Rhagflas o'r sioe | A taste of the show

Dyfeisiwyd Tarzanna yn wreiddiol gyda池 cwmni theatr o Sir Derby Babbling Vagabonds, ar gyfer y daith 2019 bydd y sioe wedi段 gyfarwyddo gan Ria Ashcroft a段 gyfarwyddo gan Hannah Stone, cyd-gyfarwyddwyr The Gramophones Theatre Company. The Gramophones yw cwmni theatre benywaidd a chwareus, sy地 dyfeisio theatr onest sy地 lleoli池 gynulleidfa yng nghanol perfformiadau. Maen nhw地 defnyddio ffyrdd dyfeisgar o adrodd straeon, theatr gorfforol, clownio, syrcas a gwaith hunangofiannol i greu theatr hygyrch.

Comisiynwyd yn wreiddiol gan Derby Fest, gyda chefnogaeth gan D馘a a ariannu gan Arts Council England.
Tarzanna was originally devised with Derbyshire based theatre company Babbling Vagabonds , for the 2019 tour it will be directed by Ria Ashcroft and produced by Hannah Stone, co-directors of The Gramophones Theatre Company . The Gramophones are a playful female theatre company, who devise honest theatre that places the audience at the centre of the performances. They use inventive storytelling, physical theatre, clowning, circus and autobiographical work to create accessible theatre.

Originally commissioned by Derby Fest, supported by D馘a and funded by Arts Council England.

TARZANNA
The Gramophones Theatre Company
Llun | Monday, Ebrill 15 April, 2pm
」8 (」6)
Oed | Age 3-8 + teuluoedd | families
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/family/tarzanna

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac yn rhan o Gyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae地 fudiad a gefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University, and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. It is a revenue funded organisation of Arts Council Wales.

Cysylltwch | Please contact
Rachel Scurlock | rls@aber.ac.uk | 01970 622894
Nia Edwards-Behi | nie@aber.ac.uk | 01970 622885
am ragor o wybodaeth. | for more information

www.aberystwythartscentre.co.uk

image

image to accompany the second news item

 

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk