Theatre in Wales

Welcome to the only comprehensive welsh theatre and performance web site

 

News Headlines

- Hijinx announces new CEO
- THE EARLY CAREER OF VINCENT PRICE cyflwyniad a dangosiad ffilm presentation and screening
- TELL ME ITS NOT TRUE Lyn Pauls farewell tour as the definitive Mrs Johnstone
- Enillwyr Gwobr Ian McKellen Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 2019 yn cael eu cyhoeddi Winners of Aberystwyth Arts Centres Ian McKellen Award 2019 announced
- RUSSELL KANE Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre TACHWEDD 16 NOVEMBER
- FURTHER CASTING ANNOUNCED FOR SHERMAN THEATRES PRODUCTION OF HEDDA GABLER

Latest Reviews

- A Doll's House
- Peter Gill
- American Nightmare
- Kaite O'Reilly- the Persians
- Broadcast Media Reporting the Arts
- Wales at Edinburgh Fringe
- Wales at Edinburgh Fringe
- Wales at Edinburgh Fringe
- Wales at Edinburgh Fringe
- Wales at Edinburgh Fringe

Latest jobs and other adverts

Want to advertise here? Contact adverts@theatre-wales.co.uk for more details

banner advert for New Welsh Review - the best of welsh writing in English

Hijinx announces new CEO

news imageCardiff-based inclusive theatre company Hijinx has announced its new CEO today. From October Sarah Horner, currently Head of Marketing and Communications for BBC National Orchestra of Wales, will take the helm at Hijinx.
During her 12 years at BBC National Orchestra and Chorus of Wales, Sarah has been influential in driving audience development and engagement activity, increasing awareness of the orchestras work in Wales and internationally; including ambitious projects linked to tours in South America, China and Europe. Most recently she has led a programme of activity to celebrate the orchestras 90th anniversary, and brought innovative new platforms to their work, including the introduction of live streamed concerts and VR experiences.
Sarah said: I am delighted to be joining Hijinx at such a pivotal and exciting time. I have long been an admirer of Hijinxs remarkable, bold and dynamic programme of work and feel honoured to have the opportunity to support the company for its next chapter.
Im looking forward to working with the actors, staff and trustees on an ambitious future.
Following a successful year of multiple award wins, including The Stages International Award, Hijinx will be premiering Mission Control, a large scale collaboration with National Theatre Wales, in November.
The company, who cast learning disabled and/or neurodivergent actors in all of its productions, has also toured global hit Meet Fred around the world for the last three years, and premiered Into The Light, an inclusive, international physical theatre co-production with Frantic Assembly, in February.
Hijinx Chair Mike Clark said: After an extraordinary six years of growth led by our departing CEO Clare Williams, we wish to continue increasing our presence in Wales, the U.K and beyond.
Weve enjoyed tremendous success over the past few years and would like to thank Clare for the transformative role she has played in our recent triumphs. She has been an incredibly inspiring and innovative leader and we are sure she will continue to make a difference as a freelance consultant.
We believe Sarah is the perfect person to lead the company in its exciting next phase. Hijinx will undoubtedly flourish with Sarah working alongside Artistic Director Ben Pettitt-Wade, as it continues to produce outstanding art with learning disabled and/or autistic actors, on stage, on screen, in businesses, in communities around Wales, and internationally.
Hijinx is part of the revenue funded portfolio of the Arts Council of Wales.

Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd
Mae Hijinx, cwmni theatr gynhwysol sydd i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw ei Brif Swyddog Gweithredol newydd heddiw. O fis Hydref, Sarah Horner, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fydd wrth y llyw yn Hijinx.

Yn ystod ei 12 mlynedd gyda Cherddorfa Genedlaethol a Chorws Cymreig y BBC, mae Sarah wedi bod yn ddylanwadol yn y gwaith o feithrin datblygiad cynulleidfaoedd a gweithgareddau ymgysylltu, gan gynyddu ymwybyddiaeth o waith y gerddorfa yng Nghymru ac yn rhyngwladol; ac ymhlith hyn oll trefnwyd prosiectau uchelgeisiol oedd yn gysylltiedig theithiau yn Ne America, Tsieina ac Ewrop. Yn fwyaf diweddar mae hi wedi arwain rhaglen o weithgaredd i ddathlu pen-blwydd y gerddorfa yn 90 oed, ac wedi dod llwyfannau newydd arloesol i'w gwaith, gan gynnwys cyflwyno cyngherddau wedi'u ffrydio'n fyw a phrofiadau Rhithwir.

Meddai Sarah: Rwy wrth fy modd mod in ymuno Hijinx, a hynny ar adeg mor golynnol a chyffrous. Rwy wedi bod yn edmygydd o raglen waith hynod, feiddgar a deinamig Hijinx ers amser maith ac rwyn teimlo ei bod hin fraint cael y cyfle i gefnogir cwmni ar gychwyn ei bennod nesaf.

Rwyn edrych ymlaen at weithio gydar actorion, y staff ar ymddiriedolwyr ar ddyfodol uchelgeisiol.

Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus, pryd yr enillwyd sawl gwobr, gan gynnwys Gwobr Ryngwladol The Stage, bydd Hijinx yn llwyfannu perfformiad cyntaf Mission Control, cydweithrediad ar raddfa fawr National Theatre Wales, ym mis Tachwedd.

At hyn, mae'r cwmni, syn castio actorion ag anableddau dysgu a/neu actorion niwroamrywiol ym mhob un oi gynyrchiadau, wedi mynd r sioe ysgubol lwyddiannus Meet Fred ar daith ar draws y byd am y tair blynedd diwethaf, ac wedi perfformio Into The Light, syn gyd-gynhyrchiad theatr gorfforol gynhwysol, ryngwladol gyda Frantic Assembly, am y tro cyntaf ym mis Chwefror.

Dywedodd Cadeirydd Hijinx, Mike Clark: Ar l chwe blynedd anhygoel o dwf dan arweiniad Clare Williams, ein Prif Swyddog Gweithredol syn ymadael, rydym yn awyddus i barhau i gynyddu ein presenoldeb yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

Rydym ni wedi mwynhau llwyddiant ysgubol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a hoffem ddiolch i Clare am y rl drawsnewidiol y mae hi wedii chwarae yn ein llwyddiannau diweddar. Mae hi wedi bod yn arweinydd hynod ysbrydoledig ac arloesol ac rydym yn sicr y bydd hin parhau i wneud gwahaniaeth fel ymgynghorydd ar ei liwt ei hun.

Rydym nin credu mai Sarah ywr person perffaith i arwain y cwmni wrth iddo gymryd ei gam nesaf cyffrous. Heb os, bydd Hijinx yn ffynnu gyda Sarah yn gweithio ochr yn ochr r Cyfarwyddwr Artistig Ben Pettitt-Wade, wrth ir cwmni barhau i gynhyrchu celfyddyd ragorol gydag actorion ag anableddau dysgu a/neu actorion awtistig, ar y llwyfan, ar y sgrin, mewn busnesau, mewn cymunedau ledled Cymru, ac yn rhyngwladol.


Mae Hijinx yn rhan o bortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru a ariennir gan refeniw.

image

image to accompany the second news item

 

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk