Theatre in Wales

Welcome to the only comprehensive welsh theatre and performance web site

 

News Headlines

- THEATR RUTHENIUM: PROJECTIO
- Stars align to mark Welsh National Opera’s 75th birthday with new poem and Chorus recordings
- Cardiff’s Live Under the Stars festival announce new dates for summer 2021
- Critically Acclaimed Digital Production Of ‘The Picture Of Dorian Gray’ Now Running For Two More Weeks!
- Creative team, led by National Theatre Wales, selected to represent Wales in the UK-wide festival of creativity in 2022

Latest Reviews

- Theatre in Wales: Comment
- Theatre in Wales: Comment
- Theatre in Wales: Comment
- Theatre in Wales: Comment
- On Criticism & Critics
- National Theatre: Comment
- Theatre of Scotland
- Summing It Up
- Radio Arts Feature
- My Year of Theatre

Latest jobs and other adverts

Want to advertise here? Contact adverts@theatre-wales.co.uk for more details

banner advert for New Welsh Review - the best of welsh writing in English

THEATR RUTHENIUM: PROJECTIO

news imageDramodydd ac actorion yn dychwelyd i'r theatr | Playwright and actors take to the stage


Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
24 Ebrill - 1 Mehefin | April 24 - June 1

Ym mis Mai, bydd y dramodydd o Aberystwyth, Catrin Fflûr Huws yn dychwelyd i’r theatr ar gyfer wythnos o waith ymchwil a datblygu ar ddrama newydd yn Gymraeg, sydd a’r teitl gweithredol ‘Projectio.’ Wedi llwyddiant ei drama gyntaf, To Kill A Machine, a berfformwyd yng Ngwyl Ymylol Caeredin yn 2015, ac yna yn Llundain yn 2016, gwêl y gwaith newydd hwn Catrin yn cyd-weithio unwaith eto gyda’r gyfarwyddwraig Angharad Lee, a gyfarwyddodd y Tylwyth ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, Gair ar Gnawd ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru, ac a enillodd wobr Cyfarwyddwr y Flwyddyn yn 2018 gan y British Theatre Guide. Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn bartner ar y prosiect.

‘Rydym wrth ein boddau i fod yn ôl mewn theatr gydag actorion’ meddai Catrin. ‘Fe ohirwyd y prosiect oherwydd Covid-19, ond mae hynny wedi’n galluogi i gael gweledigaeth mwy uchelgeisiol ar gyfer y gwaith, ac mae gennym syniadau ar gyfer gweithio gyda chonsuriwr er mwyn creu rhywbeth gwirioneddol syfrdanol.’

Y mae themau gyfreithiol hefyd i’r gwaith, gan fod Catrin hefyd yn gweithio fel uwch ddarlithydd yn Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth, ac felly mae Ruth Ellis – y fenyw olaf i’w chrogi yn y Deyrnas Unedig, ac Albert Pierrepoint, y crogydd yn gymeriadau canolog yn y ddrama.

‘Mae gennym sawl syniad ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd, felly mae dosbarthiadau meistr, a digwyddiad i rannu’r gwaith ymchwil a datblygu’ yn rhan o’r prosiect. Bydd yr hanesydd, Richard Ireland hefyd yn rhoi sgwrs ar baham ein bod yn casglu cofroddion o drosedd a throseddwyr.’ Am fanylion pellach ewch i wefan Canolfan y Celfyddydau www.aberystwythartscentre.co.uk.

Aberystwyth playwright Catrin Fflûr Huws, whose play To Kill A Machine was performed at the Edinburgh Festival Fringe in 2015, and in London in 2016, is going back into the theatre in may for a research and development project funded by Arts Council Wales. This is for a new play in Welsh – working title ‘Projectio’ and will see Catrin working again with acclaimed director Angharad Lee, who won the British Theatre Guide’s director of the year for 2018. Angharad directed To Kill A Machine, and the writer and director are delighted to be working together again on this new project, which has Aberystwyth Arts Centre as a theatre partner.

‘We’re delighted to be able to get back into a theatre and work with actors. Covid-19 delayed the project, but we believe the delay has given the opportunity to make this show into an even stronger piece.’ Catrin explained. ‘We’ve got a lot of exciting ideas about working with a magician in order to make something really visually spectacular.’

Catrin, who also works as a senior lecturer in the Department of Law and Criminology at Aberystwyth University, also explained that legal themes emerge in the play, which includes Marilyn Monroe, Ruth Ellis – the last woman to be hanged in England and Wales, and Albert Pierrepoint, the executioner as main characters.

‘We’ve also got some ideas for bringing the work to the people – a couple of online writing masterclasses have been arranged, and also a talk by historian Richard Ireland about why we collect mementoes of crime and criminality, as well as an event to share the research and development work. For further information, see Aberystwyth Arts Centre’s website: www.aberystwythartscentre.co.uk.


Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn adran o Brifysgol Aberystwyth, ac yn rhan o Gyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n fudiad a gefnogir yn ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Aberystwyth Arts Centre is a department of Aberystwyth University, and part of the Faculty of Arts and Social Sciences. It is a revenue funded organisation of Arts Council Wales.

image

image to accompany the second news item

 

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk