Theatre in Wales

Archif atodiadau theatr bARN ers 1992

Ymateb Dalier Sylw i gynlluniaur CCC

Fel y gellir gweld yn yr adroddiad blaenorol, fe arweiniodd y penderfyniad i ohirior strategaeth gogyfer Theatr i Bobl Ifanc at ddryswch yngl_n rhannau eraill or Strategaeth. Awgrymodd Cynog Dafis y dylair Cyngor ystyried gohirio cynlluniau i gyfu

Erbyn ir erthygl hon gael ei chyhoeddi, gobeithio y bydd y penderfyniad yngl_n dyfodol ysgrifennu newydd wedi ei wneud gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac yn hysbys i ni i gyd. Maen bosib y bydd y bwriad i greu cwmni newydd dwyieithog yn cael ei ohirio neui ddileu, neu y bydd un ai Made in Wales neu Dalier Sylw neur ddau gwmni os bydd cais y Sherman yn fuddugol yn cau.

Beth bynnag ywr penderfyniad mae Dalier Sylw yn credu y byddai cwmni i ddatblygu ysgrifennu newydd yn y ddwy iaith yn gam creadigol a chadarnhaol ymlaen ir mileniwm nesaf os yw:

- y ddwy iaith yn cael triniaeth gyfartal

- y cwmni yn gweithredun genedlaethol mewn partneriaeth chwmnau a sefydliadau eraill;

- yr arian yn ddigonol (rydym wedi galw ar Gyngor Celfyddydau Cymru i adfer y 90mil sydd wedi diflannu or ddarpariaeth ysgrifennu newydd.)

Rydym yn derbyn bod rhaid bod yn bwyllog wrth wneud penderfyniadau pwysig, ond maer holl oedi a newid amserlen (roedd y penderfyniad yn wreiddiol i fod wedii wneud ym mis Rhagfyr y llynedd) yn rhoi Bwrdd Rheoli Dalier Sylw mewn sefyllfa anodd iawn yn gyfreithiol gyda phrin ddeufis cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Maen achos pryder fod y staff mewn sefyllfa mor ansicr, ac nad oes sicrwydd ariannol ar gyfer comisiynu.

Byddai penderfyniad i ohirior strategaeth sgwennu newydd yn codi cwestiynau yngl_n r dyfodol:

- A oes arian digonol ar gael i gefnogir ddau gwmni ir graddau presennol ar l Ebrill 1af 2000?

- A fyddain rhaid mynd trwy broses gystadleuol eto?

- Beth yw goblygiadau unrhyw ohiriad i weddill y Strategaeth, ac yn arbennig ir cynlluniau ar gyfer Y Pwerdy Cymraeg?

awdur:dalier sylw
cyfrol:445, Chwefror 2000

I archebu copïau o'r cylchgrawn cysylltwch â'r cyhoeddwyr:
bARN
Gwasg Dinefwr
Heol Rawlings
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3YD
ffôn: 01269 851640
ffacs: 01269 851046
swyddfa@cylchgrawnbarn.com
www.cylchgrawnbarn.com

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk