Theatre in Wales

Archif atodiadau theatr bARN ers 1992

Syrthio Rhwng Dwy Stl

The Time of the Wolf

Gan Gillian Clarke

Theatr Powys

Cyfr. Menna Price

Mae dau rinwedd yn perthyn i sgript Gillian Clarke, The Time of the Wolf. Yn gyntaf, maen sgript gwbl Gymreig; yn ail, yn wahanol i lawer o waith Theatr Mewn Addysg, nid ywn nawddoglyd tuag at y gynulleidfa.

Yr hyn a geir gan yr awdures yn ei sgript ddramatig gyntaf yw rhyng-weithio rhwng hen chwedl Llyn y Fan Fach ar presennol. Teulu sydd yma yn byw wrth lyn does dim rhaid mair llyn yn y chwedl yw e ar tad syn ffermwr, ai ferch syn dibynnu ar y fam-gu am ei chynhaliaeth, ill dau wediu clymu ir gorffennol wrth y llyn, gan mai yn hwnnw y boddwyd y fam a chwaer y ferch. Maer tad yn ochain ei alar ir gwynt yn unig wrth alw enwr ferch farw, Gwenllian, ac yn osgoi siarad am yr hyn ddigwyddodd. Or herwydd, maen analluog i wynebur presennol ai ferch iach. Mae hi yn ei thro yn ysu am ei sylw ai gariad ef, ond yn dewis troi bob amser at ei mam-gu gan ofyn yn gyson, Stori mam-gu.

Maer sgript, yn y ciledrych yn l, y defnydd o chwedl i oleuor presennol ar personol, yn gofyn bod holl adnoddaur theatr o safbwynt gwerthoedd cynhyrchu a sgiliaur actorion ar eu gorau. Maent felly. Pam, felly, fod y perfformiad yn fethiant?

Yn syml, maer nod a osododd y cwmni iddynt eu hunain yn anghyraeddadwy. Ai Theatr Mewn Addysg ywr sioe, ynteu Theatr Gymuned? Yn Nantymoel, Cwm Ogwr, y gwelais ir cynhyrchiad. Gydar nos cynulleidfa gymunedol. Yn y prynhawn dros drichant o blant swnllyd iawn yn disgwyl perfformiad. Maer ieuo yn gwbl anghymarus.

Efallai nad bair cwmni yw hyn. Mewn gofod bach, agos atoch chi, gyda chynllunio gwahanol a llai o gyfarwyddo arty, cynulleidfa fach (mae broliant y sioe yn dweud a vibrant and evocative new play for everyone, ac yn hynny o beth yn gwahodd cynulleidfa ifanc iawn) gallasair cyfanwaith lwyddon arbennig. Fel ag yr oedd, mewn hen theatr brydferth o fawr yn Nantymoel cwbl anghyraeddadwy i gynulleidfa ifanc, ar gwyliwr canol oed hwn. wrth gwrs bod lle i ddelwedd a syniadaeth mewn perfformiad theatr cyhyd bod y cyfryw bethau yn ychwanegu at ein deall an canfyddiad or cyfanwaith. Y gresyn yw bod cymaint o ddelweddaeth y cynhyrchiad hwn yn ymylu ar yr ystrydebol.

Wrth gwrs, mae Theatr Powys fel yr oll or cwmnau Theatr Mewn Addysg yn cael eu gyrru i gornel gan rymoedd y tu hwnt iw rheolaeth. Maen rhaid iddynt dalu eu ffordd. Wrth ddod mas ou sir i Nantymoel, roedd yn rhaid codi dwybunt ar bob plentyn nid arian i goffrau Theatrau Powys, maen wir, ond maen rhaid talu am yr adeilad.

Ond sut mae modd creu gwaith theatr addysgol or safon uchaf, personol ei sail a fydd yn ei dro yn cyfoethogi bywydaur unigolion syn cyfranogi or profiad, pan yw grymoedd y farchnad yn gofyn rhywbeth hollol wahanol?

awdur:John A. Owen
cyfrol:407/408, Rhagfyr 1996/ Ionawr 1997

I archebu copïau o'r cylchgrawn cysylltwch â'r cyhoeddwyr:
bARN
Gwasg Dinefwr
Heol Rawlings
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3YD
ffôn: 01269 851640
ffacs: 01269 851046
swyddfa@cylchgrawnbarn.com
www.cylchgrawnbarn.com

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk