Theatre in Wales

Archif atodiadau theatr bARN ers 1992

TREIALON GLASFYFYRIWR

Cwrw, Chips a Darlith Deg gan Sin Summers Arad Goch Cyfr. Jeremy Turner

Yn ei drama newydd y mae Sin Summers wedi creu comedi arall a chynnig sialens newydd ir actor dawnus Gwion Huw yr un pryd. Parhad ydyw o saga llanc ifanc, Gary Jones. Ffrwydrodd Gary in sylw am y tro cyntaf yn Adreyn Glas Mewn Bocs Sgidiau, a lwyfannwyd gan yr un cwmni rai blynyddoedd yn l. Yn union fel y tro blaenorol, y mae Gwion Huw wedi llwydo yn gampus i bortreadur cymeriad bywiog syn dal i ymladd i hormonau ansefydlog heb sn am geisio goroesi problemau teuluol. Cawsom hanes ei blentyndod ai arddegau yn y ddrama gyntaf, ac yn Cwrw, Chips a Darlith Deg cawn ddilyn ei hynt ai helynt wrth iddo geisio dygymod bywyd gwallgor coleg. Hawdd yw uniaethu phrofiadaur llanc, ac er mai darluniau ystrydebol a gawn or meddwi ar chwydu ar cysgu mewn darlithiau a diodde sawl penmaenmawr, maen bortread difyr a doniol o las-fyfyriwr hoffus iawn.

Rhydd Gwion Huw egni di-ben-draw ir perfformiad, ac yn amlach na pheidio maen gadael y gwyliwr yn ymladd yn galed am ei anadl ac yn crefu am saib. Nid aeth ar chwl unwaith yn ystod yr awr a hanner er gwaethaf y cyfnewidiadau aml o lais un cymeriad ir llall. Fen hailgyflwynir iw fam ai dad, Joan ei chwaer, ei Yncl George ai Anti Denise, ei gyn-brifathrol, ac wrth gwrs, Lesley, bwlir ysgol. Ond wrth i Gary ddechrau ar ei fywyd fel glas-fyfyriwr cawn gwrdd chymeriadau newydd megis Glyn syn rhannu ystafell ag ef, ac syn llawn areithiau la Che Guevarra penboeth. Roedd yr actor ifanc yn amlwg wedi meistrolir sgript lithrig a oedd yn symud yn hynod o gyflym. Roedd ei berfformiad yn un hwyliog ond hefyd yn un sensitif a oedd yn rhoi ystyr newydd i eiriau megis joio a hiraeth.

Gwelwyd l cyfarwyddo effeithiol a deallus gan Jeremy Turner trwy gydol y perfformiad, gyda defnydd dyfeisgar or props, a galluoedd rhyfeddol Action Man yn cael eu hymestyn ir eithaf! Cafwyd hefyd oleuo effeithiol a seibiau dramatig addas i gyfleu adegau o boen meddwl ym mywyd Gary. Nid camp fechan oedd creu cystal dilyniant i Aderyn Glas Mewn Bocs Sgidiau, ond roedd Cwrw, Chips a Darlith Deg yn ddrama werth ei gweld. Erbyn i hyn o lith weld golau dydd, gobeithio y bydd wedi cael taith lwyddiannus a chynulleidfa werthfawrogol fel yr un a gafwyd ar noson gyntaf y ddrama yn Aberystwyth.

awdur:Gwenno Francon
cyfrol:422, Mawrth 1998

I archebu copïau o'r cylchgrawn cysylltwch â'r cyhoeddwyr:
bARN
Gwasg Dinefwr
Heol Rawlings
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3YD
ffôn: 01269 851640
ffacs: 01269 851046
swyddfa@cylchgrawnbarn.com
www.cylchgrawnbarn.com

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk