Theatre in Wales

Archif atodiadau theatr bARN ers 1992

Drama, Dawns a Dana

GEORGE OWEN, Swyddog Dramar Eisteddfod syn crynhoi arlwy Theatr y Maes ar cystadlaethau.

Pe cynigid gwobr am frwdfrydedd perfformwyr a phe cynigid llawryf arall amboblogrwydd llwyfaniaid nid oes amheuaeth pwy fyddain eu cipio. Llwyfaniad blynyddol Mudiad Ysgolion Meithrin, o flaen awditoriwm dan ei sang, fyddain rhagori bob tro. Eleni penderfynwyd neilltuor Sadwrn cyntaf i gyflwyniadau gan ac i blant ac ieuenctid ac maen gwbl briodol mai cyflwyniad plant meithrin y dalgylch fydd yn agor gweithgareddau Theatr y Maes. Lawr yn y Jyngl y byddwn ni fore Sadwrn, 1 Awst, ac fe fyddwn yn l yno am ddau berfformiad arall fore Mawrth. Ar y Sadwrn cyntaf hefyd bydd dau gyflwyniad arall a fydd yn nodweddiadol or sylw a roir eleni ir ifanc, gyda Theatr Bypedau Sblot yn cyflwyno Y Llygod Esgid ac yna disgyblion Ysgol Gyfun Bryntirion yn cyflwyno eu dehongliad o chwedl Blodeuwedd. Peidied cholli chwaith frwydr ddewr Mici Plwm i gadw yn Bobl Bach Deud Mawr yr un diwrnod. Bydd cyfle arall i glywed y plant yn doethinebu ar y Sadwrn olaf.

Maer pwyslais yma ar blant ac ieuenctid yn llinyn arian trwyr wythnos. Dydd Llun bydd Theatr y Byd Bychan yn cyflwyno Manifiesta de la Sella, cyfuniad hudolus o bypedau cysgod a cherddoriaeth yn olrhain hanes cythryblus coedwigoedd glaw De America, yn cael ei dilyn gan Dawns Tn, cwmni dawns ieuenctid y dalgylch. Dydd Mawrth Dominor clown fydd yn diddanu. Dydd Iau llwyfennir, am y tro cyntaf, gyflwyniad gan blant ail iaith ysgolion cyfun y dalgylch, Ian, gan John Owen, dan oruchwyliaeth Theatr Gorllewin Morgannwg. Mae hi bron yn draddodiad bellach i groesawu cwmni Arad Goch ir theatr ar fore Gwener a Sadwrn; Clychaur Mr fydd yn llesmeirior plant eleni, sioe syn cyfuno stori Cantrer Gwaelod straeon eraill am ddirgelwch y byd dan y tonnau.

Ar gyfer oedolion, maer amywiaeth yn cynnwys Y Gweinydd Mud, drama iasoer Pinter yn cael ei chyflwyno gan Frank Lincoln a Geraint Wyn Davies, Chwedl, Cn a Chwaneg gan Esyllt Harker, y storwr Michael Harvey ar gantores Tracey Blythe; hefyd I gan fyfyrwyr Coleg Cerdd a Drama Cymru, ac Or Niwl ir Nef gan Theatr Crwys, ail gyflwyniad o lwyfaniad buddugol Cystadleuaeth Drama Fer Eisteddfod Meirion. Dadansoddi trwy gyfuniad o gerddoriaeth, barddoniaeth wreiddiol a symudiad beth o argyfwng cefn gwlad fydd Jery Daboo. Rhoddwyd penrhyddid arall i rai o wynebau cyfarwydd y sgrn i greu sioeau, rhain unigol, rhai gydai gilydd. Yn ystod yr wythnos byddwn yn croesawu Anwen Carlisle, Phil Harries a Mali, Llio Silyn a Gwen Lazarus, Marc Roberts ac efallai ambell wyneb llai cyfarwydd. Cwmni Gwaun Ddewi fydd yn cyflwyno Mae Gorfoledd Dyfroedd yn fy Nghlustiau Heno, rhaglen deyrnged i Rhydwen Williams, dydd Llun a dydd Gwener.

Bydd Theatr y Maes yn brysur gydar nos hefyd. Cwmni Arad Goch fydd yn meddiannur lle nos Lun hyd nos Fercher, gyda Cwrw, Chips a Darlith Deg gan Sin Summers, sioe un dyn am fywyd myfyriwr. Bydd diwedd yr wythnos yn cael ei neilltuo aqr gyfer prawf terfynol cystadleuaeth y Ddrama Fer. Mae dau gyn-ennillydd ymysg yr wyth cwmni syn cystadlu, gyda chynrychiolaeth dda o gwmnau ifanc.

Neuadd y Dref, Maesteg fydd maes brwydro gornest flynyddol y Ddrama Hir. Eleni bydd tri chwmnin ymddangos. Nos Lun Cwmnir Mochyn Du, Crymych fydd yn cyflwyno Un or Gloch or T_, addasiad o ddrama gan Frank Vickery. Cyn-ennillwyr, Cwmnir Gwter Fawr, fydd wrthi nos Fawrth gyda Dedwydd Briodas J.B Priestley, a Theatr Crwys ar y noson olaf gyda Pont Robat, ffars hwyliog Huw Roberts. Eleni mae Is-bwyllgor Drama wedi gosod cystadleuaeth arbennig ar gyfer Drama Gerdd a bydd tri chwmnin cystadlu. Nos Iau Aelwyd Bro Maelor fydd yn cyflwyno Gwnaf, syn seiliedig ar hanes y gantores boblogaidd Dana. Nos Wener Cwmni Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth fydd yn llwyfannu Talur Pris yn Llawn, ymdriniaeth ag ymateb cymdeithas i broblem cyffuriau. Nos Sadwrn bydd sdisgyblion Ysgol Gyfun y Cymer yn llwyfannu addasiad John Owen o Godspell.

Wythnos lawn a phrysur ac wythnos fydd yn adlewyrchur gorau ym myd y llwyfan proffesiynol ochr yn ochr gweithgarwch amatur a brwdfrydedd yr ifanc.

awdur:George Owen
cyfrol:426/427, Gorffenaf/Awst 1998

I archebu copïau o'r cylchgrawn cysylltwch â'r cyhoeddwyr:
bARN
Gwasg Dinefwr
Heol Rawlings
Llandybie
Sir Gaerfyrddin
SA18 3YD
ffôn: 01269 851640
ffacs: 01269 851046
swyddfa@cylchgrawnbarn.com
www.cylchgrawnbarn.com

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk