Theatre in Wales

Theatre, dance and performance companies (professional)

  Clwyd Theatr Cymru Theatre for Young People / Theatr ar gyfer Bobl Ifanc

Clwyd Theatr Cymru Theatre for Young People / Theatr ar gyfer Bobl Ifanc


Mold
Flintshire
CH7 1YA

  current production | past productions
phone | ffôn 01352 701575
fax | ffacs 01352 701558
e-mail address | e-bost education@clwyd-theatr-cymru.co.uk
web site | wefan www.ctctyp.co.uk
director
cyfarwyddwr
Tim Baker
administrator
gweinyddydd
David Greenhalgh
artistic policy
polisi artistig
To produce challenging and innovative theatre projects for young people which both excite them about theatre and inspire debate, contributing to their education through theatre.
To create workshops and other supporting events for young people.

Cynhyrchu prosiectau ar gyfer pobl ifanc mewn theatr sialensedig a chyflwynol mewn ffordd a fyddain eu cyffroi ac yn ysbrydoli trafodaethau, yn ogystal chyfrannu yn addysgiadol drwy theatr.
Creu gweithdai a digwyddiadau cefnogol eraillar gyfer pobl ifanc.

CTC TYP works bilingually (Welsh and English) and has a particular interest in collaborations with other minority language organisations.

Mae TBI CTC yn gweithio yn ddwy-ieithog (Cymraeg a Saesneg) gyda ddiddordeb arbennig mewn cyd-weithio gyda sefydliadau ieithoedd lleiafrifol eraill.
brief history
hanes cryno
Annual contact with over 30,000 young people.Regular programme of new plays and adaptations for primary and secondary pupils.Our policy is to bring young people to a theatre space,rather than tour to schools.

Cyswllt blynyddol gydag dros 30,000 o bobl ifanc.Rhaglen cyson o ddramu ac addasiadau newydd ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd.Ein polisi yw i ddod phobl ifanc ir theatr, yn hytrach na theithio i ysgolion.
selected past productions
rhai cynhyrchiadau'r gorffenol
Flora's War Rhyfel Flora - Tim Baker (Barclays Stage Partners Award)
Of Mice and Men - John Steinbeck
To Kill a Mockingbird Harper Lee
The Ballad of Megan Morgan Tim Baker
The Mabinogion Tim Baker
future plans
cynlluniau at y dyfodol
An international project for young people
Development of a Creative Taskforce of young people.

Prosiect rhyngwladol ar gyfer pobl ifanc
Datblygiad o Weithlu Creadigol pobl ifanc

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk