Theatre in Wales

Theatre, dance and performance companies (professional)

 

Theatr Genedlaethol Cymru

Y Llwyfan
Heol y Coleg
Caerfyrddin
Sir Gar
SA31 3EQ

  current production | past productions
phone | ffôn 01267 233882
fax | ffacs 01267 243840
web site | wefan www.theatr.com
director
cyfarwyddwr
Cefin Roberts
administrator
gweinyddydd
Mai Jones (rheolwr cyffredinol)
artistic policy
polisi artistig
Mae Theatr Genedlaethol Cymru (ThGC) yn gwmni teithiol sydd yn gwasanaethu Cymru gyfan drwy gyflwyno theatr yn yr iaith Gymraeg. Ein nod yw -

CREU THEATR AR GYNFAS LYDAN, SYDD AG APEL EANG, SY'N CYFOETHOGI DIWYLLIANT THEATRIG CYMRU, AC SY'N PORTREADU SAFLE'R GENEDL YN Y BYD A SAFLE'R BYD YN Y GENEDL


Sefydlwyd ThGC yn 2003, ac, ers hynny, mae'r cwmni wedi llwyfannu cyfanswm o 16 o gynyrchiadau, ar ffurf teithiau cenedlaethol a chyflwyniadau blynyddol yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru. I gydfynd a'r cynyrchiadau hyn, mae'r cwmni yn anelu at greu cyswllt byw gydag ysgolion, a'r gymuned, ymhob ardal yr ymwelir hi. Mae'r rhaglen artistig yn cynnwys cyflwyniadau o'r clasuron iaith Gymraeg; gweithiau mewn cyfiethiad i'r Gymraeg a dramu newydd sbon, gyda sawl comisiwn o weithiau newydd ar waith.

Mae'r cwmni yn cyflogi 7 o staff llawn-amser, yn cynnwys staff artistig, gweinyddwyr a thechnegwyr. Cyflogir actorion a chriwiau llwyfan o gynhyrchiad i gynhyrchiad.

Lleolir y cwmni, ers dechrau mis Rhagfyr 2007, yng nghanolfan Y LLWYFAN, yn nhref Caerfyrddin. Am y 10 mlynedd nesaf yma fydd cartref parhaol y cwmni - wedi cyfnodau o 4 mlynedd o breswylio mewn canolfannau dros-dro eraill yn Sir Gaerfyrddin. Mae 'Y Llwyfan' yn adnodd ymarfer a gweinyddol.

Cofrestrwyd Theatr Genedlaethol Cymru Cyf. yng Nghymru - Rhif Cofresrtu 4784488. Mae'r cwmni hefyd yn Elusen Cofrestredig Rhif 110603
Theatr Genedlaethol Cymru (ThGC) is the national Welsh-language touring theatre company. They service the whole of Wales and tour their work to the main Welsh theatre venues. Their mission statement is to -

CREATE THEATRE ON A WIDE CANVAS, WHICH IS OF BROAD APPEAL, WHICH ENRICHES WELSH THEATRICAL CULTURE, AND WHICH PORTRAYS THE NATION'S POSITION IN THE WORLD AND THE WORLD'S POSITION IN WALES.

Since their launch in March 2003, ThGC has staged a total of 16 productions, which includes national tours and performances at the annual National Eisteddfod of Wales. The company also undertakes outreach and educational work, in association with their productions. The artistic programme includes productions of classic Welsh plays; English-language works in translation and brand-new commissions, of which there are several in the pipeline

ThGC currently employs 7 full-time staff, including directors, administrators and technical personel. Actors and stage crew are employed from production to production.

The company is based, since early December 2007, at Y LLWYFAN - a Cultural Enterprise Centre in the town of Carmarthen, west Wales. This will be their permanent home for the next 10 years, following a 4 year period of short-term tenancies at other premises within Carmarthenshire. 'Y Llwyfan' is the company's administrative and rehearsal base.

Theatr Genedlaethol Cymru Cyf. is Registered in Wales as a Limited Company No. 4784488. It is also a Registered Charity No. 110603

ThGC welcome enquiries in Welsh and in English.

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk