Theatre in Wales

Theatre, dance and performance companies (professional)

  Cwmni Theatre 3D

Cwmni Theatre 3D


Caerdydd

  current production | past productions
phone | ffôn 07738106260
e-mail address | e-bost post_3D@hotmail.com
director
cyfarwyddwr
Catrin Wyn Jones, Nia Wyn Jones a Hannah Wynn Jones.
artistic policy
polisi artistig
Sefydlwyd 3D yng Nghaerdydd yn 2003 gan dair o gyn-fyfyrwyr adran ddrama Prifysgol Cymru Aberystwyth,Catrin Wyn Jones, Hannah Wynn Jones a Nia Wyn Jones.

Ers hynny maent wedi bod yn ddigon lwcus i gael cymorth busnes gan Entrepeneur Action, a drwy hynny cymorth ariannol gan WDA am waith dylunio a graffeg.

Erbyn hyn maent wedi perfformio pedair drama yn y Chapter. Endorffin drama wreiddiol gan y cwmni a berfformwyd yn Ebrill 2004. A teithwyd hi o amgylch Cymru yn mis Mai. Epa yn y Parlwr Cefn gan Sion Eirian yn Tachwedd 2004, drama wreiddiol arall, 'O'r Neilltu' a oedd yn rhan o Wyl Ddrama Caerdydd, 'Angerdd', 2005. Cawsant gymorth ariannol gan Esmee Fairbairn Foundation drwy y Chapter i berfformio y ddrama honno .A perfformwyd 'Abigail's Party' gan Mike Leigh, yn y Chapter o Ebrill 18ain-20fed, 2006.

Hyd yma mae'r cwmni wedi bod yn lwcus iawn i gael Gareth John Bale i gyfarwyddo eu cynhyrchiadau, gyda chymorth actorion fel Trystan ab Ifan, Beth House, Glenn Jones a Owain Rhys Davies i greu deinamig
cryf i'r grwp.
selected past productions
rhai cynhyrchiadau'r gorffenol
2004 - Epa yn Y Parlwr Cefn
Abigail's Party (2006)
author: Mike Leigh
synopsis:
In their first English language performance, Cwmni Theatr 3D, breathe new life into Mike Leigh's ever popular social comedy.
Barbara and Laurence's strained relationship is put to its final test, when new-to-the-area couple Angela and Tony, and reserved divorcee Susan all gather at the house for an evening of Bacardi and nibbles. As the night progresses the tensions simmer, and all parties are forced to confront some home truths.

Yn eu perfformiad cyhoeddus cyntaf yn yr iaith Saesneg, mae'r cwmni ifanc a sefydlwyd yng Nghaerdydd yn 2003 yn anadlu bywyd newydd i ddrama boblogaidd

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk