Theatre in Wales

Theatre, dance and performance companies (professional)

  Cwmni Theatr Gwynedd

Cwmni Theatr Gwynedd

Ffordd Deiniol
Bangor
Gwynedd
LL57 2TL

  past productions
phone | ffôn 01248 351707
fax | ffacs 01248 351915
e-mail address | e-bost theatr@theatrgwynedd.co.uk
web site | wefan www.theatrgwynedd.com
director
cyfarwyddwr
Ian Rowlands
administrator
gweinyddydd
Dafydd Thomas
artistic policy
polisi artistig
Nod Cwmni Theatr Gwynedd yw ymroi i gyflwyno gwaith llwyfan o'r radd flaenaf yn yr Iaith Gymraeg

Ar wahan i gyflwyno drama cyfoes a chlasurol yn y Gymraeg, rydym yn effro i'r angen mawr sydd am waith newydd yn yr iaith ac am gyfieithiadau o glasuron hen a chyfoes o wledydd eraill er mwyn diwallur anghenion.

Bwriedir amcanu at greu nythaid o artistiaid ac awduron fydd yn codi'r ddrama Gymraeg i dir uchel newydd.

The aim of the company is to dedicate itself to presenting stage works of the highest quality in the Welsh language

As well as producing current and classic dramas in Welsh we are awake to the need for new work in Welsh and for translations of new work and classic from other languages and cultures

We aim to create a nucleus of artists and authors which will elevate theatre in welsh to new heights.
brief history
hanes cryno
Sefydlwyd Cwmni Theatr Gwynedd ym 1986 gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Gwynedd. Cyflwynir tri cynhyrchiad y flwyddyn ar gyfartaledd ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn teithio i ganolfannau led-led Cymru; y rhai prif ffrwd i'r prif theatrau a'r cynyrchiadau llai eu maint i leoliadau eraill.

Cyflogir actorion, technegwyr, rheolwyr llwyfan a chynllunwyr yn ôl y galw; hefyd mae staff parhaol Theatr Gwynedd, technegwyr ar staff marchnata a gweinyddol yn gweithio i'r Cwmni yn ogystal ag ir Theatr

Ar hyn o bryd nid oes gan y Cwmni Gyfarwyddwr Artistig; cyflogir Cyfarwyddwyr Gwadd ar gyfer pob cynhyrchiad fel bo angen. Oherwydd diffyg gofod yn Theatr Gwynedd ei hun, nid oes gennym ystafelloedd ymarfer. Leolir storfeydd celfi y Cwmni mewn Uned at stad Ddiwidiannol ger Bangor.

Dros y blynyddoedd rydym wedi cyflwyno gwahanol fathau o ddrama, megis; y clasuron Cymraeg; cyfieithiadau o glasuron y theatr ryngwladol ac hefyd llawer o waith ysgrifennu newydd.

Drwy gydol y blynyddoedd bu Cwmni Theatr Gwynedd trwy'r Cyfarwyddwyr perthnasol yn cynnig gweithdai i ysgolion uwchradd a cholegau yn seiliedig ar y dramâu dan sylw

Cwmni Theatr Gwynedd was established in 1986 with the support of the Arts Council of Wales and Gwynedd County Council.
On average three plays are produced each year and most of them tour to venues throughout Wales, both large and small
Actors and crew are employed as needed, and the company can draw on the permanent staff employed by the Theatre Gwynedd building.

At the moment there is no artistic director; a guest director is employed for each production

Because of the shortage of space within Theatr Gwynedd itself we do not have rehearsal space. Props are stored in a unit on a nearby industrial estate

Over the years we have presented many different types of drama, including the welsh classics, translations of international classics and many new plays

Throughout the years Theatr Gwynedd has offered workshops to schools and colleges based on the current production
selected past productions
rhai cynhyrchiadau'r gorffenol
Bownsars - John Godber (trans Meirion Davies)
Ffrwd Ceinwen - William R Lewis
wal - Aled Jones Williams
PLant Gladys - Sera Moore Williams
Comin Jac - Emlyn Roberts
Diwedd y Byd - Meic Povey
Amadeus - Peter Schaeffer (cyf Ken Owen)
future plans
cynlluniau at y dyfodol
Amadeus
Miss Julie
Porc Peis Bach (Wynford Ellis Owen)

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk