Theatre in Wales

Theatre, dance and performance companies (professional)

  Y Gymraes

Y Gymraes

8 Heol Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2ET

  current production | past productions
phone | ffôn 01970 624375
fax | ffacs 01970 634567
e-mail address | e-bost andy.freeman@aber,ac.uk
director
cyfarwyddwr
sera moore williams
administrator
gweinyddydd
andy freeman
artistic policy
polisi artistig
I greu a chyflwyno gwaith newydd wedi'i seilio ar destun, gyda phersnasedd eang, o safbwynt cymraes
I arbrofi gyda thestun a ffurf
I gyflwyno her I berfformwyr ac I gynulleidfa~
I weithio pan fod yr awen yn gryf

To make and present new test-based theatre with a wide relevance, from a welsh womans perspective
To experiment with text and form
To challenge both performers and audience
To work when inspired
selected past productions
rhai cynhyrchiadau'r gorffenol
Byth rhy hwyr (never to late)
Trais Tyner (Tender Violence)
Mae Sian yn Gadael Cymru (Sian is leaving Wales)
Mefus (Strawberries)
Môr Forwyn (Mermaid)

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk