Theatre in Wales

Theatre, dance and performance companies (professional)

  eddie ladd

eddie ladd

maesglas
tremain
aberteifi
ceredigion
sa43 1rr

  current production | past productions
phone | ffôn 07974 394415
e-mail address | e-bost info@eddieladd.com
web site | wefan www.eddieladd.com
director
cyfarwyddwr
eddie ladd
administrator
gweinyddydd
eddie ladd
artistic policy
polisi artistig
creu gwaith cymreig yng nghymru a'i deithio i bobman

making welsh work in wales and touring it everywhere
brief history
hanes cryno
dechre creu gwaith unigol ar ddechre'r 90au ar y cyd gyda gweithio gyda brith gof

started to make solo work at the beginning of the 90's as well as working with Brith Gof
selected past productions
rhai cynhyrchiadau'r gorffenol
callas sings mad songs (dau fersiwn | two versions) 1993
unglucklicherweise 1994
once upon a time in the west 1996
lla'th (dau fersiwn | two versions) 1998
scarface 2000.
club luz (2002)
future plans
cynlluniau at y dyfodol
creu gwaith ar y we yw'r cynllun am y ddwy flynedd nesa ond yn dal i berfformio'n fyw hefyd

the plan for the next two years is to make web-based work, while still performing live

Privacy Policy | Contact Us | ©2006 keith morris / red snapper web deisgns / keith@artx.co.uk