Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

AELOD O GYNGOR CCC YN CAEL MBE     

Derbyniodd Ruth Till, Cyfarwyddwr Rubicon Dance, MBE mewn cydnabyddiaeth o'i gwasanaethau i Ddawns Cymunedol yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd. Mae Ruth, sy'n flaenllaw ym maes dawns a chelfyddydau cymunedol, yn adnabyddus iawn yn ei maes.


Fel llysgennad ar ran dawns yng Nghymru, mae Ruth wedi gweithio'n ddygn i hyrwyddo dawns a sicrhau ei fod o fewn cyrraedd i bobl a bob oed a chefndir ledled y gymuned. Ym 1993 daeth yn gyfarwyddwr ar Rubicon Dance, y sefydliad datblygu dawns cymunedol ar gyfer Caerdydd a Chasnewydd. Mae Rubicon yn cynnig darpariaeth ddawns o safon sy'n gyson uchel a hynny mewn amrediad o leoliadau yn y gymuned gan greu cyfleoedd i bobl ifanc ym myd dawns. Mae'r ganolfan ddawns yn cwmpasu pob rhan o'r gymuned gyda'r gwasanaeth dawns yn cynnwys dawns i fechgyn, ieuenctid, oedolion, grwpiau'r anabl, mamau ifanc, ceiswyr lloches a phlant o loches lleol.


Mae gwaith Ruth hefyd yn ymestyn yn rhyngwladol gydag ymweliadau i hyrwyddo dawns cymunedol yn null Rubicon Cymru mewn gwledydd mor bell ag America, Awstralia a Sweden ynghyd â theithiau cyfnewid gyda grwpiau yn Berlin, Craiova a Romania. Ers 1997 bu Ruth yn ymwneud â phrosiect hir dymor yn Cariova, Romania gydag arweinydd arall o Rubicon gan weithio gyda phlant byddar ac anabl mewn ysgolion preswyl a chartrefi plant amddifad yn Craiova, Rwmania.


Dywedodd Peter Tyndall, Prif Weithredwr CCC: "Rwy wrth fy modd fod Ruth wedi derbyn y fath gydnabyddiaeth am ei gwaith diflino a'i buddsoddiad personol wrth hyrwyddo a datblygu dawns cymunedol. Mae ei gwaith wedi esgor ar gyfleoedd newydd i bobl o bob rhan o'r gymuned i ddatblygu a chael budd o ddawns. Dymuna holl staff CCC ei llongyfarch yn wresog am yr hyn oll y mae wedi'i gyflawni hyd yma ac rwy'n hyderus y bydd hi'n parhau i gyflawni ymhell i'r dyfodol."


Hyfforddodd a gweithiodd Ruth fel dawnsiwr yn wreiddiol cyn dod yn ddarlithydd ar raglen theatr a dawns gymunedol yng Ngholeg Celfyddydau a Thechnoleg Rotherham, De Swydd Efrog, gan arwain cwrs dawns amser llawn yn ogystal â rhaglen ddawns yn y gymuned.


Oddi yno aeth yn Gyfarwyddwr ar Ganolfan Dawns Swydd Efrog yn Leeds. Yn ogystal â gofalu am y rhaglen bu'n ymwneud â thrawsnewid y ganolfan o warws pedair llawr nad oedd yn cael ei ddefnyddio i ganolfan ddawns a fu'n gartref i gwmni dawns (Phoenix) a rhaglen ddawns cymunedol.


Symudodd i Gymru ym 1993 fel Cyfarwyddwr Rubicon Dance. Rubicon ydy sefydliad datblygu dawns cymunedol ar gyfer Caerdydd a Chasnewydd. Blaenoriaethau Rubicon ydy sicrhau bod dawns yn hygyrch i bawb, darparu gwasanaeth o ansawdd uchel, creu cyfleoedd i bobl ifanc gyflawni ym myd dawns a chynnig hyfforddiant berthnasol i'r rheini sydd am ddatblygu'n ymarferwyr dawns yn cymunedol.

Mae ei gwaith rhyngwladol tra'n gweithio yng Nghymru'n cynnwys: dau ymweliad ag Awstralia ar gais Ausdance; taith i Sweden ar gais Danstationen, Malmo; dwy daith i Utah ar gais Cyngor Celfyddydau Utah a'r cyfan er mwyn hyrwyddo dawns cymunedol yn null Rubicon Cymru; teithiau cyfnewid gyda grwpiau yn Berlin, Craiova, Romania; Theatr Dawns i Blant Salt Lake City a chyda Americaniaid brodorol o Ddyffryn Monument yn Utah hefyd; prosiect perfformiad ieuenctid yn Copenhagen fel rhan o Artisan, rhaglen a ariennir gan Ewrop dan arweiniad CBAC.


Ers 1997 bu'n ymwneud â phrosiect hir dymor yn Craiova, Romania gyda arweinydd dawns arall o Rubicon gan weithio gyda phlant byddar ac anabl mewn ysgolion preswyl a chartrefi i blant amddifad yn Craiova, Romania.
cyngor celfyddydau cymru  
web site
: WWW.artswales.org.uk

e-mail:
Friday, January 07, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk