Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

AGOR DRYSAU I DDRAMODWYR CYMRAEG     

AGOR DRYSAU I DDRAMODWYR CYMRAEG Drws Arall i’r Coed yw dramâu byrion newydd gan Gwyneth Glyn, Eurgain Haf, Dyfrig Jones, Caryl Lewis a Manon Wyn, yn agor yng Nghaerdydd ar yr 2il o Chwefor. Dywed Arwel Gruffydd, un o’r actorion:
“Os ydi’r theatr yn bwysig, yna mae ysgrifenny newydd yn hanfodol. Allwn ni ddim dibynnu ar repertoire sy’n bodoli’n barod. Llais ar gyfer heddiw ydi rhain.” Ar ôl llwyddiant ‘Diwrnod Dwynwen (cynhyrchiad 2002 yn dilyn cwrs yn Nh_ Newydd) - dyma un arall o’r un math. Mae’r cynhyrchiad yn deillio o gwrs yng nghanolfan yr Hurst. Felly dyma gyflwyno dramodwyr clasuron ddramâu’r dyfodol.

Wedi bod yn ysgrifennu gyda dramodwyr a chyfarwyddwyr gorau Cymru, mae un o’r dramodwyr - Eurgain yn ategu at eiriau Meic Povey,
“mi elli di stiwio amdano fo am flynyddoedd, ac mi ddaw wedyn mewn fflach.”
Wrth gwrs, mae’r dramodwyr yn edrych ymlaen at weld eu gwaith ei hunain ar lwyfan, ond wrth holi - y peth cyntaf ddywed pob un yw eu bod yn edrych ymlaen At weld gwaith y lleill. Mae bod yn rhan o gynhyrchiad fel Drws Arall I’r Coed yn golygu mwynhau ysgrifennu, a mwynhau eistedd yn ôl a chael gweld cip o flaen llaw o ddramâu.

Yn syml, ddramâu am ddyheadau a pherthnasau yw'r rhain. Cyd ddigwyddiad yw bod y dramodwyr wedi rhoi ffocws ar gwpl ym mhob un ddrama - yn eu cyflwyno mewn moment hanfodol sy’n llawn emosiwn. “dwi’n mynd o un ddrama llonydd a dofn, i un arall llawn ffraeo ac emosiwn. Mae’n brosiect gyffroes, ac yn sialens fel actors” (Nia Magdalen). Mae Judith Roberts (cyfarwyddwr) yn dweud “’sw ni’n licio gwybod pa berthynas sy’n diddori aelodau gwahanol o’r gynulleidfa. Mae pawb yn mynd i gydio ac uniaethu âg un o’r cyplau yma yn y dramâu.”

Am fwy o wybodaeth, cyfweliadau neu luniau - cysylltwch â Siân Melangell Dafydd: 02920 236650 / sian@sgriptcymru.com
www.sgriptcymru.com
Sgript Cymru  
web site
: www.sgriptcymru.com
sian melangell dafydd
e-mail: sian@sgriptcymru.com
Friday, January 14, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk