Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Crash     

Crash CRASH

SIOE GYMUNED NEWYDD GAN ARAD GOCH

‘Crash’ yw teitl sioe gymuned newydd Arad Goch a fydd yn teithio o amgylch Cymru ddechrau flwyddyn nesaf.

Mae holl angst ac ansicrwydd pobl ifanc yn eu harddegau yn nrama newydd Arad Goch – ‘Crash’; fel y dywed un o’r cymeriadau: “Ti’n hitio 13, piwbs, instant acne, plus ma’ dy rieni di’n colli’r plot!” Drama yn iaith pobl ifanc heddiw yw hon, a’u consyrns nhw sy’n cael y sylw. Mae yma wirioneddau oesol hefyd – y gagendor rhwng y cendlaethau; diffyg cyfathrebu; ofn siomi; pwysau cyfoedolion; yr awydd i ffitio fewn; yr ysfa i ddianc o fywyd diflas pob dydd. Ond mynegir hyn oll drwy sefyllfaoedd sy’n gyfredol iawn. Sawl rhiant fydd yn adnabod ei hun o’r disgrifiad o rieni Rhys ac Elin fel “Fortysomethings – programmed i fod yn boen”, a’u blaenoriaeth ar sicrhau bod eu plant yn llwyddo mewn arholiadau a sicrhau swyddi da?; a sawl plentyn fydd yn gweld ei hun yn y cymeriadau sy’n bwrw yn erbyn y tresi?

Addas i oedolion a phobl ifanc dros 14 oed.

Am fwy o fanylion cysylltwch â:

Nia Wyn Williams
Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion

Rhif ffôn: 01970 617998

e-bost: nia.wyn@aradgoch.org

Pris y sioe: £440 y perfformiad

Dyddiadau Teithio: 19 o Ionawr - 4ydd o Chwefror 2005
Arad Goch  
web site
: www.aradgoch.org
Nia Wyn Williams
e-mail: nia.wyn@aradgoch.org
Monday, January 17, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk