Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Ty AR Y TYWOD     

Ty AR Y TYWOD Drama glasurol ac arloesol gan un o ddramodwyr mwyaf amryddawn a chynhyrchiol yr ugeinfed ganrif yng Nghymru yw cynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru.

Ystyrir Ty ar y Tywod gan y diweddar Gwenlyn Parry yn garreg filltir bwysig yn natblygiad y Theatr Gymraeg. Fe’i llwyfannwyd am y tro cyntaf ym 1968 ac fe gymharwyd y ddrama â gwaith swreal ac abs?rd dramodwyr byd eang fel Harold Pinter ac Eugéne Ionesco.

Fel cynhyrchydd drama gyda BBC Cymru defnyddiodd Gwenlyn Parry, a fu farw ym 1991, ei dalentau mewn myrdd o wahanol arddulliau yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Cyd-ysgrifennodd y gomedi deledu bytholwyrdd honno, Fo a Fe, ac aeth yn ei flaen i lansio, ysgrifennu a chynhyrchu opera sebon hynna’r BBC, Pobol y Cwm. Gwenlyn Parry hefyd ysgrifennodd y gomedi deledu fythgofiadwy, Grand Slam, gyda Windsor Davies yn chwarae’r prif ran, yn olrhain hanes criw lliwgar o Gymoedd y De’n teithio i Gêm Rygbi Ryngwladol ym Mharis.  

Stori am ddau ddyn yw Ty ar y Tywod yn y bôn. Mae un yn byw mewn cwt ar y traeth a’r llall yn berchennog ffair gerllaw. Mae Dyn Y Ffair eisiau ehangu ei ffair swnllyd a llwyddiannus ond torrir ar ei gynlluniau gan Ddyn y Ty sy’n benderfynol o warchod ei gartref doed a ddêl er bod hwnnw’n suddo i’r tywod. Ar ôl llawer o wrthdaro mae’r rhod yn troi ac mae Dyn y Ty’n llwyddo troi’r Ddyn y Ffair ei hun gyda’r potensial o fabwysiadu cymeriad ei ragflaenydd.

“Mae’r ddrama’n canolbwyntio ar y gwrthdaro sy’n deillio pan y mae hen ffordd o fyw traddodiadol, er yn brysur ddiflannu, yn cael ei fygwth gan ddatblygiadau newydd , modern a bas,” meddai Rheolwr Marchnata Theatr Genedlaethol Cymru, Elwyn Williams.

“Nid yw Ty ar y Tywod wedi’i cyfyngu i unrhyw amser neu leoliad penodol ac er bod 35 mlynedd ers y perfformiad cyntaf mae neges gignoeth y ddrama mor berthnasol heddiw ag y bu erioed,” ychwanegodd.

 Dafydd Dafis, sy’n wreiddiol o Rosllannerchrugog a Jonathan Nefydd, sydd â’i wreiddiau yn ardal Llanelli, sy’n chwarae dau brif ran yn Ty ar y Tywod. Yr tri aelodau arall o’r cast yw Mared Swain, ynghyd â dau o actorion craidd Theatr Genedlaethol Cymru, Dave Taylor a Carys Eleri Evans. 

Is-gyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Judith Roberts, sy’n cyfarwyddo Ty ar y Tywod. Er ei bod wedi gweithio eang fel cyfarwyddwr theatr a hyd a lled y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon dyma’r cynnig cyntaf iddi ar ei phen ei hun gyda Theatr Genedlaethol Cymru.

 

Fe fydd cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o’r ddrama’n cychwyn taith chwe wythnos o Gymru yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, nos Iau, nos Wener a nos Sadwrn 21-23 Ebrill, 2005. Mae’r lleoliadau eraill yn cynnwys Theatr Gwynedd, Bangor (27-30 Ebrill, 2005); Theatr y Lyric, Caerfyrddin, ddydd Mercher, 4 Mai, 2005; Theatr Taliesin, Abertawe, 6-7 Mai, 2005; Theatr Mwldan, Aberteifi, 13-14 Mai, 2005; Theatr Ardudwy, Harlech, 17-18 Mai, 2005; a Theatr Sherman, Caerdydd, 26-28 Mai, 2005.

 
Theatr Genedlaethol Cymru  
web site
: www.theatr.com

e-mail:
Friday, April 01, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk