Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Llwyfan Gogledd Cymru yn ehangu eu gorwelion theatrig     

Yn dilyn llwyddiant eu cynhyrchiad aml ieithog diweddar, “Frongoch” gan
Ifor ap Glyn, mae Llwyfan Gogledd Cymru wedi cael gwahoddiad i berfformio
mewn gwyl Theatr Ewropeiadd yn Hradec Králové yng Ngweriniaeth Siec ym mis
Mehefin. Meddai’r Cyfarwyddwr Artistig Ian Rowlands “ Mae hyn yn ddatblygiad
cyffrous yn hanes y cwmni gan mai un o’n prif amcanion ni yw mynd a
cynhyrchiadau Cymraeg i lwyfannau rhyng-wladol gyda’r bwriad o gyflwyno
iddynt ein iaith a’n diwylliant.” Ariannir y daith gan Y Cyngor Prydeinig a
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Fe fydd y ddrama , a berfformiwyd yn wreiddiol yn yr iaith Gymraeg, Saesneg
a’r Wyddeleg , yn cael ei addasu ar gyfer cynulleidfa Siec eu iaith.
Ychwanegodd Ian Rowlands “Ry’ni hefyd wedi penderfynu teithio “Frongoch” i
ardaloedd eraill o Gymru a’r Iwerddon yn ystod yr Hydref er mwyn rhoi cyfle
i gynulleidfa ehangach weld y sioe.” Mae’r cwmni ffimliau o Gaernarfon Cwmni
Da wedi bod yn dilyn creu “Frongoch” , ynghyd ag ymateb cynulleidfaoedd, ar
gyfer rhaglen fydd yn cael ei ddarlledu ar S4C mis nesaf.

Mae’r newyddion yma yn dod ar ddiwedd blwyddyn lwyddiannus yn hanes y cwmni
gyda bron i 10 000 o bobol wedi dod i weld eu sioeau. Meddai Cadeirydd y
Bwrdd Rheoli Mr Nic Parri “ Rydym wrth ein bodd gyda ffigyrau y llynedd ac
yn gobeithio nawr y bydd yr arlwy gyffrous amrywiol sydd ar y gweill yn denu
fyw fyth o gynulleidfa yn ystod y misoedd nesaf.”

Cynhyrchiad nesaf y cwmni , mewn cyd weithrediad a Theatr Labyrinth
Synhwyraidd Cynefin , fydd “Caerdroia”. Prosiect celfyddydau cymunedol fydd
hwn lle bydd labyrinth milltir o hyd yn cael ei greu yng Ngoedwig Gwydyr
uwchben Llanrwst yn Nyffryn Conwy. Yno fe fydd pobol yr ardal yn cyd weithio
gyda artistiaid , beirdd a storiwyr i greu perfformiadau unigryw yn ystod
nosweithiau ym Mis Gorffennaf fydd yn dathlu treftadaeth naturio la
ieithyddol yr ardal. Gellir cael mwy o wybodaeth drwy ffonio 01248 370088
neu ar www.llwyfan-gogledd-cymru.com.

Mi fydd Llwyfan Gogledd Cymru yn symud eu swyddfa o Fangor i Galeri ,
canolfan mentrau creadigol newydd Caernarfon yn ystod yr wythnosau nesaf.
llwyfan gogledd cymru  
web site
: www.llwyfan-gogledd-cymru.com

e-mail:
Tuesday, April 19, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk