Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

TYMOR YR HAF/HYDREF 2005 YN Y NEW THEATRE     

Mae pethau’n poethi yn ystod y misoedd nesaf, gyda llond llwyfan o ddramâu, sioeau cerdd ac adloniant ysgafn i’ch difyrru chi ar nosweithiau hirddydd haf yn y New Theatre! Mae’n cyfres o ddramâu cyffrous yn cynnwys ARSENIC & OLD LACE gydag Angela Thorne a Sylvester McCoy, FRAMED! gyda Thomas Craig a Lucy Benjamin (EastEnders), WAIT UNTIL DARK gan Frederick Knott, gyda Susie Amy (Footballers’ Wives) ac Edward Woodward yn THE HAUNTED HOTEL gan Wilkie Collins. Bydd Martin Shaw yn ymddangos yn A MAN FOR ALL SEASONS a Tom Conti yn actio rhan Henry yn nrama Tom Stoppard, THE REAL THING. Os mai comedi o’r radd flaenaf sy’n mynd â’ch bryd, bydd un o brif ddiddanwyr y wlad MIKE DOYLE yn dod i Gaerdydd fis Mehefin, i’w ddilyn gan ddrama ddoniol Frank Vickery TONTO EVANS, a Stephen Frost a’i griw yn THE IMPROVISERS - gyda gwestai arbennig iawn. Bydd y theatr yn atseinio i glasuron o sioeau cerdd o bob math, gan gynnwys HIGH SOCIETY gan Cole Porter, caneuon pop LOVE SHACK gyda chantorion Steps, S Club 7 a Hear’Say, a chynhyrchiad Harry Secombe Musical Youth Theatre o SINGIN’ IN THE RAIN. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, cewch gyfle i fwynhau THE MIKADO gan Gilbert & Sullivan, JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT, a chynhyrchiad cwmni theatr Orbit o GODSPELL. Yna, bydd THE KING AND I gan Rodgers & Hammerstein yn cloi tymor cyffrous o sioeau cerdd poblogaidd ym mis Tachwedd. Bydd dilynwyr operâu wrth eu boddau gyda pherfformiad Theatr Gerdd Cymru o opera afieithus Michael Tippett, THE KNOT GARDEN, a bydd y New Theatre yn parhau â’r traddodiad clodwiw o feithrin dawnswyr ifanc trwy gyflwyno SWARM ar y cyd â chwmni dawns Diversions. Bydd cystadleuaeth gyffrous BBC CANWR Y BYD CAERDYDD yn dychwelyd fis Mehefin. Mae ’na fwy na digon i’r plant hefyd, rhwng sioe gerdd hudolus THE GRUFFALO, drama ddirgel MIDNIGHT Jacqueline Wilson, a TERRIBLE TALES wedi’u seilio ar lyfrau hynod boblogaidd Terry Deary. A peidiwch da chi ag anghofio am ein panto penigamp eleni - PETER PAN!

Mae’r tymor yn cychwyn nos Fawrth 31 Mai gydag ARSENIC & OLD LACE gan Joseph Kesselring, gydag Angela Thorne (To The Manor Born) a Sylvester McCoy (Dr Who). Mae’r ddrama gomedi hynod ddoniol am lofruddiaeth yn adrodd hanes dwy hen chwaer “garedig” a’u hymwelwyr od ar y naw.

Nos Sul 5 Mehefin, bydd gennym noson o chwerthin di-ben-draw yng nghwmni un o brif ddiddanwyr y wlad – MIKE DOYLE. Bydd y comedïwr llwyddiannus sydd wedi ymddangos ar lwyfan y West End ac ar deledu’r BBC yn gwneud i chi forio canu a chwerthin, mewn perfformiad un noson yn unig!

Bydd Gwobr Datganiad Rosenblatt BBC CANWR Y BYD CAERDYDD yn dod i’r New Theatre am yr eildro, o ddydd Sadwrn 11 tan ddydd Mawrth 14 Mehefin. Yn ogystal â gwobr o £5000, bydd cyfle i’r enillydd berfformio Datganiad Rosenblatt yn St John’s, Llundain. Cynhelir y rownd derfynol ar 17 Mehefin yn Neuadd Dewi Sant. Mae tocynnau hefyd ar gael i wylio dosbarthiadau’r meistri ddydd Sadwrn 18 Mehefin, yng nghwmni’r cystadleuwyr na lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol.

Mae’r blodau wedi cyrraedd, y siampen yn oeri a’r paparazzi wedi ymgynnull ar gyfer achlysur HIGH SOCIETY o ddydd Llun 20 tan ddydd Sadwrn 25 Mehefin. Dyma sioe gerdd Cole Porter wedi’i seilio ar un o ffilmiau mwyaf poblogaidd Hollywood, gyda Liza Goddard yn actio rhan Margaret Lord. Dewch i fwynhau caneuon cofiadwy fel Who Wants to Be a Millionaire? a Swell Party, ffars a ffraethineb llwyr.

Wynebau cyfarwydd y sgrin fach, Thomas Craig (Coronation Street), Lucy Benjamin (EastEnders) a Vincenzo Pellegrino (Casualty) yw actorion FRAMED! o ddydd Mawrth 28 Mehefin tan ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf. Mae penwythnos rhamantus mewn bwthyn anghysbell yn ardal Norfolk yn troi’n hunllef pan ddaw cwpl wyneb yn wyneb â’u gorffennol. Mae gan y stori seicolegol, gyffrous, hon rybudd sinistr - peidiwch ag ymddiried yn neb!

Bydd cynhyrchiad cynta’r tymor i’r to iau, THE GRUFFALO, yn agor ddydd Mercher 29 Mehefin. Mae addasiad sioe gerdd o lyfr stori a llun llwyddiannus yn dilyn anturiaethau Mouse drwy’r goedwig dywyll fel y fagddu, wrth iddo faglu ar draws yr enwog Gruffalo! Daw’r sioe hynod boblogaidd hon i Gaerdydd ar ôl perfformiadau llawn yn y Royal National Theatre.

Ddydd Gwener 8 a dydd Sadwrn 9 Gorffennaf, bydd Theatr Gerdd Cymru a’r Ty Opera Brenhinol yn cyflwyno THE KNOT GARDEN gan Michael Tippett, un o gyfansoddwyr gorau’r 20fed ganrif. Mae Thea a Faber yn gwahodd seicolegydd, Magnus, i’w helpu i ddatrys eu problemau priodasol. O dan ei lygad barcud ef, daw’r ardd yn lle llawn darganfyddiadau, gyda chymysgedd o lawenydd, ansicrwydd ac ambell agoriad llygad. Gyda sgôr bywiog a set hynod liwgar, bydd dilynwyr opera ar ben eu digon.

I newid cywair, bydd sioe gerdd LOVE SHACK yn ffrwydro ar lwyfan y New Theatre o ddydd Llun 11 tan ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf. Cewch sbort a sbri wrth ddilyn y darpar bâr priod, Sam a Joanne, ar noson allan gyda’u ffrindiau – mewn sioe sy’n cynnwys 35 o ganeuon pop bythgofiadwy wedi’u canu gan Faye Tozer (Steps), Jon Lee (S Club 7) ac un o fois y brifddinas, Noel Sullivan (Hear’Say). Yn cynnwys yr hen ffefrynnau It’s Raining Men, Go West, Love Shack a llawer mwy!

Bydd TONTO EVANS, drama gomedi newydd Frank Vickery i’w gweld o ddydd Mawrth 19 i ddydd Sadwrn 23 Gorffennaf. Mae hen wr blin o’r enw Tonto yn ennill arian sylweddol mwya’r sydyn, ac yn sylweddoli y gallai wireddu breuddwyd oes o’r diwedd - sef ymweld â gorllewin gwyllt America. Yr awdur yw un o actorion y sioe sy’n sicr o wneud i chi ruo chwerthin dros y theatr!

Nos Lun 25 Gorffennaf, bydd Stephen Frost, Jim Sweeney, Steve Steen, Andy Smart a Richard Vranch yn dod â’u sioe THE IMPROVISERS i Gaerdydd am un noson yn unig. Dyma gyfle i chi weld hen lawiau’r gyfres deledu boblogaidd Whose Line Is It Anyway? a gwestai arbennig yn cyflwyno eu sioe arbennig eu hunain. Dyma’r goreuon o blith y perfformwyr byrfyfyr, yn ddi-os: yn fyw, heb na sgript nac ailgyfle! Chi’n dweud, nhw’n gwneud!

O ddydd Iau 28 tan ddydd Sadwrn 30 Gorffennaf, bydd sêr ifanc Harry Secombe Musical Youth Theatre yn camu ar lwyfan y New Theatre gyda’u cynhyrchiad o SINGIN’ IN THE RAIN. Bydd 60 o berfformwyr ifanc yr ardal yn cymryd rhan yn y sioe gerdd wych hon a seiliwyd ar un o glasuron MGM. Dyma stori garu rhwng yr actor blaenllaw Don Lockwood ac actores addawol â llais swynol, Kathy Seldon, wrth i ffilmiau sain ddechrau disodli ffilmiau mud yn Hollywood ddiwedd y 1920au.

Mae’r addasiad llwyfan hudolus o MIDNIGHT, o ddydd Mawrth 2 i ddydd Sadwrn 6 Awst, yn siwr o blesio ffyddloniaid yr awdures Jacqueline Wilson. Mae MIDNIGHT, sydd i’r dim ar gyfer plant 9-14 oed, yn ymwneud â merch ifanc o’r enw Violet sy’n dyheu am bopeth yr hoffai merch 13 oed ei gael. Ar ôl llwyddiant anhygoel Double Act yn 2003, dylech gadw lle ar unwaith ar gyfer stori ddiweddaraf Jacqueline Wilson yn y New Theatre.

Dewch i fwynhau noson o ddawns gan Future Dance Caerdydd – cydweithrediad rhwng y New Theatre a Diversions - nos Sadwrn 13 Awst. Mae SWARM yn cyfuno coreograffi campus a cherddoriaeth fyw fyrlymus gan rai o ddawnswyr ifanc mwyaf dawnus y de. Dyma gynnyrch Ysgol Haf Dawns Ieuenctid y New Theatre, sef cwrs wythnos o ddawnsio creadigol dwys wedi’i gyfarwyddo gan Roy Campbell-Moore, Cyfarwyddwr Cwmni Diversions.

Bydd stori iasol Frederic Knott WAIT UNTIL DARK yn cyffroi cynulleidfaoedd o ddydd Mawrth 6 tan ddydd Sadwrn 10 Medi. Susie Amy, sy’n enwog i wylwyr teledu fel Chardonnay yn y gyfres Footballers’ Wives ar ITV, yw Suzy Henderson – menyw ddall sy’n brwydro’n erbyn byd dirgel lladron a throseddwyr. Ei chyd-actorion fydd Derren Nesbitt (Where Eagles Dare) a Michael Melia (EastEnders) i enwi rhai.
Yr actor o fri rhyngwladol, Edward Woodward (The Equalizer, Common as Muck) a Michele Dotrice (Some Mothers Do ‘Ave ‘Em) fydd sêr THE HAUNTED HOTEL gan Wilkie Collins, o ddydd Mawrth 13 i ddydd Sadwrn 17 Medi. Dyma hanes gafaelgar pen bandit theatraidd sy’n ymgynnull cwmni o actorion i theatr Fictorianaidd wag i gynnal perfformiad preifat o stori ysbryd.

Gan fwrw’n golygon at dymor yr hydref, bydd THE MIKADO, sioe fytholwyrdd Gilbert & Sullivan, yn dod i’r New Theatre o ddydd Mawrth 20 tan ddydd Sadwrn 24 Medi, gyda gwisgoedd gwych a enillodd wobr Oscar yn ffilm Mike Leigh, Topsy Turvy. Bydd llwyfan y theatr yn cael ei drawsnewid yn llys Siapaneaidd rhyfeddol Titipu mewn sioe gerdd o gariad, priodas, gwroldeb a dienyddio.

O ddydd Mawrth 27 Medi tan ddydd Sadwrn 1 Hydref, bydd cynhyrchiad arloesol newydd o TERRIBLE TALES gan Terry Deary yn dod i’r New Theatre. Daeth Terry i amlygrwydd am y tro cyntaf gyda’i lyfrau Horrible Histories, ac mae’r sioe gyffrous hon yn gyfuniad o berfformiadau byw a fideo 3D. Bydd perfformiadau o TERRIBLE TALES OF TUDORS a’r TERRIBLE TALES OF VICTORIANS gydol yr wythnos.

Mae cynulleidfaoedd ym mhob cwr o’r DU wedi cael blas ar sioe gerdd hynod lwyddiannus JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT. Nawr, tro Caerdydd yw hi unwaith eto i fwynhau clasur Tim Rice ac Andrew Lloyd Webber o stori’r Beibl, o ddydd Llun 3 i ddydd Sadwrn 8 Hydref. Mae hanes Joseff, ei un brawd ar ddeg a’i gôt amryliw yn frith o ganeuon bythgofiadwy fel Any Dream Will Do a One More Angel.

Dewiswyd Martin Shaw yn ddiweddar fel actor teledu mwyaf poblogaidd Prydain ar hyn o bryd. O ddydd Llun 10 tan ddydd Sadwrn 15 Hydref, cewch gyfle i’w weld yn y ddrama A MAN FOR ALL SEASONS. Mae’r ddrama grefftus hon gan Robert Bolt yn adrodd hanes dirdynnol Thomas More sy’n gorfod dewis rhwng ei gydwybod a marwolaeth dan law’r unben Harri’r VIII.

Bydd enw mawr arall byd y theatr a’r teledu yng Nghaerdydd rhwng dydd Llun 17 a dydd Sadwrn 22 Hydref - Tom Conti, yn y ddrama THE REAL THING gan Tom Stoppard. Mae’r ddrama glyfar, nwydus hon gan awdur Arcadia, Rosencrantz and Guildenstern are Dead a Shakespeare in Love, yn trin a thrafod gwirioneddau cariad a godineb, a’r modd maen nhw’n cymharu â dramâu’r prif gymeriad, Henry.

Mae cwmni Orbit Theatre o’r brifddinas yn dychwelyd gyda GODSPELL, un o’r sioeau cerdd mwyaf bywiog, doniol a dirdynnol a welwyd erioed, o ddydd Mawrth 25 i ddydd Sadwrn 29 Hydref. Dyma gipolwg lliwgar ac afieithus ar hynt a helynt yr Iesu a’i ddisgyblion, wedi’i seilio ar Efengyl Mathew, gyda chaneuon byrlymus sy’n sicr o godi’r ysbryd.

Mae THE KING AND I gan Rodgers & Hammerstein wedi gwefreiddio miliynau o fynychwyr y theatr ar hyd y blynyddoedd, a bydd yn y New Theatre o ddydd Mawrth 15 i ddydd Sadwrn 26 Tachwedd. Yn ogystal â setiau gwych, gwisgoedd cain a stori dwymgalon, mae THE KING AND I yn llawn caneuon cofiadwy fel Shall We Dance?, Getting To Know You a Something Wonderful.

I goroni’r cyfan, cofiwch am bantomeim PETER PAN y Nadolig hwn. O ddydd Sadwrn 17 Rhagfyr 2005 tan ddydd Sadwrn 28 Ionawr 2006, bydd stori hudolus J. M. Barrie am fachgen fythol ifanc yn rhoi pleser pur i blant ac oedolion fel ei gilydd. Er nad yw’r manylion yn y llyfryn, rydym yn falch o gyhoeddi mai Paul Nicholas fydd yn chwarae rhan Capten Hook, a’r comedïwr Mike Doyle a Tony Wright o orsaf radio Capital Gold fydd y môr-ladron.

Bydd perfformiadau’r haf a’r hydref gydag iaith arwyddion Prydain yn cynnwys FRAMED! (Sadwrn 2 Gorffennaf, 2.30pm), TONTO EVANS (Gwener 22 Gorffennaf, 7.30pm), JOSEPH (Sadwrn 8 Hydref, 2.00pm) a PETER PAN (Sadwrn 21 Ionawr 2006, 2.30pm, Sul 22 Ionawr 2006, 1.00pm a Mawrth 24 Ionawr 2006, 7.00pm). Ddydd Sadwrn 25 Mehefin am 2.30pm, bydd HIGH SOCIETY wedi’i ddisgrifio’n glywedol i rai sydd â nam ar eu golwg, ynghyd â WAIT UNTIL DARK (Sadwrn 10 Medi, 2.30pm), THE REAL THING (Sadwrn 22 Hydref, 2.30pm), GODSPELL (Sadwrn 29 Hydref, 5.00pm), THE KING AND I (Sadwrn 26 Tachwedd, 2.30pm) a PETER PAN (Gwener 27 Ionawr 2006 am 7.00pm, Sadwrn 28 Ionawr 2006 am 2.30pm). Erika James fydd yn dehongli neu’n disgrifio’r perfformiadau hyn.
Gallwch brynu’ch tocynnau nawr o Swyddfa Docynnau’r New Theatre, naill ai drwy ffonio Caerdydd (029) 2087 8889 neu yn www.newtheatrecardiff.co.ukAm ragor o wybodaeth a lluniau electronig, cysylltwch â:
Liz Brillante, Yr Adran Farchnata, New Theatre, Heol y Parc, Caerdydd, CF10 3LN
Ffôn: 029 2087 8797. E-bost: ebrillante@cardiff.gov.uk
 
web site
: www.newtheatrecardiff.co.uk

e-mail: ebrillante@cardiff.gov.uk
Monday, May 23, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk