Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

LLWYFAN GOGLEDD CYMRU - Caerdroia     

Mi fydd cynhyrchiad nesaf Llwyfan Gogledd Cymru yn un unigryw. Yn ystod Gorffennaf 2005 mi fydd perfformiadau arbennig yn digwydd bob nos ar ben mynydd yng Nghoedwig Wydr mewn Caerdroea[Labyrinth] sydd wedi ei adeiladu’n arbennig ar gyfer y prosiect hwn. Mae’r cynhyrchiad, sy’n dwyn yr enw ‘Caerdroia’, yn ffrwyth llafur misoedd o waith Celfyddyd yn y Gymuned o dan arweiniad Cwmni Cynefin.

Mi fydd gwirfoddolwyr lleol o ardal Dyffryn Conwy yn gweithio ochr yn ochr â beirdd ag artistiaid i greu golygfeydd dramatig tu fewn i’r Caerdroea fydd yn dod a’r perfformiad yn fyw o flaen eich llygaid. Thema’r cynhyrchiad yw’r berthynas unigryw rhwng treftadaeth naturiol ac ieithyddol yr ardal- y berthynas rhwng gair, a’r hyn y mae’r gair yn ei ddisgrifio, a’r tensiwn sydd yn codi yn sgil esgeuluso un o’r rhain.

Mi fydd perfformiadau bob nos rhwng Gorffennaf y 5ed a’r 29ain, gyda pherfformiadau yn dechrau am 7:00 y.h. a gorffen am 10:00 y.h. Mi fydd bws mini yn cludo ymwelwyr o’r maes parcio i’r Caerdroea ar amseroedd gwahanol rhwng yr amseroedd uchod. Bydd yn ofynol i ymwelwyr archebu eu tocynnau o flaen llaw.

Mae Llwyfan Gogledd Cymru yn chwilio am nawdd o sawl ffynhonnell wahanol er mwyn galluogi iddynt gynnal y cynhyrchiad yma am y bum mlynedd nesaf, erbyn hynny, mi fydd yn ddigwyddiad sefydlog ac yn berfformiad y bydd yn rhaid gweld.

Er mwyn archebu tocynnau cysylltwch â swyddfa Llwyfan Gogledd Cymru ar 01286 685226 neu ewch i’w gwefan www.llwyfan-gogledd-cymru.com am fwy o wybodaeth..................

North Wales Stage’s next production will be like no other seen before in Wales. During July 2005 a special performance will take place each evening on a hilltop in the Gwydr Forest in a purpose built Labyrinth. The production, called Caerdroia (the Welsh for Labyrinth), will be the culmination of months of Community Arts project facilitated by Sensory Labyrinth Theatre Company, Cynefin.

Local volunteers from the Dyffryn Conwy area will be working alongside poets and artists in the creation of instillations within the Labyrinth and the realization of the performance. The theme under investigation is the unique relationship between the lingustic and natural heritage of the area – between the word and the thing it describes, and the tension that arises when either heritage is neglected.

The performances will take place every week-night between July 5th and 29th, with performances commencing at 7.00p.m. and finishing at 10.00p.m. A minibus will take visitors from the Gwydr Forest car park to the Labyrinth at different intervals during these times. Visitors are advised that they must book their place in advance.

Funding are being sought by North Wales Stage from various sources to enable it to mount the production every year for the next five years, by then the tradition will be firmly established and the event a must see date.

To book your place please contact the North Wales Stage office on 01286 685226 or visit their website – www.llwyfan-gogledd-cymru.com for more information.
llwyfan gogledd cymru  
web site
: www.llwyfan-gogledd-cymru.com

e-mail:
Thursday, June 30, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk