Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Crash - Drama a gomisiynwyd gan Arad Goch; Perfformir yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffuniau 2005     

Crash - Drama a gomisiynwyd gan Arad Goch;  Perfformir yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffuniau 2005 Nos Fercher - Nos Wener 3-5 Awst, 8pm, Neuadd JP, Prifysgol Bangor. Bws yn rhad ac am ddim o'r maes ac yn ol (7.30pm o'r man codi gyferbyn a maes parcio 1).

Pobl ifanc eisiau cael hwyl a chymryd risg, eu rhieni eisiau iddynt basio arholiadau o leiaf cyn gystal a phlant y cymdogion) a chael swyddi breision. Problemau oesol mewn cyd-destun modern.

Anaddas i unrhywun dan 11ish!

"Yng nghanol y chwerthin mae yna wirioneddau chwerw yn dod i'r wyneb...tri perfformiad arbennig...mynnwch eich tocyn." - Meleri Wyn James
Tocynnau £5 (neu 5 am bris 4) ar gael o Siop Pendref, Bangor, Palas Print, Caernarfon, Arad Goch,Aberystwyth, Theatr y Maes.

am fanylion pellach cysylltwch a Cwmni Theatr Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth 01970 617998; post@aradgoch.org
Arad Goch  
web site
: www.aradgoch.org
Dana Edwards
e-mail: post@aradgoch.org
Tuesday, July 05, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk