Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y CYFLE OLAF I ARCHEBU LLE AR GYFER CYNHADLEDD CCC     

Y CYFLE OLAF I ARCHEBU LLE AR GYFER CYNHADLEDD CCC

Gyda llai nag wythnos i fynd cyn 3edd Cynhadledd Flynyddol Cyngor
Celfyddydau Cymru, penderfynwyd ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru
hyd at 3pm ar ddydd Gwener 15 Gorffennaf. Er mwyn archebu eich lle yn y
gynhadledd a gynhelir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru eleni, ewch i
http://www.artswales.org/conference/minisite/default.asp?lang=Welsh

Bydd 'Cymru: Rhagoriaeth Ryngwladol?', a gynhelir ar 20 & 21
Gorffennaf, yn edrych ar rychwant rhyngwladol y celfyddydau yng Nghymru
- ein perfformiad ar y llwyfan byd-eang a sut rydym yn cymharu â safonau
rhyngwladol.

Trwy gyfrwng trafodaethau llawn, gweithdai a chyfleoedd i rwydweithio,
byddwn yn gofyn ym mha ffordd y mae Cymru yn ymgysylltu â gweddill y
byd; sut rydym yn denu'r gorau yn y byd i Gymru; ynghyd â sut rydym yn
ehangu ein profiadau rhyngwladol o ran artistiaid a chynulleidfaoedd.

Nod y gynhadledd ydy annog sector y celfyddydau yng Nghymru i edrych
ymhellach fyth tu hwnt i'w ffiniau, adeiladu ar hyn a gyflawnwyd
gennym eisoes a mapio'r ffordd ymlaen ar gyfer y blynyddoedd sydd i
ddod.

Anelir y gynhadledd at bawb sydd â rôl i'w chwarae i sicrhau bod
i'r celfyddydau yng Nghymru weledigaeth, dawn, arweiniaeth a'r
adnoddau i lwyddo yn y dyfodol - boed yn artistiaid, gweithwyr yn
sectorau preifat a chyhoeddus y celfyddydau yn ogystal â'r rheini yn y
byd academaidd a'r cyfryngau.

Gwahoddir holl fynychwyr y Gynhadledd i dderbyniad â diodydd a gynhelir
ar ddiwedd Diwrnod 1 gan Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Freda
Salway. Bydd Gillian Clarke, Bardd y Brifddinas, yn darllen ei cherddi
yno yn ogystal.

Beth am i chi ymuno â ni am "Hwyrnos Hudolus", noson gabaret i
ddathlu 25 mlynedd o'r Cynllun Teithio Cymunedol "Noson Allan", a
gynhelir am 7.45yh, Dydd Mercher 20 Gorffennaf ar Brif Lwyfan Canolfan
Mileniwm Cymru. Bydd llu o artistiaid sydd wedi bod yn rhan o'r
Cynllun Teithio Cymunedol yn darparu'r adloniant gyda Frank Hennessy
wrth y llyw. Mae tocynnau ar gael am bris gostyngol o £5 i fynychwyr y
gynhadledd.
Arts Coouncil of Wales  
web site
: www.artswales.org/conference/minisite/default.asp?lang=Welsh
Angela Blackburn
e-mail: angela.blackburn@artswales.org.uk
Thursday, July 14, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk