Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y NEW THEATRE YN GOLEUO HIRLWM YR HYDREF     

Wrth iddi nosi’n gynt yr hydref hwn, dewch i fwynhau tymor o sioeau newydd yng nghlydwch y New Theatre. Mae cymysgedd cyffrous o ddramâu o fri, sioeau cerdd poblogaidd, sioeau dawns byrlymus, comedi dychanol, a phantomeim mawr y Dolig - PETER PAN - i goroni’r cyfan! Mae ein harlwy o ddramâu yn cynnwys yr hen ffefrynnau, ffrwyth llafur rhai o ddramodwyr mwyaf poblogaidd ein hoes, a dramâu arloesol sy’n sicr o fod yn glasuron y dyfodol. THE HAUNTED HOTEL, addasiad newydd o stori ysbryd gothig Wilkie Collins sy’n agor y tymor, yng nghwmni hen lawiau’r llwyfan a’r sgrin fach, William Gaunt a Susannah York. Mae dau o actorion teledu mwyaf poblogaidd yr oes hefyd yn dod i’r New Theatre - gyda Martin Shaw yn chwarae rhan Syr Thomas More yn y campwaith hanesyddol A MAN FOR ALL SEASONS, a Tom Conti yn nrama Tom Stoppard am gariad a godineb, THE REAL THING. Bydd Cwmni Theatr Cymru yn perfformio dwy o drasiedïau mwyaf dirdynnol Shakespeare mewn fersiwn newydd o HAMLET yn y Gymraeg a’r Saesneg ac addasiad Bill Bryden o’r stori serch anffodus ROMEO AND JULIET. Yn olaf, bydd drama o fri, FESTEN gan gwmni Almeida Theatre yn dod i’r New Theatre cyn camu ar lwyfannau Broadway. Byddwn yn cyflwyno holl amrywiaeth theatr gerdd hefyd - o fyd mawreddog Dwyrain Pell y 19g yn THE MIKADO gan Gilbert a Sullivan, cynhyrchiad hynod lwyddiannus o’r West End o THE KING AND I gan Rodgers a Hammerstein, i fwrlwm roc a rôl y 50au yng nghwmni criw GREASE. Yn ogystal â hynny, bydd JOESPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT yn sicr o blesio’r teulu cyfan, heb anghofio cynhyrchiad Orbit Theatre o GODSPELL a’r enwog BLOOD BROTHERS gan Willy Russell. Cewch noson wrth eich bodd gyda’r CIRCUS OF HORRORS, a bydd holl rialtwch LADY SALSA o America Ladin a sioe liwgar STRICTLY BALLROOM DANCING yn si_r o gynhesu’r galon ar nosweithiau oer y gaeaf. Bydd dilynwyr cyfres BBC Radio 4, DEAD RINGERS, ar ben eu digon wrth i’r criw ddod â’u dychan deifiol i Gaerdydd am un noson yn unig. Bydd Birmingham Stage Company yn parhau â’u traddodiad di-guro trwy gyflwyno sioe liwgar i’r to iau mewn premiere byd-eang o HORRIBLE HISTORIES gan Terry Deary a hanes hudolus KENSUKE’S KINGDOM. Bydd ein panto Nadolig eleni yn dod ag antur ac awyrgylch arbennig PETER PAN i gynulleidfaoedd y brifddinas, yng nghwmni Paul Nicholas, Mike Doyle, Tony Wright ac Aston Merrygold.

Mae’r tymor yn agor gyda nosweithiau llawn drychiolaethau o nos Fawrth 13 i nos Sadwrn 17 Medi, wrth i William Gaunt (No Place Like Home, Next of Kin) chwarae rhan y trefnydd theatrig sy’n dwyn criw o actorion ynghyd mewn theatr Fictorianaidd wag am berfformiad preifat o stori ysbryd yn nrama Wilkie Collins, THE HAUNTED HOTEL. Mae Susannah York (They Shoot Horses Don’t They?) hefyd yn ymddangos yn y ddrama sy’n llawn troeon annisgwyl, pobl yn diflannu’n ddisymwth ac ellyllon erchyll cyn cyrraedd uchafbwynt iasol yn un o westai Fenis.

120 mlynedd ers cynhyrchiad cyntaf THE MIKADO, mae’r cwmni o fri rhyngwladol, Carl Rosa Company, yn dod ag opereta comig hynod boblogaidd Gilbert a Sullivan i’r New Theatre o nos Fawrth 20 Medi tan nos Sadwrn 24 Medi. Mewn cynhyrchiad hynod liwgar, mae’r stori afieithus ac unigryw hon am briodas, dienyddiad ac arwriaeth yn llys Siapaneaidd godidog Titipu, yn cynnwys gwisgoedd o ffilm boblogaiddTopsy Turvy gan Mike Leigh a enillodd wobr Oscar.
Bydd straeon hynod boblogaidd Terry Deary, HORRIBLE HISTORIES, yn dod yn fyw ar lwyfan y New Theatre o ddydd Mawrth 27 Medi tan ddydd Sadwrn 1 Hydref, diolch i effeithiau arbennig 3D arloesol ac elfennau rhyngweithiol celfydd. Bydd dwy sioe dychrynllyd o dda, TERRIBLE TUDORS a VILE VICTORIANS, yn sôn am hynt a helynt bywyd ych-a-fï yr 16g a’r 19g sydd wedi’u hepgor o lyfrau hanes safonol.

Mae sioe sgetshis dychanol y BBC, DEAD RINGERS, yn dod i Gaerdydd am un noson yn unig. Ymunwch â’r comedïwyr ffraeth Jon Culshaw, Jan Ravens, Kevin Connelly, Phil Cornwell a Mark Perry nos Iau 29 Medi wrth iddynt wneud sbort am ben yr enwog a’r cyfoethog wrth recordio cyfres newydd ar gyfer Radio 4.

Mae’r sioe gerdd gyfareddol JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT yn dychwelyd i’r brifddinas o nos Lun 3 tan nos Sadwrn 8 Hydref. Mae addasiad Tim Rice ac Andrew Lloyd Webber o’r stori Feiblaidd wedi swyno cynulleidfaoedd ledled y byd, ac mae hanes Joseff a’i 11 o frodyr a’i gôt amryliw yn ffefryn i’r teulu cyfan, heb anghofio’r caneuon bythgofiadwy fel Any Dream Will Do a Close Ev’ry Door to Me.

Bydd un o actorion amlycaf Lloegr, Martin Shaw (Judge John Deed’), yn troedio ar lwyfan y New Theatre o nos Lun 10 i nos Sadwrn 15 Hydref fel Syr Thomas More yn A MAN FOR ALL SEASONS. Mae drama Robert Bolt, sydd wedi’i saernïo’n gelfydd, yn dilyn cyfyng-gyngor More wrth orfod dewis rhwng ei gywirdeb a’i onestrwydd neu wynebu marwolaeth dan law’r unben Harri’r VIII.

Un arall o enwogion y theatr a’r teledu fydd yn dod i Gaerdydd yw Tom Conti (Shirley Valentine, Reuben Reuben), yn nrama THE REAL THING gan Tom Stoppard o nos Lun 17 tan nos Sadwrn 22 Hydref. Mae Conti yn chwarae rhan Henry, dramodydd sy’n ymffrostio yn llwyddiant ei ddrama ddiweddaraf am berthynas odinebus, gyda’i wraig Charlotte yn actio ynddi … tan iddi ddeall ei fod hi’n caru ar y slei! Mae’r ddrama gomedi gaboledig hon, lle mae bywyd yn efelychu byd y ddrama, yn frith o ddawn dweud ffraeth Stoppard (Arcadia, Shakespeare In Love).

Byddwch yn dawnsio yn eich sedd pan fydd cwmni Orbit Theatre o Gaerdydd yn perfformio un o’r sioeau cerdd mwyaf bywiog a dirdynnol, GODSPELL, o nos Fawrth 25 tan nos Sadwrn 29 Hydref. Wedi’i seilio ar efengyl Mathew, mae’r portread byrlymus o berthynas Crist a’i ddisgyblion yn sicr o godi’r ysbryd.

Mae Cwmni Theatr Cymru yn cyflwyno fersiwn newydd ac unigryw o ddrama bwysig Shakespeare, HAMLET, o nos Fercher 2 tan nos Sadwrn 12 Tachwedd. Mae gwlad sydd ar fin mynd i ryfel mewn trybini llwyr pan fo mab a’i lys-dad cecrus yn rhwygo’r teulu sy’n llywodraethu. Mae’r Tywysog Hamlet yn amau fod ei ewythr wedi lladd ei dad, er mwyn ei ddisodli fel Brenin a g_r y frenhines Gertrude. Dan gyfarwyddyd Michael Bogdanov, bydd 20 actor yn olrhain hanes penbleth moesol un dyn mewn perfformiadau Cymraeg a Saesneg.

Bydd cynulleidfaoedd Caerdydd wrth eu boddau pan fydd cynhyrchiad hynod lwyddiannus o sioe gerdd chwedlonol Rodger a Hammerstein, THE KING & I, yn dod o’r West End o nos Fawrth 15 tan nos Sadwrn 26 Tachwedd. Dyma stori dwymgalon am berthynas ansicr Brenin Siam ag ysgolfeistres o Loegr i gyfeiliant melodïau swynol fel Shall We Dance?, Hello Young Lovers a Getting to Know You. Gyda gwisgoedd a setiau rhyfeddol sy’n cynnig gwledd i’r llygaid, does ryfedd fod y cynhyrchiad hwn wedi’i ganmol i’r cymylau.

Dewch yn ôl i’r 50au, wrth i’r T-Birds swanc a’r Pink Ladies siapus ei rocio hi i’r New Theatre o nos Lun 28 Tachwedd tan nos Sadwrn 3 Rhagfyr. Mae Grease, sioe gerdd fwyaf poblogaidd y byd yn llawn dop o seiniau a symudiadau slic, gyda chaneuon fel Summer Nights, Greased Lightnin’ a You’re The One That I Want!

Anghofiwch am oerni’r gaeaf, a dewch i fwynhau awyrgylch tanbaid LADY SALSA o nos Lun 5 tan nos Sadwrn 10 Rhagfyr. Mae cynulleidfaoedd ym mhedwar ban byd wedi’u swyno gan y sioe hon o gerddoriaeth Ciwba, sy’n cyfuno hanes chwyldroadol yr ynys fach hon a rhythmau rhywiol y rhwmba, mambo, cha-cha a’r salsa anhygoel. Bydd ugain o ddawnswyr yn eu gwisgoedd ysblennydd, a band byw, yn eich cludo’n ôl i strydoedd chwilboeth Havana am barti heb ei ail.

Dyw hi ddim yn Ddolig heb bantomeim y New Theatre, a dyw eleni ddim gwahanol. O ddydd Sadwrn 17 Rhagfyr 2005 tan ddydd Sadwrn 28 Ionawr 2006, bydd Paul Nicholas, y Cymro Mike Doyle, Aston Merrygold o raglen Fun Factory ITV a Tony Wright o orsaf radio Capital Gold’ yn mynd â phlant o bob oed ar antur i fyd hudolus PETER PAN. Bydd stori J.M Barrie am fachgen fythol ifanc yn si_r o’ch cyffroi wrth i Peter a’r Lost Boys glecian cleddyfau gyda Chapten Hook a’i griw o fôr-ladron.

O’r tango angerddol i osgeiddigrwydd y walts, mae STRICTLY BALLROOM DANCING yn gaddo noson o ddawnsio neuadd heb ei hail o nos Lun 6 tan nos Sadwrn 11 Chwefror. Gyda’r coreograffi gan Erin Boag ac Anton Du Beke o’r gyfres Come Dancing, mae’r sioe ysblennydd hon yn cynnwys criw o ddawnswyr proffesiynol, cerddorfa fyw a dau gyflwynydd enwog.

Bydd hen, hen gynnen yn codi’i phen wrth i fersiwn ffres a bywiog Bill Bryden o ROMEO AND JULIET gamu i’r New Theatre o nos Fawrth 14 tan nos Sadwrn 18 Chwefror. Yn addas ddigon, mae stori garu drasig y ddau gariad enwog yn agor ar ddydd San Ffolant. Wedi’i gosod yn Verona’r 15g, mae cwlwm teuluol angerddol yn gyrru teulu’r Capulet a Montague benben â’i gilydd gyda chanlyniadau torcalonnus.

Ydych chi’n barod i fentro i fyd bwrlésg bendigedig THE CIRCUS OF HORRORS gydag ambell dro trwstan newydd a’r hen ffefrynnau hanner-pan o nos Fawrth 21 tan nos Iau 23 Chwefror? Dan oruchwyliaeth y Cylchfeistr Anfarwol, Doktor Haze, a’i fand roc a rôl diawledig o dda, The X Factor, cewch fwynhau campau syrcas peryglus ar y naw gyda thafod yn y boch.

Bydd y to ifanc wrth eu boddau’n dilyn taith Birmingham Stage Company o amgylch KENSUKE’S KINGDOM. Mae’r addasiad newydd hwn o stori boblogaidd Michael Morpugo yn dod i Gaerdydd o ddydd Mawrth 28 Chwefror tan ddydd Sadwrn 4 Mawrth, cyn mynd ymlaen i’r West End. Fel cyn-enillydd Llyfr y Flwyddyn i Blant, mae’r cyrch cyfoes hwn yn olrhain hanes Michael a’i freuddwyd o hwylio rownd y byd sy’n prysur droi’n hunllef ar ôl cael ei longddryllio mewn storm enbyd. Ar ôl cael ei wahanu oddi wrth ei rieni, mae’n rhaid iddo ymdrechu am y gorau ar ynys bellennig yn y Môr Tawel. Er hynny, mae’n gwneud darganfyddiad anhygoel. Mae’r ynys arbennig hon eisoes yn gartref i un dyn – teyrnas Kensuke!

Bydd cynhyrchiad llwyddiannus Almeida Theatre o FESTEN, sydd wedi’i henwebu am sawl gwobr Olivier, yn dod i Gaerdydd o nos Lun 13 tan nos Sadwrn 18 Mawrth, cyn ei throi hi am Broadway. Wedi’i seilio ar y ffilm gwlt enwog a sbardunodd y traddodiad o ffilmiau Dogme, dyma ddrama ddwys â thalp go helaeth o hiwmor du. Yn ystod cinio arbennig i ddathlu pen-blwydd y penteulu Helge Klingenfelt yn 60 oed, mae ei fab Christian yn datgelu cyfrinach sinistr o orffennol tywyll y teulu. Mae goblygiadau’r cyfaddefiad mawr yn addo dathliad na wnaiff neb fyth yn ei anghofio ar chwarae bach!

O nos Lun 27 Mawrth tan nos Sadwrn 8 Ebrill, mae hen ffefryn yn dychwelyd i’r New Theatre - BLOOD BROTHERS gan Willy Russell. Dyma hanes cyffrous gefeilliaid sy’n cael eu gwahanu o’r crud cyn uno eto trwy ffawd greulon. Mae’r sioe arbennig hon wedi ennill gwobrau lu ar hyd y blynyddoedd, gan dderbyn bonllefau o gymeradwyaeth ar ddiwedd bob perfformiad.

Bydd perfformiadau’r hydref a’r gaeaf gydag iaith arwyddion Prydain yn cynnwys JOSEPH (Sadwrn 8 Hydref, 2.00pm), GREASE (Sadwrn 3 Rhagfyr, 5.00pm), PETER PAN (Sadwrn 21 Ionawr 2006, 2.30pm, Sul 22 Ionawr 2006, 1.00pm a Mawrth 24 Ionawr 2006, 7.00pm), KENSUKE’S KINGDOM (Sadwrn 4 Mawrth, 2.00pm) a BLOOD BROTHERS (Sadwrn 1 Ebrill, 2.30pm). Ddydd Sadwrn 22 Hydref am 2.30pm, bydd THE REAL THING wedi’i ddisgrifio’n glywedol i’r rhai â nam ar eu golwg, a hefyd GODSPELL (Sul 29 Hydref, 5.00pm), THE KING AND I (Sadwrn 26 Tachwedd, 2.30pm), PETER PAN (Gwener 27 Ionawr 2006 am 7.00pm, Sadwrn 28 Ionawr 2006 am 2.30pm), FESTEN (Sadwrn 18 Mawrth, 2.30pm) a BLOOD BROTHERS (Sadwrn 8 Ebrill, 2.30pm). Erika James fydd yn dehongli neu’n disgrifio’r perfformiadau hyn.

Gallwch brynu’ch tocynnau nawr o Swyddfa Docynnau’r New Theatre, naill ai drwy ffonio Caerdydd (029) 2087 8889 neu yn www.newtheatrecardiff.co.uk

 
web site
: www.newtheatrecardiff.co.uk

e-mail: ebrillante@cardiff.gov.uk
Friday, September 02, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk