Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

HEN REBEL     

Mae drama gerdd sydd wedi’i selio ar brofiad crefyddol rhyfeddol gydiodd yn nychymig y genedl union gan mlynedd yn ôl yn lwyddiant ysgubol.

Mae tocynnau ar y gyfer perfformiadau yng Nghaerdydd, Caerfyrddin ac Aberteifi wedi’u gwerthu’n llwyr ar gyfer dehonglaid Theatr Genedlaethol Cymru, mewn gair a chân, Ddiwygiad 1904-05 a ddenodd 100,000 o ddilynwyr ac a gafodd efaiith ddwys ar fywyd ysbyrydol Cymru a’r byd.

“Mae’r seddau ar ar gyfer pob un o’r perfformiadau o Hen Rebel yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin a Theatr Mwldan, Aberteifi, wedi’u cymryd,” meddai Rheolwr Marchnata Theatrr Genedlaethol Cymru, Elwyn Williams. “Er mwyn peidio cael eu siomi dylai pobl yr ardal sydd wedi methu sicrhau tocynnau’n lleol gysylltu ar frys â Chanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth lle y bydd perfformiadau ar nos Iau a nos Wener, 20-21 Hydref, 2005,” ychwanegodd.

Mae tocynnau ar gyfer un o’r perfformiadau yn Theatr y Sherman Caerdydd yr wythnos hon hefyd wedi’u gwerthu gyda gyda’r theatr yn brysur lenwi ar gyfer y ddau berfformiad arall yn ogystal.

Mae Hen Rebel wedi selio ar fywyd un brif ysgogwyr y diwygaid, Evan Roberts o Gasllwchwr ger Aberatwe.

“Daeth Evan Roberts a’r pump o gantoresau oedd yn ei gwmni’n enwog dros nos a chofnododd gohebwyr y wasg yn lleol ac yn genedlaethol ddatblygiad eu sêl Gristnogol,” meddai Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Cefin Roberts. “Roedd canu cynulleidfaol, wrth gwrs, yn ganolog i lwyddiant crwsâd Evan Roberts ac mae hynny’n ei dro’n cynnig conglfaen ardderchog ar gyfer cynhyrchiad cerddorol,” ychwanegodd.

Mae yna gast o 13 yn Hen Rebel gyda David Lyndon, sy’n wreiddiol o Lanelli, yn chwarae rhan Evan Roberts ei hun. Aelodau eraill o’r cast yw Maldwyn John, Llion Williams, Frank Lincoln, Dafydd Huw James, Rhys ap Wiliam, Carys Gwilym, Angharad Lee, Elin Llwyd yn ogystal â’r pedwar o actorion craidd Theatr Genedlaethol Cymru, Owen Arwyn, Rhian Blythe, Carys Eleri a Dave Taylor. mae cows ugain aelod hefyd yn rhan o’r cynhyrchiad.

“Ein nod yw cyfleu’r digwyddiad anhygoel, gwefreiddiol a sobreiddiol yma mewn modd sy’n fyw ac iasol,” ychwanegodd Cefin Roberts. “Mae’r modd y bu i Evan Roberts ddechrau diwygiad crefyddol byd eang ar y naill law ond yma yng Nghymru, ar y llaw arall, i’r brwdfrydedd crefyddol ddiflannu o fewn cenhedlaeth, yn stori anhygoel ynddi’i hun ac yn un sy’n werth ei hadrodd,” meddai.

Yr actores, cyfarwyddwraig a’r dramodydd enwog, Falmai Jones, sy’n gyfrifol am sgript Hen Rebel a’r trefniant cerddorol gan Einion Dafydd.

Bydd Hen Rebel yn cychwyn ar daith yn Theatr Sherman, Caerdydd (6-8 Hydref, 2005) gyda perfformiadau’n dilyn yn Theatr Lyric, Caerfyrddin (11 Hydref, 2005); Theatr Ardudwy, Harlech (Hydref 13-14); Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth (Hydref 20-21); Theatr Mwldan, Aberteifi (Tachwedd 3-4, 2005); Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (Tachwedd 8-9, 2005); gyda’r perfformiadau olaf yn Theatr Gwynedd, Bangor (Tachwedd 16-19, 2005).

Cynhelir sesiwn egluro ar gyfer dysgwyr cyn un perfformiad ym mhob un o’r theatrau. Dylid cysylltu â’r theatrau am fanylion.



Am ragor o fanylion cysylltwch a Rheolwr Marchnata Theatr Genedlaethol Cymru, Elwyn Williams, ar 01554 780650 neu UTGORN ar 01766 514505.


theatr genedlaethol cymru  
web site
: www.theatr.com

e-mail:
Tuesday, October 04, 2005back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk