Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

DW2416 Dewi Prysor     

DW2416  Dewi Prysor Yn dilyn llwyddiant ysgubol DEINAMEIT!, FRONGOCH, a CAERDROIA, mae Llwyfan
Gogledd Cymru yn dychwelyd i’r llwyfan yn fuan gyda cynhyrchiad cyffrous
newydd – DW2416 gan Dewi Prysor.

Yn 1992, bu i Dewi Prysor, brodor o Gwm Prysor, Trawsfynydd gael ei gyhuddo
o ‘gynllwynio i achosi ffrwydriadau’ fel rhan o ymgyrch losgi Meibion
Glyndwr. O ganlyniad bu iddo dreulio 14 mis ar ‘remand’ yng ngharchar
Waltion, Lerpwl yn aros ei achos llys. Yn dilyn yr achos yn Llys y Goron,
Caernarfon, cafodd Dewi yn ddi-euog.

Ond sut brofiad oedd treulio 14 mis o dan glo? Sut effaith gafodd y profiad
ar Dewi yn bersonnol, a sut y daeth i ddigymod ar ffaith ei fod yn gwynebu
dyfodol ansicr iawn.

‘Un funud ti’n canlyn y gwynt, funud nesa’ ti yn y gist. Dipyn o newid.
Rhaid i ti addasu. Ffendio dy ben carchar a’i wisgo fo. Rhag i’r gist newid
dy natur rhag i’r dad-ddynoli wenwyno dy waed… Fedra nhw ddim carcharu
d’ysbryd!’

Sioe un dyn di-flewyn ar dafod yn olrhain y profiad personnol a wynebodd
Dewi yn ystod y cyfnod dan glo yw DW2416 – Sut y bu rhaid iddo orfod, ac y
llwyddodd i addasu i’r bywyd newydd anghyfarwydd er mwyn goroesi.

Nid cynhyrchiad gwleidyddol fel y cyfryw ydyw. Er fod y pwnc yn siwr o
herio’r cynulleidfa. Gobaith y cynhyrchiad yw gosod y profiad personnol ochr
yn ochr a’r gwleidyddol gan geisio edrych ar y ddau mewn goleuni positif.
Sut y bu rhaid i Dewi wynebu newid byd yn ei fywyd personol, a sut y bu
rhaid i Gymru addasu a dygymod gyda’r newidiadau yn yr hinsawdd wleidyddol
gyda refferendwm 1997.

Yn chware rhan Dewi Prysor yn y cynhyrchiad fydd Dyfrig Evans, prifleisydd y
grwp Topper sydd hefyd wedi ymddangos yn y gyfres ‘Emyn Roc a Rôl’ yn
ogystal â un o gynhyrchiadau blaenorol Llwyfan Gogledd Cymru, DEINAMEIT!

‘Fe fydd hi’n brofiad anhygoel cael chwarae rhan Dewi, yn enwedig gan mae fo
sydd wedi sgwenu’r cynhyrchiad hefyd.’ Dyfrig Evans

Bydd DW2416 yn teithio Cymru yn ystod Tachwedd a Rhagfyr ac yn ymweld â’r
canolfanau canlynol:

Tachwedd 16eg Theatr Y Gromlech, Ysgol y Preseli, Crymych

Tachwedd 18fed - Theatr Felinfach

Tachwedd 21ain - Chapter, Caerdydd

Tachwedd 23ain - Theatr Ardudwy,
Harlech

Tachwedd 24ain - Tabernacl, Machynlleth

Tachwedd 26ain - Gwesty’r Belmount
Wrecsam

Tachwedd 30ain - Neuadd Dwyfor,
Pwllheli

Rhagfyr 1af + 2il - Theatr Gwynedd, Bangor

Rhagfyr 7fed - Neuadd Goffa, Ysbyty
Ifan

Rhagfyr 9fed - Clwyd Theatr Cymru, Yr
Wyddgrug

Rhagfyr 10fed - Galeri, Caernarfon

Rhagfyr 12fed - Yr Institute, Llanfair
Caereinion

Rhagfyr 14eg - Theatr Twm O’r Nant,
Dinbych

Rhagfyr 15fed - Canolfan y
Celfyddydau, Aberystwyth

Rhagfyr 17eg - Ysgol y Moelwyn,
Blaenau Ffestiniog

Am fwy o fanlion, cysyllltwch a Llio Prydderch Huws ar 01286 685226 neu
llio@llwyfan-gogledd-cymru.com
Llwyfan Gogledd Cymru  
web site
: www.llwyfan-gogledd-cymru.com
Llio Huws
e-mail: llio@llwyfan-gogledd-cymru.com
Wednesday, November 23, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk