Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Mwynhewch Nadolig Llawen yng Nghanolfan Mileniwm Cymru     

Gyda Bryn Terfel yn barod i oleuo’r llwyfan, y sioe gerdd Nadolig ar gyfer y teulu Wizard of Oz a chyngherddau Nadoligaidd eraill sydd wedi eu cynllunio ar gyfer y Nadolig – mae preswylwyr lleol ac ymwelwyr yn cael dewis anhygoel y Nadolig hwn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn mwynhau ‘The Spirit of Christmas’ pan fydd Theatr Odyssey, mewn cydweithrediad â Chorws Cenedlaethol BBC Cymru yn cyflwyno drama gyda cherddoriaeth am bedair noson rhwng Tachwedd 30 a Rhagfyr 3.

Mae cyngherddau Nadolig sy’n profi’n boblogaidd iawn yn cynnwys Christmas Presence yng nghwmni’r ffliwtydd Syr James Galway a’i wraig, y Fonesig Jeanne Galway ar 3 Rhagfyr yn ogystal â Bryn at Christmas ar 10 a 11 Rhagfyr, a werthodd bob tocyn ymhen ychydig iawn o wythnosau ar ôl mynd ar werth.

Yn cael ei llwyfannu yn y Ganolfan am dros dair wythnos mae’r sioe gerdd ar gyfer y teulu gyda Beverley Unwin o Coronation Street, yr actores Susie Blake, fel y Wicked Witch of the West. Mae partner bwyty’r Ganolfan BRAZZ yn cynnig bwydlen ‘munchkin’ arbennig ar gyfer y cyfnod,. Lle mae plant o dan 10 yn bwyta am ddim pan gân nhw gwmni oedolyn sy’n talu, felly dewch â’r teulu cyfan am bryd o fwyd pan ddewch i weld y sioe.

Dywed Cyfarwyddwr Rhaglennu a Marchnata’r Ganolfan, Fiona Allan, ‘Roedden ni eisiau cynnig rhywbeth arbennig iawn ar gyfer ein cwsmeriaid ym Mis Rhagfyr, felly rydyn ni wedi rhaglennu cynhyrchiad o’r Wizard of Oz fydd yn apelio cymaint i oedolion sy wrth eu bodd â’r ffilm ag i blant a theuluoedd. Ynghyd â rhaglen brysur yn Stiwdio Weston a’r perfformiadau am ddim yn y cyntedd ar lwyfan Tesco, fe fydd rhywbeth i apelio at bawb yng Nghanolfan Mileniwm Cymru y Nadolig hwn.”

Yn cael ei pherfformio o’r 13 hyd y 31 Rhagfyr, mae’r sioe The Wizard of Oz wedi ei seilio ar y ffilm glasurol Judy Garland a enillodd Oscar ac sy’n cynnwys rhai o’r caneuon enwocaf a ysgrifennwyd erioed, yn cynnwys ‘We’re Off To See The Wizard’, ‘Follow The Yellow Brick Road’ a’r bythgofiadwy ‘Somewhere Over The Rainbow’.

Mae’r tocynnau ar gyfer dau berfformiad cyntaf o The Wizard of Oz (13 a 14 Rhagfyr) yn costio rhwng £5 a £10, gyda thocynnau am y perfformiadau eraill i gyd yn costio rhwng £10 - £22 gyda gostyngiadau hael ar gyfer teuluoedd a grwpiau. Bydd plant sy’n gwisgo fel cymeriad o The Wizard of Oz i ddod i weld unrhyw berfformiad prynhawn Sadwrn yn derbyn anrheg Nadolig arbennig.

Am fwy o wybodaeth ac i brynu tocynnau cysylltwch â swyddfa docynnau a gwybodaeth Canolfan Mileniwm Cymru ar 08700 40 2000 neu ewch i’r safle gwybodaeth ac archebu diogel ar-lein ar www.wmc.org.uk
Wales Millennium Centre  
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Monday, November 28, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk