Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Profiad Oes Mewn Awr     

Profiad Oes Mewn Awr Mae Cwmni Theatr Arad Goch o Aberystwyth yn teithio ei cynhyrchiad diweddaraf Tafliad Carreg/Stones gan Tom Lycos a Stefo Nantsou led led Cymru yn dechrau ar Chwefror 6ed. Yn ystod y pum wythnos bydd y cwmni’n perfformio’r ddrama yn Gymraeg a Saesneg mewn lleoliadau o Gasnewydd i Gaergybi – a mwy neu lai pobman arall rhwng y ddau begwn!

Mae Tafliad Carreg yn dddrama sydd wedi ennill gwobrau – a hynny’n haeddiannol. Mae’r ddrama wedi’i selio ar adroddiad papur newydd a’r teitl hysteraidd ‘BOYS ON DEATH CHARGE’. Adroddir hanes dau fachgen ifanc wrth i’w chwarae droi’n chwerw.

Mae Tafliad Carreg yn gwbl real – stori go iawn, cymeriadau go iawn a chanlyniad real os dadleuol. Mae’n anochel y bydd trafod a dadlau am y realaeth hwnnw – am gyfiawnder, anfodlonrwydd pobl ifanc, am y modd eu portreadir, am eu hagwedd a’u hiaith.

Dyma theatr real hefyd – cyfuniad egnïol a phwrpasol o naratif, deialog, cerddoriaeth a symud – heb os dyma un o’r dramâu gorau, mwyaf poblogaidd a chyfoes sydd ar gael i bobl ifanc heddiw.

Dyma ail-gynhyrchiad Arad Goch o’r ddrama. Yn 2000 fe ddaeth y dramodwyr Awstralaidd i Gymru i gynhyrchu fersiwn gyntaf y cwmni. Ers hynny perfformiwyd y ddrama yn fyd-eang a derbyniodd ganmoliaeth uchel iawn. Y tro hwn, Sêra Moore Williams sy’n cynhyrchu ond Iwan Charles ac Owain Ll_r Edwards sy’n portreadu’r ddau fachgen fel o’r blaen. Mae’r ddau yn amlwg yn falch iawn o’r cyfle i wneud hynny – “mae’n ddarn sy’n gweithio mor dda i gynulleidfaoedd o bobl ifanc ac oedolion” meddai Charles – “mae yna angst a hiwmor, ac yn fwy na dim mae’n dddrama sy’n berthnasol i’n bywydau heddiw”. Ac ychwanega Edwards – “Bonws ychwanegol yw bod cymaint yn cael ei gynnwys yn y perfformiad sy’n para prin awr – mantais mawr i gynulleidfaoedd eang eu diddordeb ond prin eu hamser”.

Mae’r daith yn dechrau yn yng Nghasnewydd (perfformiad Cymraeg) ar Chwefror 6ed. Am fanylion pellach yngl_n â’r daith cysylltwch â Arad Goch 01970 617998; post@aradgoch.org neu ymwelwch â’r wefan: www.aradgoch.org
Arad Goch  
web site
: www.aradgoch.org
Dana Edwards
e-mail: post@aradgoch.org
Monday, December 19, 2005back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk