Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y Pair     

Y Pair Mae drama sy’n seiliedig ar anoddefgarwch crefyddol a chyfreithiol yn un o
daleithiau cyntaf Yr Unol Daleithiau dros 300 mlynedd yn ôl yn cychwyn ar
daith o gwmpas prif theatrau Cymru ymhen mis.

Mae ‘Y Pair’ gan un o ddramodwyr amlycaf America’r ganrif ddiwethaf, Arthur
Miller, ac a berfformiwyd gyntaf ym 1953, wedi’i gosod yn ystod achosion
llys pentref Salem yn nhalaith Massachusetts pan gyhuddwyd 150 o fod yn
wrachod. Cafwyd 14 o ferched a phum gwr yn euog ac fe’u crogwyd. Gwrthododd
diffinydd arall â phledio i’r cyhuddiad ac fe’i dedfrydwyd i farwolaeth drwy
ei wasgu o dan lwyth o gerrig.

Mae ‘Y Pair’ yn gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru ac fe gyfieithwyd y
ddrama i’r Gymraeg gan y dramodydd a’r llenor cynhyrchiol, Gareth Miles.

“Yn y ddrama mae Arthur Miller yn cyferbynnu achosion Salem i’r ymdeimlad
gwrth-Gomiwnyddol ddwys dreiddiodd drwy sefydliadau gwleidyddol a
cymdeithasol Yr Unol Daleithiau yn ystod pumdegau’r ganrif ddiwethaf pan
gyhuddwyd, pardduwyd ac erlidiwyd miloedd o unigolion ar gam,” meddai Gareth
Miles. “Ond mae tystiolaeth o erledigaeth debyg yn amlwg heddiw, nid yn unig
yn America, lle mae pobl yn cael ei hesgymuno am wneud dim heblaw lleisio
barn,” ychwanegodd.

Gyda chast o 17 ‘Y Pair’ yw un o gynyrchiadau llwyfan mwyaf erioed yn y
Gymraeg. Mae’r cast yn cynnwys wynebau amlwg ar lwyfan a’r teledu megis
Llion Williams, Dyfan Roberts, Christine Pritchard a Trefor Selway, gyda
Catrin Powell yn chwarae rhan arweinydd answyddogol ifanc a dichellgar
gwrachod honedig Salem, Abigail Williams.

“Mae hon yn ddrama emosiynol a dadlennol sy’n cyfuno cariad, cydwybod ac
iachawdwriaeth,” meddai Cyfarwyddwr ‘Y Pair’, Judith Roberts.
“Mae’n stori sy’n gafael ac a fydd heb os yn dychryn, cyffroi ac yn swyno
cynulleidfaoedd,” ychwanegodd.

“Mae’n ddrama obeithiol hefyd yn nhraddodiad dramâu mawr clasurol y byd,”
ychwanegodd Gareth Miles.
“Mae’n dangos sut y gall yr unigolyn oresgyn anawsterau grymus sy’n
benderfynol o’i ddinistrio,” meddai.

Bydd ‘Y Pair’ y cychwyn ar daith yn Theatr Gwynedd, Bangor (01248 351708) ar
nosweithiau Iau, Gwener a Sadwrn, 7-9 Chwefror, 2008, cyn mynd ymlaen i:

• Canolfan Celfyddydau (01970 623232) ar nosweithiau Mawrth a Mercher,
12-13 Chwefror, 2008;
• Theatr Mwldan, Aberteifi (01239 621200) ar nosweithiau Mercher, Iau
a Gwener, 20-22 Chwefror, 2008;
• Canolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe (01792 602060) ar
nosweithiau Iau a Gwener, 28-29 Chwefror, 2008;
• Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (0845 330 3565) ar nosweithiau
Mercher, 5-6 Mawrth, 2008;
• Theatr y Lyric, Caerfyrddin (0845 226 3509/8) ar nos Lun, 10 Mawrth,
2008; gan orffen y daith yn
• Theatr Sherman, Caerdydd (029 2064 6900) ar nosweithiau Iau a
Gwener, 13-14 March, 2008.

Bydd pob perfformiad yn dechrau am 7.30 o’r gloch.

‘Y Pair’ yw’r cyntaf o dair cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru ar gyfer
2008. Fe’i dilynir yn y Gwanwyn gyda ‘Siwan’ gan Saunders Lewis, ac yna gyda drama newydd a dadleuol Aled Jones-Williams, ‘Iesu!’, a lwyfannir yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd, cyn mynd ar daith o
gwmpas prif theatrau Cymru’n yr Hydref.
theatr genedlaethol cymru  
web site
: www.theatr.com

e-mail:
Monday, January 7, 2008back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk