Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Perfformiadau’n yr iaith Gymraeg yn y Ganolfan     

Perfformiadau’n yr iaith Gymraeg yn y Ganolfan Ymhlith y perfformiadau yn yr iaith Gymraeg y gallwch edrych ymlaen atynt yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (Y Ganolfan) dros y tri mis nesaf mae un o artistiaid blws gorau Cymru Steve Eaves, y gantores/cyfansoddwraig ddwyieithog Cate le Bon a Jakokoyak.

Mae’r perfformiadau hyn yn rhan o’r sesiynau Dan y Pared sy’n ceisio cyflwyno cynulleidfa’r Ganolfan i’r sin gerddorol Gymraeg sy’n cynnwys perfformiadau gan rai o’r goreuon, ynghyd â newydd ddyfodiaid, yn rhad ac am ddim.

Eglura Prif Weithredwr Canolfan Mileniwm Cymru, Judith Isherwood, “Mae nifer fawr o siaradwyr Cymraeg yn byw yn y brifddinas bellach a byddant yn gallu mwynhau perfformiad iaith Gymraeg am ddim yn ystod eu hawr ginio. Cofiwch, does dim rhaid i chi allu siarad Cymraeg i werthfawrogi’r gerddoriaeth. Mae croeso i bawb ac mae’r perfformiadau am ddim.”

Y perfformiad cyntaf ar Lwyfan Tesco dan ambarél Dan y Pared fydd Steve Eaves dydd Sadwrn yma, 26 Ionawr am 1pm. Ganwyd Steve Eaves yn 1952 ac mae wedi byw mewn sawl rhan o Ogledd Cymru ond wedi treulio’r rhan fwyaf o’i amser yn ardal Bangor. Mae’r felan yn amlwg yn ei ganeuon ac mae cantorion fel Muddy Waters, Bo Diddley, Leadbelly a John Lee Hooker wedi bod yn ddylanwad mawr arno.

Y perfformiad nesaf ar lwyfan Tesco fydd Cate le Bon, oedd arfer bod gyda’r band Alcatraz, dydd Gwener 15 Chwefror. Yn 24 oed mae hi wedi cwblhau ei halbwm gyntaf “Pet Deaths” – cymysgedd eclectig o ganeuon sy’n mynd â’r gwrandäwr ar daith ar hyd tirluniau melodaidd gyda seiniau ffidil a gitâr bendigedig, ac yna i lawr lonydd mwy tywyll gyda haenau o gitâr yn creu caneuon tynn, garw, gyda llais dolefus Cate Le Bon yn coroni’r cyfan.

Dydd Sadwrn 29 Mawrth bydd Rhys Edwards, o Langefni’n wreiddiol – sy’n cael ei nabod yn well fel Jakokoyak - ar y llwyfan. Dechreuodd Rhys recordio cerddoriaeth o ddifrif tra’n y brifysgol yn Aberystwyth a Bangor. Yn gweithio ar ben ei hun, roedd ganddo ryddid i arbrofi gyda seiniau, ac yn fuan wedyn fe anwyd Jakokoyak.

Amserlen Dan y Pared 2008

Sadwrn 26 Ionawr
1pm: Steve Eaves

Gwener 15 Chwefror
12.30pm: Cate Le Bon

Sadwrn 29 Mawrth
1pm: Jakokoyak
Canolfan y Mileniwm  
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Wednesday, January 23, 2008back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk