Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

IESU!     

IESU! Bydd drama ddadleuol ddiweddaraf yr Offeiriad, Aled Jones Williams, yn cael ei llwyfannau am y tro cyntaf yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd fis nesaf.

Mae Iesu! yn edrych o’r newydd ar arwyddocâd croesoliad Crist mewn byd sy’n llawn rhyfel a dioddefaint.

“Mae Iesu! yn gyfle i edrych eto ar y cymeriad hanesyddol ac i ail-ddiffinio Cristnogaeth,” medda’r Parchedig Aled Jones Williams, sydd wedi bod yn Offeiriad Plwyf Porthmadog ers 13 mlynedd.
“Er na faswn i’n disgrifio Iesu! fel drama grefyddol fel y cyfryw y mae hi’n godi cwestiynau perthnasol ynglŷn â rôl crefydd uniongred, gan gynnwys fy nghrefydd fy hun, yn arbennig ar ôl Medi’r unfed ar ddeg,” ychwanegodd.

Fel rhan o’r broses o ganfod atebion i’w gwestiynau mae Aled Jones Williams wedi gosod yr Iesu mewn corff merch.

“Bu’r llun a greodd dychymyg dyn o Iesu Grist yn un sy’n ddigon benywaidd ei ffurf gyda’r gwallt hir yna rydan ni’i gyd mor gyfarwydd ar o,” ychwanegodd.
“Rwyf wedi mynd â’r ddelwedd yna un cam ymhellach i weld o y bydd y gynulleidfa yn gweld unrhyw arwyddocâd yn hynny,” meddai.

Bydd Iesu! sy’n gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru yn cael ei llwyfannu am y tro cyntaf yn Theatr Sherman, Caerdydd (029 2064 6900) ar nosweithiau Mawrth, Mercher, Iau a Gwener, 5-8 Awst, 2008. Bydd pob perfformiad yn dechrau am 7.30 o’r gloch a chynhelir sesiwn i drafod y ddrama gydag Aled Jones Williams yn dilyn y perfformiad ar nos Iau, Awst 7.

Cynhelir trafodaeth hefyd ar Iesu! yn Theatr Fach y Maes yr Eisteddfiod Genedlaethol fore dydd Iau, Awst 7, am 11.30 o’r gloch.

“Mae Aled Jones Williams yn hen law ar ysgrifennu dramâu dadleuol a heriol ac nid yw Iesu! yn eithriad,” meddai Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Cefin Roberts.
“Ac fel ei ddramâu eraill nid fydd Iesu! ychwaith yn brofiad theatrig cyfforddus,” ychwanegodd.

Mae’r cast yun cynnwys Gareth ap Watkins, Dafydd Dafis, Dafydd Emyr, Llyr Evans, Mathew Lloyd, Sioned Wyn, Dorien Thomas, Llion Williams a Fflur Medi Owen fel Iesu.

I gyd-daro â llwyfaniad cyntaf Iesu! mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi’r ddrama ac yn gwerthu’r gyfrol yn Theatr y Sherman ac ar faes yr Eisteddfod
Yn ddiweddarach yn y flwyddyn bydd Iesu! yn teithio o gwmpas prif theatrau Cymru gan ddechrau yn Theatr Gwynedd, Bangor (01248 351708) ar nosweithiau Iau, Gwener a Sadwrn, 11-13 Medi, 2008, cyn mynd ymlaen i:

· Theatr Mwldan, Aberteifi (01239 621200) ar nosweithiau Mercher, Iau a Gwener, 17-19 Medi, 2008;
· Theatr Lyric, Caerfyrddin (0845 226 3508) ar nosweithiau Mercher, Iau a Gwener, 24-26 Medi, 2008;
· Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug (0845 330 3565) ar nos Iau, Gwener a Sadwrn, 2-4 Hydref, 2008; ac yna
· Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth (01970 623232) ar nosweithiau Gwener a Sadwrn , 10-11 Hydref, 2008.


Bydd y perfformiadau hyn yn dechrau am 7.30 o’r gloch. Mae’r ddrama’n cynnwys iaith fras a golygfeydd o natur rhywiol.

Theatr Genedlaethol Cymru  
web site
: www.theatr.com

e-mail:
Tuesday, July 15, 2008back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk