Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CYNULLEIDFAOEDD CYMRU YN LANSIO RHAGLEN HYFFORDDI     

CYNULLEIDFAOEDD CYMRU YN LANSIO RHAGLEN HYFFORDDI Mae Cynulleidfaoedd Cymru, asiantaeth marchnata’r celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi cyfnod diweddaraf ei rhaglen hyfforddi sy’n dwyn ynghyd arbenigwyr ym maes marchnata er mwyn cefnogi datblygiad y celfyddydau yng Nghymru.

Gyda chymorth ariannol oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, bydd cynulleidfaoedd Cymru yn cynnal dau gwrs hyfforddi ar gyfer pobl broffesiynol yn gweithio ym maes y celfyddydau.

Mae’r cyntaf, Cynllunio Marchnata Strategol ar gyfer Rheolwyr y Celfyddydau (21 Ionawr 2009), wedi ei ddatblygu gan Gynulleidfaoedd Cymru mewn partneriaeth â’r Sefydliad Marchnata Siartredig. Crëwyd y cwrs ar gyfer uwch reolwyr ym maes y celfyddydau a phobl broffesiynol ym maes marchnata ac â’r nod o ddarparu’r offer sydd eu hangen arnynt ar gyfer y broses o lunio strategaeth farchnata a fydd yn cefnogi eu hanghenion datblygiadol.

Mae’r ail gwrs, Rheoli’r Swyddfa Docynnau (3 / 4 Chwefror 2009) yn cael ei chynnal gan Beth Aplin, ymgynghorydd a hyfforddwr uchel ei pharch sy’n arbenigo ar ddarparu hyfforddiant i staff y swyddfa docynnau. Mae’r cwrs wedi ei anelu ar gyfer staff swyddfa docynnau a marchnata er mwyn meithrin swyddogaeth allweddol y swyddfa docynnau, ei pherthynas ag adrannau eraill a dod i ddeall sut y mae yn adlewyrchu amcanion y mudiad.

Dywedodd, Nick Beasley, Prif Weithredwr Cynulleidfaoedd Cymru:
“Mae Cynulleidfaoedd Cymru yn gwbl ymrwymedig i ddarparu’r cyfleoedd hyfforddiant gorau posib i Gymru. Rwyf wrth fy modd ein bod felly wedi medru sefydlu partneriaeth â’r Sefydliad Marchnata Siartredig a dod â Beth Aplin yn ôl i Gymru yn dilyn ei gwaith gyda ni yn gynharach eleni.”

Yn ogystal, dros y misoedd nesaf, bydd Cynulleidfaoedd Cymru yn cyhoeddi cyfres o ganllawiau ar faes marchnata’r celfyddydau o’r enw Dysgu ar Alw a fydd â’r nod o gefnogi artistiaid unigol, mudiadau wedi eu gwreiddio mewn cymunedau a phobl sydd ar ddechrau eu gyrfa ym maes marchnata. Bydd yr adnoddau Dysgu ar Alw yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cynulleidfaoedd Cymru www.audienceswales.co.uk.
 
web site
: www.audienceswales.co.uk

e-mail:
Friday, November 7, 2008back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk